Neistina

Odgovori na dodatna pitanja nepotpuni, a o svemu će zadnju riječ dati Evropska komisija

Čestitajući građanima i građankama 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić je rekao kako su “iza nas četiri najuspješnije godine na europskom putu”, te se osvrnuo i na proces pripreme i slanja odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije u kontekstu sticanja kandidatskog statusa.

Prije nekoliko dana pripremili smo i poslali Evropskoj komisiji 655 odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije, čime smo uspješno zatvorili najkompleksniju fazu procesa evropskih integracija i ispunili uvjete za dobijanje kandidatskog statusa.”

Denis Zvizdić, 28.02.2019.

Istinomjer se u svojoj nedavnoj analizi bavio odgovorima iz dodatnog Upitnika Evropske komisije, te smo naveli da u odgovorima koje je na svojoj zvaničnoj web stranici objavila Direkcija za europske integracije (DEI) postoji više pitanja na koje je odgovoreno rečenicom: “Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija.“

Jedno od takvih pitanja je i ono o razlozima za neprovođenje presuda Ustavnog suda BiH koje je glasilo: “Zašto trinaest odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nisu do danas izvršene? Koji su razlozi?”

I Poglavlje 26, koje se bavi obrazovanjem, kulturom i sportom gotovo u potpunosti je ostalo neodgovoreno, a odgovori nisu dati ni na nekoliko pitanja iz poglavlja 22 koje se odnosi na Regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata.

Sa druge strane, iako odgovori na Upitnik predstavljaju glavni element procesa prikupljanja informacija, nisu i jedini. Pored Upitnika, Komisija organizuje brojne stručne misije i procjene u kojima učestvuju stručnjaci zemalja članica EU, prvenstveno radi provjere nivoa provođenja zakona.

Naime, u opisu procesa pridruživanja Evropskoj uniji, koji se nalazi na zvaničnoj stranici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji odgovora na pitanje “da li se Mišljenje Evropske komisije zasniva samo na odgovorima koji su dati u Upitniku” navodi se slijedeće:

Ne. Odgovori na Upitnik predstavljaju glavni element procesa prikupljanja informacija, ali ne i jedini. Pored njega, Komisija organizuje brojne stručne misije i procjene u kojima učestvuju stručnjaci zemalja članica EU, prvenstveno radi provjere nivoa provođenja zakona. Komisija također dobija izvještaje nezavisnih stručnjaka, te održava konsultacije sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama kako bi dobila informacije za procjenu. U tom smislu, Komisija podstiče participativni proces u kome svaka zainteresovana strana, od međunarodnih organizacija do civilnog društva, može slobodno da dostavi informacije.”

Delegacija EU u BiH

Osim navedenog, naglašeno je i da je kvalitet odgovora na Upitnik “izuzetno važan za tačnu procjenu situacije u zemlji” i “da zemlji koja aplicira naknadno budu upućivana dodatna potpitanja sve dok se sve informacije koje ona dostavi Komisiji ne budu smatrale zadovoljavajućima”.

Tako je čitav proces izrade Mišljenja “direktno povezan sa administrativnim kapacitetom zemlje da dostavi kvalitetne koordinirane odgovore na pitanja Komisije o situaciji na terenu, kako u smislu odgovora na Upitnik, tako i putem posebnih stručnih misija i procjena.”

S obzirom da su u Brisel evidentno poslani nepotpuni odgovori, ali i da Upitnik, kako to navode i u EU Delegaciji, nije jedini uslov za sticanje kandidatskog statusa, te da u skladu s tim BiH nije, kako je Zvizdić naveo, ispunila sve uslove za njegovo sticanje, Istinomjer će njegovu izjavu ocijeniti kao “neistinitu”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!