Započeto

Jačanje preventivnih zdravstvenih programa

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Zdravstvo

Jedan od osnovnih smjerova na kojem ćemo također raditi jest i jačanje preventivnih zdravstvenih programa i mjera s ciljem stvaranja kvalitetnije zdravstvene zaštite.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

U septembru 2023. godine započelo je održavanje edukativnih radionica o uvođenju imunizacije protiv HPV-a u Federaciji BiH koje su namijenjene zdravstvenim radnicima. Shodno tome, održane su radionice u Sarajevu, Travniku, Tuzli, Orašju, Grudama, Livnu, Mostaru, Goraždu, Zenici i Bihaću.

Edukativne radionice o uvođenju imunizacije protiv HPV-a u FBiH vodi Zavod za javno zdravstvo FBiH (ZZJZ FBiH) u partnerstvu s Federalnim ministarstvom zdravstva, organizacijama UNFPA, WHO u BiH, USAID te Udrugom “Kap”.

Aktivnosti na promociji imunizacije započele su u augustu, kada je ZZJZ FBiH potpisao memorandume o saradnji s Udruženjem za promovisanje urbane kulture u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Udruženjem “Kap” na osnovu kojih će se realizovati pojedinačne i zajedničke aktivnosti na uvođenju imunizacije protiv humanog papiloma virusa (HPV) u Federaciji BiH. 

Udruženja bi trebala osigurati resurse za podršku promovisanju imunizacije protiv HPV-a u Federaciji BiH, sarađivati sa Zavodom u odabiru lokacija za promociju imunizacije protiv HPV-a i učestvovati u distribuciji postojećih i novopripremljenih promotivno-informativnih materijala o važnosti imunizacije protiv HPV-a.

Tako je na Open City Mostar Festivalu, koji je otvoren 24.8.2023. godine, ZZJZ FBiH imao promotivni štand na kojem su informisali zainteresovane o uvođenju imunizacije protiv HPV-a, najčešćeg uzročnika pojave karcinoma grlića maternice u kasnijoj dobi.


Početkom juna 2023. godine ZZJZ FBiH i Udruga za prevenciju ovisnosti NARKO-NE iz Sarajeva potpisali su protokol o suradnji.

Kako se navodi u saopštenju za javnost, protokolom su definisane zajedničke aktivnosti na realizaciji Programa prevencije ovisnosti na radnom mjestu “Zdravo radno okruženje za sve!” i kampanje ”Kompanija – prijatelj zdravlja”. 

Vlada Federacije BiH na 24. sjednici održanoj 29.12.2023. godine prihvatila je Inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za izradu strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo kulture i sporta, da Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave imena predstavnika u radnu grupu za izradu ove strategije. Radna grupa bit će formirana rješenjem Vlade Federacije BiH.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da koordinira radom radne grupe, kao i procesom izrade strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH i pratećeg akcionog plana, u saradnji s predstavnicima ministarstava i Udruženjem za prevenciju ovisnosti „NARKO-NE”.


Zavod za javno zdravstvo FBiH u oktobru 2023. godine najavio je da će u 2023. godini provesti Preventivni program rane detekcije slabovidnosti kod djece uzrasta od 4 godine (rođene 2019. godine) u sklopu projekta “Pregledaj-progledaj”. Ovaj skrining program ima za cilj rano/pravodobno otkrivanje slabovidnosti kod djece, kako bi se poduzele mjere koje bi rezultirale korekcijom vida i otklanjanjem problema u daljnjem životu djece.

Pregled/skrining vida provodila su stručna medicinska lica u određenim terminima u vrtićima odnosno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (kod pedijatara) u FBiH do kraja 2023. godine godine uz primjenu principa dobrovoljnog i informiranog pristanka roditelja/staratelja.


U općinama u FBiH krajem marta 2024. godine počelo je predstavljanje programa „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“. Projekt je usmjeren na uključivanje žena, muškaraca i mladih u stvaranje zajednica koje će usvojiti i provoditi zdrave životne stilove i osigurati strateški pristup općina u području prevencije bolesti i promociji zdravlja. Kako se navodi na stranici Federalnog ministarstva zdravstva ovim projektom će više od milion građana/ki dostići zdravstvenu informiranost i povećati učešće u zagovaranju i aktivnostima na promociji zdravlja i prevenciji bolesti u lokalnim zajednicama. Projekt će se provoditi u 13 lokalnih zajednica u Federaciji BiH, a do sada je predstavljen u općinama Kiseljak, Travnik i Općini Stari Grad.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!