Istina

Karaula i Vranduk nemaju upotrebnu dozvolu

Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH, prilikom gostovanja na Hayat TV govorio je da pojedini građevinski objekti na magistralnim cestama u Federaciji BiH nemaju upotrebnu dozvolu.

Šta mislite, je li iko ikad pit’o? Ima li upotrebnu dozvolu tunel Karaula? Ima li upotrebnu dozvolu tunel Vranduk? Ima li upotrebnu dozvolu bilo koji most na Neretvi, itd? Ja ću vam reći: Nemaju.

Adnan Terzić, 13. 1. 2021.

Nakon toga, Istinomjer se obratio Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (FUZIP) u kojoj su nam kazali da će ove sedmice izvršiti kontrolu svih dosadašnjih dozvola, o čemu smo ranije izvještavali. Kako je za Istinomjer saopćeno iz JP Ceste FBiH, novoizgrađena saobraćajnica kroz Karaulu ima tri dionice, od kojih dvije nemaju upotrebnu dozvolu.

Prva faza radova podrazumijevala je izgradnju mostova M11 i M12. Radovi su okončani 2014. godine. Izvođač radova bio je Hering d.o.o. Široki Brijeg. Drugu fazu radova je izvodila firma Strabag AG, Spittal – Austrija. Ova faza podrazumijevala je izgradnju tunela Karaula ukupne dužine 902 m i trase ispred i iza tunela (840 m + 355 m =1195 ,00 m). Ukupna dužina ove faze, zajedno sa Tunelom, iznosi 2 km (2.055 m). Radovi druge faze završeni su u septembru 2016. godine. U novembru 2016. godine, JP Ceste FBiH je uputilo zahtjev za formiranje Komisije za tehnički prijem izvedenih radova, međutim, iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja FBiH su dopisom br. UPI/03-23-2-312/16 od 1.11.2016. godine naveli „da nije moguće parcijalno vršiti tehnički pregled dijela složenog objekta“. Po obezbjeđenju sredstava, pristupilo se implementaciji treće faze projekta, koju je izveo domaći konzorcij JV Euro-asfalt i ŽGP d.o.o Sarajevo. Ova faza predstavlja objedinjavanje prethodne dvije faze u dionicu ukupne dužine 4,5 km, i to moderne saobraćajnice sa tri trake, od kojih je jedna traka predviđena za kretanje sporih vozila. Kompletni radovi su okončani u decembru 2019. Izvođač radova treće faze je kasnio sa dostavom dokumentacije (projekta izvedenog stanja i izvještaja neophodnih za tehnički prijem). U toku je priprema – kompletiranje dokumentacije za tehnički prijem druge i treće faze, dok je prva faza okončana i dobivena je upotrebna dozvola”.

JP Ceste FBiH, 18. 1. 2021.

Što se tiče tunela Vranduk, iz JP Ceste FBiH kažu da radovi još traju.

Radovi na mostovima i glavnoj tunelskoj cijevi Vranduk II su završeni u cijelosti, a u toku su radovi na servisnoj cijevi tunela. Okončanje svih radova se očekuje krajem polovine godine, nakon čega će se tek moći podnijeti zahtjev za tehnički prijem i izdati upotrebna dozvola.

JP Ceste FBiH, 18. 1. 2021.

Istinomjer je nakon dobijenih odgovora telefonski kontaktirao Ejuba Salkića, glavnog federalnog urbanističkog inspektora, koji nam je pojasnio da će prvo biti utvrđeno stanje na terenu za dionicu Karaula, te da će, ukoliko bude utvrđeno da pojedine dionice nemaju upotrebne dozvole, saobraćajnica biti zatvorena. Također, Salkić kaže da će na tunelu Vranduk prvo biti utvrđeno da li radovi još uvijek traju, te ukoliko to ne bude slučaj, i taj tunel će biti zatvoren.

S obzirom na to da je za Istinomjer iz JP Ceste FBiH potvrđeno da dvije od tri dionice tunela Karaula nemaju upotrebne dozvole, dok za tunel Vranduk FUZIP tek treba utvrditi da li radovi još traju, Istinomjer će izjavu Adnana Terzića, direktora JP Autoceste FBiH, da navedeni građevinski objekti nemaju upotrebnu dozvolu, ocijeniti kao istinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!