Ispunjeno

Počela podjela besplatnih higijenskih uložaka u svim srednjim školama u KS

Početkom marta 2022. godine premijer Kantona Sarajevo (KS) Edin Forto najavio je da će početkom školske 2022/2023. godine u svakoj srednjoj školi u KS biti osigurani besplatni higijenski ulošci.

Foto: Vlada Kantona Sarajevo

Obraćajući se građankama Kantona Sarajevo (KS) povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, premijer Forto, između ostalog, izjavio je da, umjesto pukih čestitki, želi uvesti praksu saopćavanja konkretnih mjera koje su poduzete ranije, ali i onih koje će biti poduzete u 2022. godini.

U tom smislu, Forto je tada najavio da će od septembra ove godine u svakoj srednjoj školi u KS biti osigurani besplatni higijenski ulošci:

Želim uvesti praksu da saopćimo što je ispred nas. S obzirom na to da znate da sam ja premijer konkretnih mjera i da je ovo vlada konkretnih mjera, prvo želim saopćiti da smo donijeli odluku da u svakoj srednjoj školi osiguramo besplatne higijenske uloške. Ova mjera će biti realizirana već od septembra.

Edin Forto, 8.3.2022.

Sličnu inicijativu, ali na nivou Općine Stari Grad, početkom februara ove godine pokrenuli su vijećnici i vijećnice Naroda i Pravde, u kojoj se navodi da će “uskoro učenicama osnovnih i srednjih škola u Općini Stari Grad biti dostupni ormarići sa besplatnim ulošcima”.

Kako je navedeno na zvaničnoj stranici Vlade KS 13.4.2022. godine, o modalitetima pomoći mladim ženama i djevojčicama u okviru projekta kojim bi se omogućila dostupnost higijenskih uložaka svim djevojčicama, djevojkama i ženama u osnovnim, srednjim školama i fakultetima u KS premijer Forto razgovarao je s predstavnikom UNFPA-e za Bosnu i Hercegovinu Johnom Kennedyjem Mosotijem.

Inače, UNFPA je organizacija koja se bavi unapređenjem seksualnog i reproduktivnog zdravlja, osnaživanjem žena te uspostavljanjem rodne ravnopravnosti. U BiH djeluje od 1995. godine.

Tokom sastanka identificirana su glavna kantonalna ministarstva koja će učestvovati u rješavanju ovog problema te je određen i vremenski okvir za njegovu realizaciju.

Kako je javnost obaviještena 27.5.2022. godine putem zvanične stranice ove organizacije, a u skladu s dogovorom od 13.4.2022, UNFPA i Vlada KS ujedinile su se u promoviranju menstrualnog zdravlja i smanjenju menstrualnog siromaštva u KS kroz kampanju “Za naše dane u mjesecu“, koja je počela 28.5.2022. godine. Kampanja je organizirana povodom Svjetskog dana menstrualne higijene, koji se u svijetu obilježava od 2014. godine, a ovogodišnja tema je “Do 2030. početi menstruaciju doživljavati kao normalna pojavu“ u cilju izgradnje svijeta u kojem niko neće biti sputan menstruacijom.

Tom prilikom Mosoti je izrazio nadu da će se ovom kampanjom smanjiti socijalni, ekonomski i psihološki izazovi s kojima se žene svakodnevno susreću u pogledu menstrualnog ciklusa te naglasio važnost pristupa proizvodima za održavanje menstrualne higijene.

Menstruacija je suštinski povezana s ljudskim pravima. Kada žene i djevojčice nemaju siguran pristup proizvodima za održavanje menstrualne higijene, one tada ne mogu dostojanstveno upravljati svojom menstruacijom. Isključivanjem iz društvenog života i stigmatizacijom osoba zbog toga što imaju menstruaciju također se podriva princip ljudskog dostojanstva.

John Kennedy Mosoti, 27.5.2022.

Potvrdivši tada još jednom da će od početka naredne školske godine higijenski proizvodi za održavanje intimne higijene tokom menstruacije biti dostupni u svim školama u KS, Forto je izjavio da je vlada na čijem je čelu i dalje predana svim aktivnostima koje se provode u cilju okončanja menstrualnog siromaštva i posramljenosti u Kantonu Sarajevo.

Obećali smo i ostvarit ćemo cilj misije, a to je dostava menstrualnih higijenskih proizvoda u dovoljnim količinama u sve srednje škole u Kantonu Sarajevo, ali ćemo također provesti i druge mjere kako bismo smanjili menstrualnu stigmu u ciljanim grupama.

Edin Forto, 27.5.2022.

Kako je tom prilikom naglasila ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, i ministarstvo na čijem je ona čelu podržava realizaciju ovog projekta te će “nastojati da se u sklopu aktivnosti educiraju i osnažuju učenice i na taj način eliminiraju stigma i diskriminacija povezane s menstrualnim ciklusom, a koje su specifična posljedica socijalnih nejednakosti.”

U okviru emisije “Jutro za sve” BHT 1, 15.6.2022. godine, Mosoti je, između ostalog, još jednom podvukao značaj promoviranja menstrualnog zdravlja, dok je Edin Forto podsjetio na činjenicu da, kako je rekao, postoje dvije dimenzije ovog problema o kojem se “u jednom konzervativnom društvu ne govori dovoljno”, naglasivši na kraju potrebu da se svi uključimo i adresiramo ovaj problem.

To menstrualno siromaštvo je činjenica da mnoge djevojčice i djevojke nemaju pristup higijenskim ulošcima. Često iz finansijskih razloga, i to je problem koji nije samo kod nas. To je u mnogim mjestima, posebno gdje žive socijalno osjetljive kategorije. Strašno je bitno da se obezbijedi tako nešto za svu populaciju. Međutim, postoji još jedna dimenzija, to je menstrualno sramoćenje. To je činjenica da djevojčice i djevojke u školama osjećaju da ne mogu o tome dovoljno govoriti, da se ne mogu nikome požaliti i, jednostavno, ono što bi svaka vlada trebala da uradi je da omogući ravnopravnost na ovom polju, a to je da se prihvati kao jedna biološka potreba i da se ispuni ta potreba bez da se mora gledati na socijalni dio, znači, novčani dio, ali ni ova činjenica da postoji sramoćenje.

Edin Forto, 15.6.2022.

Podsjećamo, u analizi pod naslovom Tamponi, ulošci, pelene za djecu i odrasle – “luksuz” ili potreba? Istinomjer se krajem 2021. godine detaljno bavio ovom temom te smo tom prilikom, između ostalog, skrenuli pažnju da je sredinom novembra 2021. godine Sarajevski otvoreni centar (SOC) pozvao građane/ke Bosne i Hercegovine da podrže inicijativu za ukidanje poreza na higijenske proizvode, tačnije higijenske uloške, pelene, tampone i druge slične potrepštine za žene i djecu.

Kako je objavljeno na zvaničnoj stranici Vlade KS, 5.9.2022. godine u Srednjoj medicinskoj školi Jezero u Sarajevu premijer KS Edin Forto, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović i predstavnik UNFPA-e u BiH John Kennedy Mosoti prisustvovali su početku podjele higijenskih uložaka svim učenicama srednjih škola KS.

Tom prilikom navedeno je i da će svaka škola učenicama dati uputstva o pristupu besplatnim higijenskim ulošcima, a predstavnik UNFPA-e podsjetio je da je agencija na čijem je čelu posvećena osiguravanju zadovoljenja potreba mladih i poštovanja njihovih ljudskih prava te izrazio zadovoljstvo saradnjom s Vladom KS.

Menstruacija je suštinski povezana sa ljudskim pravima – kada djevojke ne mogu imati siguran pristup proizvodima za menstrualnu higijenu, nisu u stanju adekvatno upravljati svojom menstruacijom i to može stvoriti prepreke u obrazovanju. Stoga nam je drago da imamo partnerstvo sa Vladom Kantona Sarajevo, kompanijom Violeta d.o.o. i drugim privatnim kompanijama da pomognu u smanjenju socio-ekonomskih izazova u vezi sa menstruacijom sa kojima se djevojke i žene svakodnevno suočavaju. Zajednički radimo na poboljšanju menstrualnog zdravlja i borbi protiv stigme u periodu i mi u UNFPA se nadamo da će se ovaj program proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu.

John Kennedy Mosoti, 5.9.2022.

Tokom posjete Srednjoj medicinskoj školi Jezero, Forto je, navodeći “kako danas s ponosom svi možemo reći da je Vlada Kantona Sarajevo, sa svojim partnerima u kampanji, i zvanično ispunila obećanje dato 8. marta ove godine, a to je pristup besplatnim higijenskim ulošcima za sve djevojčice u srednjim školama u Kantonu Sarajevo”, pored ostalog izjavio i da se Vlada KS na ovome neće zaustaviti te da će “nastaviti poboljšavati higijenske uslove za djevojčice i žene u Kantonu Sarajevo, razvijati društvenu svijest i smanjivati stigme vezane za menstruaciju”.

Ministrica Hota-Muminović iskazala je zadovoljstvo podrškom i učešćem u realizaciji projekta “Za naše dane u mjesecu”, izrazivši želju da ovakve aktivnosti budu provedene na području čitave Bosne i Hercegovine.

Učešćem u ovom projektu želimo da educiramo i osnažimo učenice svih škola u eliminisanju stigmatizacije i bilo koje vrste diskriminacije povezane sa menstrualnim ciklusom”. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS je prvo u Bosni i Hercegovini podržalo realizaciju ovakve aktivnosti i želja nam je da na području cijele Bosne i Hercegovine, u svim školama, ova aktivnost bude ustaljena praksa.

Naida Hota-Muminović, 5.9.2022.

Ovim Istinomjer obećanje Edina Forte u vezi s osiguravanjem besplatnih higijenskih uložaka za učenice svih srednjih škola u Kantonu Sarajevo ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!