Analize

O (ne)legalnosti referenduma za opoziv načelnika Banovića Bege Gutića

Na drugoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Banovići, koju je sazvalo 14 vijećnika/ca ovog općinskog vijeća, usvojene su Inicijativa za pokretanje postupka opoziva načelnika Bege Gutića te Odluka o pokretanju postupka opoziva načelnika Općine Banovići Bege Gutića i raspisivanju referenduma. Kako je saopćeno iz PDA, referendum će se održati 5.8.2023. godine. Načelnik Gutić tvrdi da su održana sjednica i usvojene odluke nelegalni, zbog čega je podnio i krivičnu prijavu protiv 14 vijećnika/ca.

Foto: Shutterstock

Hronologija događaja

Podsjećamo, 26.6.2023. godine 14 vijećnika/ca Općinskog vijeća Banovići (11 PDA, dva SDA i jedan NiP-a) uputilo je predsjedavajućem Općinskog vijeća Robertu Lapčeviću i zamjenici Zamfiri Mujić Prijedlog za sazivanje vanredne sjednica OV Banovići na kojoj bi se raspravljalo o Inicijativi za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika.

Nekoliko dana kasnije (3.7.2023), Lapčević je sazvao sjednicu Kolegija na kojoj je donesena odluka o održavanju sjednice Općinskog vijeća 11.8.2023. godine, a na kojoj će se raspravljati o inicijativi koja se odnosi na opoziv banovićkog načelnika.

Narednog dana (4.7.2023), nova većina u OV Banovići zakazala je vanrednu sjednicu za 6.7.2023, na kojoj je razmatrana inicijativa o opozivu načelnika Gutića i predsjedavajućeg OV Banovići Roberta Lapčevića.

Nakon što je nova većina zakazala vanrednu sjednicu, načelnik Banovića podnio je krivičnu prijavu protiv 14 vijećnika/ca koji/e su zakazali/e vanrednu sjednicu. Gutić navodi da je sjednica nezakonita i nelegalna, te je prijavu adresirao Tužilaštvu TK. Također, tvrdi i da je sjednica nezakonita i nelegalna jer je sazvana suprotno Poslovniku o radu Vijeća i Statutu Općine Banovići.

Na vanrednoj sjednici koja je ipak održana, nova većina usvojila je Inicijativu za pokretanje postupka opoziva načelnika Bege Gutića te Odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika Općine Banovići Bege Gutića i raspisivanju referenduma. Iz PDA je tom prilikom saopćeno da će se referendum održati 5.8.2023. godine. Pored toga, nova većina u OV smijenila je predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Za novog predsjedavajućeg imenovan je Sifet Ikanović, a za zamjenika predsjedavajućeg Edin Žunić. Na vanrednoj sjednici usvojena je i Odluka o imenovanju komisije za provođenje postupka opoziva načelnika i provođenje referenduma.

U petak, 28.7.2023. godine, nova većina u Općinskom vijeću najavila je za ponedjeljak ulazak u prostorije Općine. Kako su naveli, razlog je taj što im načelnik Bego Gutić “ne da pečat kojim bi ovjerili donesene odluke o njegovom opozivu i raspisivanju referenduma”.

Prilikom pokušaja ulaska u prostorije Općine, članove nove većina dočekala je veća grupa građana/ki koji im nisu dozvolili ulazak u Općinu i preuzimanje upravljanja tim organom. Tom prilikom došlo je do fizičkog sukoba između okupljenih i pripadnika policije.

Šta kažu zakon, Statut i Poslovnik o radu?

Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH definirano je da inicijativu za opoziv načelnika može pokrenuti jedna trećina vijećnika općinskog vijeća ili 10% registriranih birača/ica. Općinsko vijeće dužno je sve inicijative za pokretanje opoziva staviti na dnevni red naredne sjednice, a odluka o pokretanju opoziva donosi se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika/ca.

U slučaju prihvatanja inicijative, OV dužno je donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika u roku 30 dana. Ako općinsko vijeće donese odluku o pokretanju opoziva, sprovodi se postupak u kojem građani/ke odlučuju direktnim tajnim glasanjem. Ukoliko natpolovična većina građana/ki koji su glasali donese odluku o opozivu, mandat načelnika prestaje.

Slična procedura za opoziv načelnika predviđena je i Statutom Općine Banovići.

Nakon incidenta ispred zgrade Općine Banovići, Safet Ikanović (PDA) izjavio je kako načelnik obmanjuje javnost, s obzirom na to da je Poslovnikom predviđeno “da jedna trećina vijećnika može uputiti zahtjev predsjedavajućem za sazivanjem sjednice, nakon čega je predsjedavajući dužan da u roku od sedam dana sazove sjednicu Općinskog vijeća”.

Članom 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići predviđeno je da će predsjedavajući sazvati sjednicu Općinskog vijeća po zahtjevu jedne trećine vijećnika, a ukoliko to ne uradi u roku sedam dana, sjednicu može sazvati najmanje jedna trećina vijećnika.

U krivičnoj prijavi protiv 14 vijećnika/ca koju je načelnik Bego Gutić podnio 4.7.2023. godine navedeno je da je, u skladu s Poslovnikom o radu Općinskog vijeća te članom 98. stav (2) Zakona o upravnom postupku FBiH, predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Lapčević sazvao sjednicu Kolegija Općinskog vijeća 3.7.2023. godine. Kolegij je na toj sjednici odlučio da se sjednica Općinskog vijeća održi 11.8.2023. i da među predloženim tačkama dnevnog reda bude Prijedlog odluke za opoziv načelnika.

Komentirajući održanu sjednicu i incident ispred zgrade Općine, načelnik Gutić izjavio je kako je održana sjednica nezakonita i nelegalna te je komentirao onu koja se odnosi na imenovanje Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika i provođenje referenduma. Tom prilikom Gutić je ustvrdio da je Komisija za provođenje opoziva i referenduma povremeno radno tijelo u koje se imenuju članovi izbornih partija srazmjerno ostvarenom izbornom rezultatu na proteklim lokalnim izborima. Begić je tom prilikom rekao da su svi članovi imenovane komisije na vanrednoj sjednici kadar PDA.

Podsjećamo, u Kantonu Sarajevo već je izglasan opoziv jednog općinskog načelnika te je pokrenuta još jedna procedura opoziva.

Nakon što je načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić uhapšen u maju 2023. godine s još nekoliko osoba, Općinsko vijeće Stari Grad je na sjednici održanoj 30. maja 2023. godine prihvatilo inicijativu za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika, koju su predložila/e 23 vijećnika/ce. Na referendumu održanom 23. jula, građani/ke Starog Grada izglasali/e su opoziv Hadžibajrića.

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 6. vanrednoj sjednici usvojilo Odluku o pokretanju opoziva općinskog načelnika Srđana Mandića. Kako je najavljeno iz stranke Narod i pravda, referendum za opoziv općinskog načelnika bit će održan 17. septembra.

Odluka o pokretanju postupka opoziva načelnika Općine Banovići te Odluka o imenovanju komisije za provođenje postupka opoziva načelnika i provođenje referenduma još uvijek nisu objavljene u Službenom glasniku Općine.

Istinomjer pratiti da li će referendum za opoziv načelnika Općine Banovići Bege Gutića biti održan 5. augusta, kako je najavila nova većina u Općinskom vijeću Banovići.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!