Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Vlade Kantona Sarajevo (KS), Damirom Filipovićem i Srđanom Mandićem pored ostalog je bilo riječi i o kanjonu rijeke Misoče.

Kako je tom prilikom navedeno, kanjon rijeke Misoče bi, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i kategorizaciji, trebao biti zaštićen u kategoriji rezervata. 

S tim u vezi, ministrica Edita Đapo je najavila izradu nacrta plana o zaštićenim područjima Igmana, Bjelašnice i Rakitnice: 

Do kraja godine bi trebao biti završen nacrt plana o zaštićenim područjima Općine na kojima se nalazi ovo područje Trnovo, Hadžići i Konjic svakako će biti dio tog procesa.

Edita Đapo, 26.06.2019.

Istinomjer će pratiti da li će pomenuti nacrt biti završen u najavljenom roku.

(Istinomjer.ba)

Još nema dogovora o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 7. novembra ove godine utvrdila je set zakona koji se odnose na povećanje...

Objekti za smještaj migranata biće “sa humanitarnog i svakog drugog aspekta pripremljeni”?

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić nedavno je izjavio da je pripremljen program “sa mjerama za koje smatra da bi bile vrlo efikasne u odnosu prema ilegalnim...SNSD je učestvovao u prenosu nadležnosti s RS na BiH

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), Mirko Šarović u svom obraćanju na nedavno održanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), na kojoj se raspravljalo o položaju bh. entiteta...