Neispunjeno

Izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče nije završena do kraja 2019. godine

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo krajem juna mjeseca prošle godine održala sa ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Vlade Kantona Sarajevo (KS), Damirom Filipovićem i Srđanom Mandićem pored ostalog je bilo riječi i o kanjonu rijeke Misoče.

Kako je tom prilikom navedeno, kanjon rijeke Misoče bi, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i kategorizaciji, trebao biti zaštićen u kategoriji rezervata.

S tim u vezi, ministrica Edita Đapo je najavila izradu nacrta plana o zaštićenim područjima Igmana, Bjelašnice i Rakitnice:

Do kraja godine bi trebao biti završen nacrt plana o zaštićenim područjima. Općine na kojima se nalazi ovo područje Trnovo, Hadžići i Konjic svakako će biti dio tog procesa.

Edita Đapo, 26.06.2019.

Obzirom da se najavljeni nacrt plana nije našao na zvaničnoj stranici Ministarstva okoliša i turizma FBiH do kraja 2019. godine, Istinomjer za pomenuto Editi Đapo daje ocjenu neispunjeno.

.(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!