Timovi porodične medicine

Broj timova porodične medicine uskladiti s potrebama stanovništva Kantona Sarajevo;


Informatizacije zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo

Završiti uspostavu potpune informatizacije zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo – osim uvezivanja Opće bolnice, KCUS-a i preostalih zdravstvenih institucija u sistem elektronskih uputnica i recepata, potrebno je uvesti i zakazivanje termina putem interneta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, automatsko upisivanje nalaza laboratorijskih pretraga u zdravstveni karton te dostupnost ličnog zdravstvenog kartona svakom pacijentu putem interneta;


Poštivanje Federalne A liste lijekova

Potpuno poštivanje Federalne A liste uz povećanu kontrolu prema propisivačima od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ostvarenim uštedama omogućiti prostor za jačanje B liste kao i finansiranje neophodnih projekata od društvenog značaja unutar zdravstvenog sistema KS;