Izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče nije završena do kraja 2019. godine

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo krajem juna mjeseca prošle godine održala sa ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Vlade Kantona Sarajevo (KS), Damirom Filipovićem i Srđanom Mandićem pored ostalog je bilo riječi i o kanjonu rijeke Misoče.

Kako je tom prilikom navedeno, kanjon rijeke Misoče bi, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i kategorizaciji, trebao biti zaštićen u kategoriji rezervata. 

S tim u vezi, ministrica Edita Đapo je najavila izradu nacrta plana o zaštićenim područjima Igmana, Bjelašnice i Rakitnice: 

Do kraja godine bi trebao biti završen nacrt plana o zaštićenim područjima. Općine na kojima se nalazi ovo područje Trnovo, Hadžići i Konjic svakako će biti dio tog procesa.

Edita Đapo, 26.06.2019.

Obzirom da se najavljeni nacrt plana nije našao na zvaničnoj stranici Ministarstva okoliša i turizma FBiH do kraja 2019. godine, Istinomjer za pomenuto Editi Đapo daje ocjenu neispunjeno.

.(Istinomjer.ba)

Ne postoji “izborni zakon Federacije BiH”

U svjetlu najnovijih rasprava i pokušaja dogovora u vezi izmjena izborne legislative u BiH, član Predsjedništva SDS-a i...

Sa novim razgovorima o Izbornom zakonu BiH i novi rokovi

Izmjena Izbornog zakona BiH tema je koja je, po ko zna koji put, od strane političkih aktera u BiH još jednom aktuelizirana, te su uslijedila i nova obećanja i licitiranje rokovima u kojima bi se...Deponija “Uborak”- Nova godina, stari problemi

Nakon što je 20.06.2019. godine između gradonačelnika Mostara i mještana sjevernog dijela tog grada postignut dogovor u skladu sa kojim se trebao formirati tim koji će imati predstavnike lokalnog...