Neutemeljeno

Neutemeljene tvrdnje o ostvarenju značajnog napretka na ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja EK-a

Sastanku Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET) s predsjednicima parlamenata država Zapadnog Balkana, a u svojstvu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), prisustvovao je i Bakir Izetbegović.

Tokom obraćanja na skupu, Izetbegović se dotakao i obaveza koje, u kontekstu ispunjavanja 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, ima naša zemlja, ustvrdivši pri tome da je u tom smislu Bosna i Hercegovina ostvarila “značajan napredak”:

Usprkos izazovima, BiH je nastavila s ispunjavanjem obaveza na evropskom putu, te je ostvaren značajan napredak na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Bakir Izetbegović, 28. 6. 2021.

Kada se radi o ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja EK-a, Istinomjer se u nekoliko navrata već bavio tvrdnjama i obećanjima političkih aktera, između ostalih, i u analizama i ocjenama “Većina od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EK-a nije realizirana”, “Koji su prioriteti iz Mišljenja EK-a prioritetniji od drugih”, “Dodik promijenio stav o ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja EK-a”, “Pokrenute aktivnosti u cilju odgovora na 14 prioriteta iz Mišljenja EK-a”, “BiH je ispunila samo jedan, a ne 11 prioriteta iz Mišljenja EK-a”, “Dvije godine od Mišljenja EK – godine koje su pojela ‘mišljenja o Mišljenju”, te BiH nije ispunila polovinu prioriteta iz Mišljenja EK-a.

U navedenim tekstovima iznijeli smo činjenice koje ukazuju na to da je od 14 prioriteta u potpunosti ispunjen samo jedan, i to onaj koji se odnosi na osiguranje pravilnog funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, dok je svega pet prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije realizovano parcijalno ili se počeo ispunjavati.

Ovo je potvrđeno i na konferenciji “Dvije godine poslije: Mišljenje Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU”, koja je u organizaciji Transparency Internationala BiH (TIBiH) održana 28. 5. 2021. godine u Sarajevu. Tom prilikom, objavljena je i javnosti prezentovana detaljna analiza koja nudi presjek napretka BiH u ispunjavanju ključnih prioriteta.

Kako se u analizi, između ostalog, navodi, prvi prioritet, “Osigurati da se izbori provode u skladu sa europskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCEa/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru”, ispunjen je u jednoj trećini, te je i potvrđeno da je jedini prioritet koji je u potpunosti ispunjen onaj pod rednim brojem tri: “Osigurati pravilno funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje”.

Tokom navedene konferencije, šef Sekcije za evropske integracije, politička i ekonomska pitanja u Delegaciji EU u BiH Krassimir Nikolov izjavio je da su prioriteti iz rubrike “Vladavina prava” pod posebnim fokusom predstavnika međunarodne zajednice, te dodao da je neophodno što prije raditi na usvajanju tri zakonske regulative:

BiH mora uložiti više napora da ubrza evropski put i to u nekoliko konkretnih pitanja. Potrebno je usvojiti Zakon o sukobu interesa, amandmane na zakon o VSTV-u, kao i poboljšanje Zakona o javnim nabavkama.

Krassimir Nikolov, 28. 5. 2021.

Međutim, a kako je potvrđeno i u izvještaju TI-a BiH, nijedan prioritet iz ove kategorije još uvijek nije ni djelimično ispunjen iako je radna grupa u septembru 2020. godine pripremila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u, a Nacrt zakona o sukobu interesa u institucijama BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama nalaze se u parlamentarnoj proceduri od 2017, odnosno 2021. godine.

Nešto bolja situacija prisutna je kod prioriteta u sekciji “Osnovna prava”, s obzirom na to da je Ustavni sud BiH u oktobru 2019. ukinuo odredbu Ustava Republike Srpske o postojanju smrtne kazne, čime je polovično ispunjen prioritet pod rednim brojem deset, a djelimično je ispunjen jedanaesti prioritet, nakon što je tokom 2020. godine Brčko distrikt usvojio novi zakon o slobodi okupljanja, koji je u potpunosti usklađen s evropskim standardima.

Na kraju, korak ka realizaciji posljednjeg prioriteta, koji se tiče reforme javne uprave, napravljen je tokom prošle godine, s obzirom na to da je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o usvajanju Akcijskog plana za reformu javne uprave, kojim će biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine, ali, kako su naveli iz TI-a BiH, “nije postignut veći napredak u osiguranju profesionalizacije i depolitizacije državne službe”.

Dakle, činjenično stanje po pitanju do sada ispunjenih od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji ne ide u prilog tvrdnji Bakira Izetbegovića iznesenoj tokom sastanka Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta.

To potvrđuje i izjava šefa Delegacije EU u BiH Johanna Sattlera, data za televiziju N1 7. 5. 2021. godine, u kojoj, pored ostalog, naglašava da su vrata EU otvorena za BiH, ali da je u kontekstu ispunjavanja obaveza iz Mišljenja EK-a u protekle dvije godine “urađen minimalni napredak”:

Naša vrata su otvorena, vi jeste u pravu. Predugo se priča na ovu temu, ako pogledate mišljenje EK, dvije godine su prošle. Od tada je urađen minimalni napredak. Bilo je određenih iskoraka prošle godine, izbori u Mostaru, inicijative Predsjedništva, uspostavljanje SSSP nakon pet godina. To nisu nimalo zanemariva pitanja, za svako je trebalo energije i rada.

Johann Sattler, 7. 5. 2021.

Tom prilikom, šef Delegacije EU u BiH naglasio je da se nakon posjete Predsjedništva Briselu ništa nije desilo, dodajući da od obećanja ništa nije ostvareno:

Priča o kandidatskom statusu, ja mogu reći sada da to može biti do kraja godine, ali kako stvari stoje, mislim da nije moguće. Vrlo otvoreno govorim, zato što ništa od obećanja nije ostvareno.

Johann Sattler, 7. 5. 2021.

Na kraju, u svom izlaganju, Sattler je podvukao:

Ja ću ponoviti; ovom dinamikom kakva jeste neće se moći ostvariti kandidatski status do kraja godine. Tu poruku je prenio i komesar Varhelyi, vrlo jasno je rekao: u vašim rukama je sve. 22. juna imamo sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i vrlo jasno je rečeno: Nemojte doći praznih ruku. Poruka je vrlo jasna; morate ubrzati dinamiku, inače, nema ništa besplatno. Zadaci su tu i trebaju se rješavati.

Johann Sattler, 7. 5. 2021.

S obzirom na do sada učinjeno u ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja EK-a o članstvu BiH u EU, te potvrdu šefa Delegacije EU u BiH Johanna Sattlera da je u tom pravcu u protekle dvije godine urađen minimalan napredak, tvrdnju Bakira Izetbegovića iznesenu na sastanku Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, da je u tom pravcu ostvaren značajan napredak, Istinomjer ocjenjuje kao neutemeljenu.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!