Radi se na tome

Osigurana sredstva za okončanje druge i treće faze digitalizacije televizijskog signala u BiH

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (BiH) Edin Forto početkom marta ove godine podsjetio je da su istekli rokovi za digitalizaciju televizijskog signala, ali i najavio konkretne korake koji će do kraja godine biti preduzeti u okviru procesa digitalizacije televizijskog signala u BiH. U vezi s tim, u okviru rada Vijeća ministara BiH, tokom juna 2023. godine poduzete su konkretne aktivnosti.

Izvor: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

“Jako je bitno da krenemo u tom pravcu”, izjavio je Forto 5.3.2023. godine, najavivši konkretne korake koji će do kraja godine biti preduzeti u okviru procesa digitalizacije televizijskog signala u BiH.

Po mojim informacijama koje za sada imamo, to bi se trebalo desiti jako brzo i upravo ovo ministarstvo je zaduženo za koordinaciju javnih emitera koji moraju popisati jedinstvenu specifikaciju opreme koja je potrebno da se nabavi, da se sprovede tender i da se dodijeli emiterima ta oprema. Ja očekujem da će se to desiti ove godine nakon višegodišnjeg kašnjenja. Evo još jednom ću ponoviti, 2006. je dogovoreno da cijela Evropa krene u digitalizaciju. Hrvatska je to uradila za četiri godine, Srbija za devet godina, a mi nismo uradili to za 15 godina.

Edin Forto, 5.3.2023.

O procesu uvođenja digitalnog televizijskog signala u našem užem okruženju, ali i u Evropi, Istinomjer je pisao 2021. godine. Digitalizacija televizijskog signala usaglašena je u okviru Ženevskog sporazuma iz 2006. godine. Sporazumom je predviđeno da njegove potpisnice, među kojima je bila i naša zemlja, u potpunosti ugase analogni televizijski signal do juna 2015. godine. U susjednoj Hrvatskoj taj proces okončan je početkom oktobra 2010. godine, dok je u Srbiji analogni signal ugašen pet godina kasnije.

Na sjednici održanoj 1.6.2023. godine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o statusu projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini u kojoj se navodi da je u toku međunarodni postupak javne nabavke opreme za II i III fazu digitalizacije.

Kako je tom prilikom još naglašeno, prethodno su javni radiotelevizijski servisi u BiH dostavili specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije, a Ministarstvo komunikacija i prometa raspisalo je međunarodni poziv za njenu nabavku, čime je nastavljen projekt digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u BiH.

Putem zvanične stranice Vijeća ministara tom prilikom javnost je obaviještena da je javno otvaranje ponuda održano 5.4.2023. godine te da su pristigle dvije ponude: od grupe ponuđača Sirius 2010 Banja Luka – Odašiljači i veze Zagreb te grupe ponuđača Mibo komunikacije Sarajevo – Roaming Networks Banja Luka – Unis Telekomunikacije Mostar – Flame Data Technologies Otopeni (Rumunjska)”.

Prema Informaciji, na Programu posebne namjene – Projekt digitalizacije, ukupno raspoloživa neutrošena namjenska sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 29.876.699,99 KM, od čega su budžetska sredstva 9 miliona KM, sredstva RAK-a 12.126.699,99 KM i UMTS sredstva 8.750.000,00 KM.

Vijeće ministara BiH, 1.6.2023.

Pored navedenog, a na prijedlog resornog ministarstva, na 16. sjednici održanoj 26.6.2023. godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvrštavanju Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa BiH u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2011–2014. godina.

Kako je u izvještaju sa sjednice navedeno, ovim se vrijednost Projekta digitalizacije javnih RTV servisa BiH uvećava za 63.000 KM i ukupno iznosi 36.977.000 KM, a dodatna sredstva bit će osigurana prestrukturiranjem rashoda u okviru budžeta Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2023. godinu.

Osiguravanjem navedenih nedostajućih sredstava bit će moguće okončanje započetog postupka nabavke druge i treće faze digitalizacije javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, po ponuđenoj cijeni, koja ne predstavlja značajno veću cijenu, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Vijeće ministara BiH, 26.6.2023.

Nakon poduzetih aktivnosti Vijeća ministara BiH i donesenih odluka, Istinomjer obećanju Edina Forte daje ocjenu radi se na tome te ćemo nastaviti pratiti da li će najavljeni koraci u pravcu digitalizacije televizijskog signala u BiH biti do kraja sprovedeni u 2023. godini.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!