Neistina

Netačne tvrdnje Semira Efendića o naknadama za nezaposlene porodilje

Predstavljajući program za predstojeće Lokalne izbore, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo iznio je i jednu netačnu tvrdnju kada je u pitanju naknada za nezaposlene porodilje.

Aktuelni načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić održao je 19. oktobra 2020. godine Press konferenciju na kojoj je predstavio svoj program “Nastavljamo zajedno” za predstojeće Lokalne izbore.

Efendić je predstavljajući svoj program, između ostalog, istakao da će ova općina nastaviti izdvajati mjesečna sredstva za sve nezaposlene porodilje, a tom prilikom iznio je i jednu netačnu tvrdnju.

Novi Grad Sarajevo je jedina općina koja kroz vlastiti budžet osigurava dio sredstava za ovu namjenu.

Semir Efendić, 19. oktobar 2020.

Podsjećamo, Općina Novi Grad Sarajevo već nekoliko godina iz općinskog budžeta izdvaja oko 300.000 KM godišnje, “tako da nezaposlene porodilje uz naknadu koju primaju sa viših nivoa, od Općine mjesečno primaju po 50 KM”.

Ipak, uvidom u budžete sarajevskih i drugih bh. lokalnih zajednica, Istinomjer je utvrdio da postoje i druge općine/gradovi koji izdvajaju sredstva za naknade nezaposlenim porodiljama.

Općina Novo Sarajevo već nekoliko godina obezbjeđuje novčana sredstva za jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, ali i mjesečnu pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu.

Uvidom u Budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu može se utvrditi da je za stavku “Grant nezaposlenim porodiljama” planiran iznos od 150.000,00 KM.

S obzirom na činjenicu da se na zvaničnoj web stranici Općine Novo Sarajevo mogu pronaći informacije o aktivnostima ove općine kada su u pitanju naknade za nezaposlene porodilje u posljednjih nekoliko godina, Istinomjer je pronašao podatke za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Tako je “mjesečnu novčanu pomoć u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od po 50 KM za porodilje koje nisu u radnom odnosu, u 2017. godini dobila 231 porodilja, a za ove namjene izdvojeno je 150.000,00 KM”. Tokom 2018. godine “za navedenu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 150.000 KM od čega je realizovano 135.350 KM”, a 2019. godine “ukupno dodijeljena novčana sredstva po osnovu ovih izdavanja iznosila su 105.250 KM”.

Općina Centar Sarajevo u Budžetu za 2020. godinu ima stavku “Jednokratna finansijska pomoć porodiljama na području općine Centar u skladu sa Pravilnikom Općinskog Načelnika”. Uvidom u Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama, koji je usvojen tokom 2019. godine da bi se “smanjila neujednačenost naknada za porodilje koje nisu u radnom odnosu dok se ovaj problem na nivou države trajno ne riješi”, moguće je utvrditi da naknadu dobivaju i nezaposlene porodilje. Naime, “porodilje koje nisu u radnom odnosu za rođenje prvog ili drugog djeteta ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 maraka, dok porodilje koje su u radnom odnosu za rođenje prvog ili drugog djeteta dobivaju po 200 KM”.

Pored dvije pomenute sarajevske općina, sredstva za pomoć nezaposlenim porodiljama izdvaja i Grad Gračanica, pa je u Budžetu za 2020. godine moguće pronaći stavku “Pomoć za nezaposlene porodilje” za koju su planirana sredstva u iznosu od 15.000 KM, a Rebalansom budžeta, u maju 2020. godine, “povećana su i sredstva za pomoć nezaposlenim porodiljama”.

S obzirom na činjenicu da osim Općine Novi Grad postoje i druge općine u Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini koje kroz svoje budžete izdvajaju sredstva za pomoć nezaposlenim porodiljama, Istinomjer će pomenutu tvrdnju načelnika Semira Efendića ocijeniti neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!