Neispunjeno

Još uvijek se čeka početak radova na tri gradilišta

Govoreći o budućim planovima na izgradnji novih dionica autoputa i cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine, direktor JP Autocesta FBiH, Adnan Terzić najavio je i skori početak radova na nekoliko gradilišta od avgusta 2019. godine.

U kontekstu ovogodišnjih planova koje je odobrila i Vlada FBiH, Adnan Terzić je “istakao da se od avgusta otvaraju tri nova gradilišta”.

Počinje gradnja 11 kilometara oko Počitelja ka jugu, odnosno most Počitelj i dionica prema Zvirovićima, zatim tunel Ivan i tunel Zenica.

Adnan Terzić, 13.06.2019.

Pomenuti projekti se planiraju već dugi niz godina, pa je tako još u Planu poslovanja JP Autoceste za 2014. godinu bilo predviđeno pokretanje aktivnosti za osiguranje sredstava za izgradnju poddionice Zvirovići – Počitelj, a isto se navodi i u Planu poslovanja za 2015. godinu i 2016. godinu kada se spominje i pokretanje aktivnosti za osiguranje sredstava za izgradnju Tunela Zenica. Prema Planu poslovanja za 2017. godinu početak radova na poddionici Zvirovići – Počitelj očekivao se u martu 2017. godine, dok se početak izgradnje Tunela Zenica očekivao krajem 2017. godine.

U Planu za 2018. godinu navedeno je se kako se u narednom periodu očekuje potpisivanje ugovora za građenje poddionice Zvirovići – Počitelj.

Kada je u pitanju Tunel Zenica, planirane su aktivnosti na osiguranju sredstava za izgradnju, a početak gradnje se očekuje u 2019. godini, dok je projekt izgradnje poddionice na kojoj će se nalaziti Tunel Ivan spreman za implementaciju, te je pokrenuta inicijativa za kreditno zaduženje kod Evropske investicijske banke.

S tim u vezi, 20. juna 2019. godine potpisan je Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru 5C dionice Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići.

Iz JP Autoceste FBiH istakli su da “vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići) iznosi 56.522,840,50 eura bez PDV-a”, dok “vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 2 (Most Počitelj) iznosi 28.114.889,53 eura bez PDV-a”.

Konačno smo dočekali da za ovaj bitan projekat od Počitelja do Zvirovića potpišemo ugovor o izvođenju radova i da krenemo u njegovu realizaciju. Na ovoj poddionici imamo jedan reprezentativan objekt, most Počitelj, koji je najimpresivniji u smislu izgleda, veličine i same konstrukcije na cijelom Koridoru 5C.

Adnan Terzić, 20.06.2019.

Nakon nešto više od mjesec dana, 01. avgusta 2019. godine, potpisan je i ugovor za drugi od tri planirana projekta – Ugovor o izgradnji dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), a kao najznačajniji objekt na ovoj poddionici izdvojen je tunel Zenica.

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat na poddionici je tunel Zenica.

Saopćenje, JP Autoceste FBiH, 01.08.2019.

Kako se u javnosti nije pojavila informacija da su radovi na tri pomenuta gradilišta započeli u avgustu ove godine kako je i najavljeno, Istinomjer je kontaktirao JP Autoceste FBiH te je potvrđeno da iako se očekuje skori početak radova na dva gradilišta, radovi ni na jednom još uvijek nisu započeli.

Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine. Trenutno izvođači rade pripreme za uspostavljanje gradilišta, gradilišne prostorije te kompletnu organizaciju za početak radova. Ove aktivnosti su pri kraju, te se za desetak dana očekuje zvanični početak radova.

Ugovora o izgradnji dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak – Vraca potpisan je 01. augusta 2019. Godine. Trenutno izvođač radi pripremne radove za uspostavu gradilišta i pristupne puteve. Zvanični početak radova se očekuje za mjesec dana.

Nabavka radova za izgradnju autoceste Lot 2 – poddionica Tunel Ivan je u toku. Proveden je postupak pretkvalifikacije. Druga faza postupka je u toku – zaprimljene su ponude 04.07.2019. godine i evaluacija je u toku.

JP Autoceste FBiH, 06.09.2019.

S obzirom da radovi nisu započeli u avgustu 2019. godine, Istinomjer će Adnanu Terziću za obećanje “da se od avgusta otvaraju tri nova gradilišta” dati ocjenu neispunjeno.

Istinomjer će pratiti dalje aktivnosti na pomenutim projektima.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!