Neispunjeno

Nema plana, a ni ostavki u Željeznicama RS

Aleksandar DžombićPremijer RS-a Aleksandar Džombić saopštio je da, ukoliko menadžment i Nadzorni odbor ŽRS-a u roku od 90 dana ne dostave jasan i precizan plan restrukturiranja, treba da podnesu ostavku. Uz ponovnu konstataciju “da je stanje u ovom javnom preduzeću veoma teško”, Džombić je potvrdio da je akumulirani gubitak ŽRS-a 185 miliona maraka, a samo u prošloj godini je “proizveden” gubitak od 18,5 miliona, dok su i u planu poslovanja za naredne dvije godine, koji je usvojila Skupština tog akcionarskog društva, također planirani gubici od 18 do 20 miliona maraka.

“ U planu mjera koji je dostavljen Vladi i danas je razmatran jasno smo stavili do znanja menadžmentu da ove mjere nisu prihvatljive jer ne garantiraju funkcioniranje preduzeća i suštinski ne predstavljaju restrukturiranje”, izjavio je Džombić. U planu poslovanja, dodao je premijer RS-a, “uočen je niz nepravilnosti i neefikasnosti ŽRS-a”

(Oslobodjenje, 17.07.2012.)

Komentar:

Rok od 90 dana koji je Vlada RS-a dala menadžmentu Željeznica RS da napravi plan restruktuiranja preduzeća istekao je prije deset dana, a još uvijek nisu povučeni konkretni potezi, tj. ostavke menadžmenta i Nadzornog odbora preduzeća, o kojima je govorio Aleksandar Džombić nakon tematske sjednice Vlade RS posvećene problemima u ŽRS. Na toj sjednici, održanoj 16. jula, potvrđeno je i stanje akumuliranog gubitka ŽRS-a koji je iznosio 185 miliona KM, a Vlada nije prihvatila izneseni plan restruktuiranja preduzeća koji je tada iznesen.

Iako je menadžment ovog preduzeća 13. oktobra saopštio da je napravljen plan restruktuiranja preduzeća, Aleksandar Džombić je u razgovoru za Srnu 18. oktobra potvrdio da plan još uvijek nije dobio. Plan restruktuiranja još uvjek nisu dobili ni u Sindikatu ŽRS-a, što je za Istinomjer potvrdio predsjednik sindikata ovog preduzeća Nedislav Kunić.

I dok se čeka zakazivanje nove sjednice Vlade posvećene stanju u ŽRS-u, Skupština akcionara ovog preduzeća početkom oktobra je odobrila i novo zaduženje u iznosu od 10 miliona KM, od čega će najveći dio biti utrošen na izmirenje poreza i doprinosa za plate zaposlenih.

Vlada RS-a još uvijek nije zakazala novu tematsku sjednicu na kojoj bi se razgovaralo o Željeznicama, a rok od 90 dana istekao je 17. oktobra, a Aleksandar Džombić, bez obzira što do isteka roka nije dobio plan restruktuiranja, nije zatražio ostavke uprave preduzeća, tako da je njegovo obećanje dato 17. jula ostalo neispunjeno.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!