Nedosljedno

Odluke CIK-a BiH nekad “valjane”, a nekad ne

Tokom video sastanka sa izvjestiteljima za BiH Monitoring odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PSVE), zamjenica predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) i članica izaslanstva PS BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Borjana Krišto, između ostalog, osvrnula na, kako je rekla, nezakonitost izbora članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP BiH).

Kako se navodi na zvaničnoj stranici HDZ-a BiH, Krišto je iznijela stav “da bilo koja odluka koju donese takvo nezakonito i nelegitimno tijelo se ne može prihvatiti kao pravno valjana”.

U svom obraćanju Krišto se osvrnula na nezakonitost izbora članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH te podcrtala da upravo takav način imenovanja članova SIP-a, ignorirajući odluke Povjerenstva za izbor i imenovanje i odredbe Izbornog zakona BiH, doveo do toga da je Središnje izborno povjerenstvo izgubilo legalitet i legitimitet te da bilo koja odluka koju donese takvo nezakonito i nelegitimno tijelo se ne može prihvatiti kao pravno valjana.

HDZ BiH, 2. 12. 2020.

Međutim, niz odluka koje je od raspisivanja Lokalnih izbora u BiH 2020. godine donijela Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) već su prihvaćene od strane HDZ-a BiH, koji je upravo na osnovu tih odluka i uputstava učestvovao i učestvuje u izbornom procesu.

Tako su svi zainteresovani politički subjekti, a u skladu sa Uputstvom i rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, koji su se održali u nedjelјu 15. novembra 2020. godine, objavljenim od strane CIK BiH, zaključno sa 17. 8. 2020. godine u 16 sati podnijeli CIK-u kandidatske liste.

To je 19. 8. 2020. godine učinio i HDZ BiH:

Hrvatska demokratska zajednica BiH predala je kandidacijske liste za predstojeće lokalne izbore, osim samostalnog izlaska, utvrđene su i koalicije sa strankama Hrvatskog narodnog sabora, donosimo vam kandidate i liste.

HDZ BiH, 19. 8. 2020.

U međuvremenu, CIK BiH je obavio i Žrijebanje političkih subjekata za utvrđivanje redoslijeda na glasačkom listiću, te Ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine za Grad Mostar.

Nakon navedenih aktivnosti CIK-a BiH u pravcu organizovanja, pripreme i vođenja izbornog procesa, uslijedila je sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH održana 4. 9. 2020. godine. U saopštenju za medije nije bilo riječi o CIK-u BiH, a uz tvrdnju da će “lokalni izbori potvrditi snagu HDZ-a BiH”, glavna tema pomenute sjednice, kako je navedeno, bili su “predstojeći lokalni izbori te priprema i koordinacija svih razina za kampanju u kojoj će operativni dio biti na općinskim/gradskim razinama uz potporu viših stranačkih razina”.

Predsjedništvo HDZ-a BiH istaknulo je zadovoljstvo postignutim sporazumima i koalicijama unutar Hrvatskog narodnog sabora i zajedničkih nastupa u onim sredinama gdje je hrvatski narod izložen svojom brojnošću i mogućnosti preglasavanja. Na Predsjedništvu HDZ-a BiH razmatrana je i usvojena izborna strategija HDZ-a BiH za Lokalne izbore 2020. godine koja obuhvaća programski, tehnički i praktični dio za predstojeću kampanju koja će se prilagođavati epidemiološkim uvjetima, obzirom na jesenske i zimske uvjete koji će obuhvatiti kampanju, uključujući prolongirani izborni termin za Grad Mostar. Podržan je rad i aktivnosti Provedbenog izbornog stožera HDZ-a BiH te je posebno istaknut jasan cilj HDZ-a BiH, dobiti većinu od prijavljenih kandidata za načelnike/gradonačelnike, te većinu na listama za općinska, odnosno gradska vijeća, uključujući i liste s koalicijama stranaka Hrvatskog narodnog sabora.

HDZ BiH, 4. 9. 2020.

Upravo na osnovu preliminarnih rezultata Lokalnih izbora 2020. godine, objavljivanih na zvaničnoj stranici CIK-a BiH, Predsjedništvo HDZ-a BiH je na 18. sjednici, održanoj 23. 11. 2020. godine, analiziralo privremene neslužbene rezultate izbora konstatujući, pored ostalog, “zadovoljstvo s osvojenih 20 grado/načelničkih i više od 300 vijećničkih mjesta, iako su rezultati još uvijek neslužbeni”.

Također, a u skladu sa odlukama i uputstvima CIK-a BiH, HDZ BiH učestvuje na Lokalnim izborima u Gradu Mostaru, koji će se održati 20. 12. 2020. godine.

Kako se u saopštenju sa pomenute sjednice još navodi, komentirana su izvješća organizacija sa terena, s naglaskom da se “čeka konačna potvrda službenih izbornih rezultata, kako bi se uradila cjelovita analiza i kako bi ih imala Središnja tijela stranke te ih usvojila na jednoj od narednih sjednica”, te je iznesen osvrt na aktivnosti HDZ-a BiH za Lokalne izbore za Grad Mostar:

Predsjedništvo HDZ-a BiH komentiralo je i aktivnosti za Lokalne izbore za Grad Mostar, naglašeno je, kako će Predsjedništvo sve aktivnosti staviti u funkciju izbora. Kao stožerna stranka hrvatskog naroda, HDZ BiH je ponudio najkvalitetnija rješenja za nagomilane probleme u gradu Mostaru, a predstavljeni program obuhvatio je sva ključna pitanja od kojih ovisi budućnost Grada, a izborni rezultat HDZ-a BiH će omogućiti brzu uspostavu vlasti u Gradu Mostaru.

HDZ BiH, 23. 11. 2020.

S obzirom na to HDZ BiH učestvuje na Lokalnim izborima u BiH 2020. godine, poštivajući donesene odluke i uputstva CIK-a BiH, stav Borjane Krišto po pitanju poštivanja budućih odluka CIK-a BiH Istinomjer ocjenjuje nedosljednim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!