Terzić najavio skori početak radova na nekoliko gradilišta

Govoreći o budućim planovima na izgradnji novih dionica autoputa i cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine, direktor JU Autocesta FBiH, Adnan Terzić najavio je i skori početak radova na nekoliko gradilišta.

U kontekstu ovogodišnjih planova koje je odobrila i Vlada FBiH, Adnan Terzić je “istakao da se od avgusta otvaraju tri nova gradilišta”.

Počinje gradnja 11 kilometara oko Počitelja ka jugu, odnosno most Počitelj i dionica prema Zvirovićima, zatim tunel Ivan i tunel Zenica.

Adnan Terzić, 13.06.2019.

Pomenuti projekti su planirani već dugi niz godina, pa je tako još u Planu poslovanja JP Autoceste za 2014. godinu planirano pokretanje aktivnosti za osiguranje sredstava za izgradnju poddionice Zvirovići – Počitelj, a isto se navodi i u Planu poslovanja za 2015. godinu i 2016. godinu kada se spominje i pokretanje aktivnosti za osiguranje sredstava za izgradnju Tunela Zenica. Prema Planu poslovanja za 2017. godinu početak radova na poddionici Zvirovići – Počitelj očekivao se u martu 2017. godine, dok se početak izgradnje Tunela Zenica očekivao krajem 2017. godine. 

U Planu za 2018. godinu navodi se kako se u narednom periodu očekuje potpisivanje ugovora za građenje poddionice Zvirovići – Počitelj. 

Kada je u pitanju Tunel Zenica planirane su aktivnosti na osiguranju sredstava za izgradnju, a početak gradnje se očekuje u 2019. godini, dok je projekt izgradnje poddionice na kojoj će se nalaziti Tunel Ivan spreman za implementaciju, te je pokrenuta inicijativa za kreditno zaduženje kod Evropske investicijske banke.

S tim u vezi, u četvrtak, 20. juna 2019. godine potpisan je Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru 5C dionice Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići. 

Iz JP Autoceste FBiH istakli su da “vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići) iznosi 56.522,840,50 eura bez PDV-a”, dok “vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 2 (Most Počitelj) iznosi 28.114.889,53 eura bez PDV-a”.

Konačno smo dočekali da za ovaj bitan projekat od Počitelja do Zvirovića potpišemo ugovor o izvođenju radova i da krenemo u njegovu realizaciju. Na ovoj poddionici imamo jedan reprezentativan objekt, most Počitelj, koji je najimpresivniji u smislu izgleda, veličine i same konstrukcije na cijelom Koridoru 5C.

Adnan Terzić, 20.06.2019.

Nakon nešto više od mjesec dana, 01. avgusta 2019. godine, potpisan je i ugovor za drugi od tri planirana projekta – Ugovor o izgradnji dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), a kao najznačajniji objekt na ovoj poddionici izdvojen je tunel Zenica.

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat na poddionici je tunel Zenica.

Saopćenje, JP Autoceste FBiH, 01.08.2019.

S obzirom da su potpisani ugovori za izgradnju dva od tri najavljena projekta, Istinomjer će obećanju Adnana Terzića dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti dalje aktivnosti na pomenutim projektima, kao i da li će radovi na gradilištima početi tokom avgusta ove godine.

(Istinomjer.ba)

Imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH – Ista meta isto odstojanje

Odluke koje su u pravcu integracija u NATO donesene od strane nadležnih institucija na državnom nivou, o kojima je...

Dodik još jednom ustvrdio da je Vijeće ministara BiH pomoćni organ Predsjedništva BiH

Nakon što je otkazana vanredna sjednica Predsjedništva BiH na kojoj je trebalo biti raspravljano o imenovanju mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH, član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik još...Organizatori nagradne igre “10 računa izbroji i stan osvoji“ zadovoljni interesovanjem građana

Krajem maja tekuće godine ministrica finansija u Vladi Republike Srpske (RS), Zora Vidović najavila je organizovanje nagradne igre "u cilju podsticanja građana da uzimaju fiskalne račune i tako...