Neistina

Lažna obećanja Željke Cvijanović

Tokom obilaska grada Bijeljine i sastanka sa koalicionim partnerima, premijerka RS Željka Cvijanović je još jednom naglasila kako ona zaslužuje pobjedu na predstojećim izborima jer se politikom bavi ozbiljno te izvršava data obećanja.

Mi smo ozbiljni ljudi i ako se politikom bavite na ozbiljan način, onda morate u svemu biti ozbiljni i kada donosite odluke i kada dajete obećanja, a posebno onda kada izvršavate obećanja”

Željka Cvijanović, 24.08.2018.

Cvijanovićeva je naglasila da je vladajuća koalicija izvršavala svoja obećanja, a da ako je nešto i ostalo neizvršeno, onda je to djelimično i da se išlo da se privede kraju to što je obećano građanima.

Ovo nije prvi put da premijerka navodi ovakve tvrdnje, već je i u junu 2018. godine, kada je govorila o svojoj kandidaturi za predsjednicu RS, rekla i kako smatra sebe najboljim kandidatom za tu poziciju, jer “radi bez davanja lažnih obećanja”.

Namjeravam da pobijedim na izborima i da nastavim da radim sa našim građanima na isti način kako sam to radila i do sada – otvoreno, bez petljanja, bez lažnih obećanja.”

Željka Cvijanović, 13.06.2018.

Cvijanović je istom prilikom rekla i kako, “ne daje nikakva obećanja bez uporišta i za koja nije 100 posto ili bar 99 posto sigurna da mogu biti realizovana.”

Istinomjer se tokom aktuelnog madata u više navrata bavio ocjenama izjava Željke Cvijanović, a među ocjenama našlo se i nekoliko neispunjenih obećanja, koja su se mahom odnosila na najave iz njenog ekspozea datog u decembru 2014. godine.

Zakon o podsticajima u 2015. godini

Tako je Željka Cvijanović najavila usvajanje Zakona o podsticajima u toku 2015. godine.

U toku 2015. godine u skladu sa budućim Planom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja RS 2015-2020. godine, definisaćemo i višegodišnji budžetski okvir za realizaciju mjera finansijske podrške agrarnom i ruralnom razvoju donošenjem Zakona o podsticajima, kojim se utvrđuju glavni pravci usmjeravanja sredstava podrške. U cilju podsticanja razvoja poljoprivrede i sela, fokus u pružanju podsticaja poljoprivredi i ruralnom razvoju biće na podsticanju tržišno orjentisane primarne poljoprivredne proizvodnje i preradi poljoprivrednih sirovina, da bi se osigurao pozitivan efekat i privredni rast.

Željka Cvijanović, 17.12.2014.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede RS izradilo je nacrt Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u julu 2015. godine, ali on nije poslan u parlamentarnu procedure u toj godini.

12 malih hidroelektrana za godinu dana

Premijerka RS je u svom ekspozeu dala i vrlo konkretno obećanje vezano za izgradnju malih hidroelektrana u Republici Srpskoj u 2015. godini.

Samo u 2015. godini realno je očekivati završetak izgradnje oko 12 malih hidroelektrana, i početak izgradnje još najmanje njih 10.

Željka Cvijanović, 17.12.2014.

Prema informacijama koje je Istinomjer dobio od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, tokom 2015. godine, u Republici Srpskoj izgrađene su svega tri male hidroelektrane, a započeta je izgradnja njih četiri.

Vjetroelektrana Trusina

Osim toga, istom prilikom obećano je i puštanje u pogon vjetroelektrane Trusina.

U sferi ostalih obnovljivih izvora energije, u narednom periodu, pustićemo u funkciju prvi vjetropark u Republici Srpkoj – Vjetropark Trusina”.

Željka Cvijanović, 17.12.2014.

Prvobitni rok za završetak radova na ovom projektu bio je novembar 2015. godine, međutim on je pomjeren, a kao mogući novi rok za završetak izgradnje i puštanje u funkciju vjetroparka Trusina, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, Petar Đokić, spomenuo je 2018. godinu.

Uspostava registra parafiskalnih davanja

Cvijanović je u svom ekspozeu pred Narodnom Skupštinom RS, obećala i kako će se u 2015. godini uspostaviti registar parafiskalnih davanja.

Pored toga, u 2015. godini Vlada će realizovati projekat uspostavljanja registra svih ”parafiskalnih” davanja, koji je započet u 2014.godini, a obustavljen zbog poplava. U registru ćemo evidentirati sva davanja koja su regulisana zakonima i drugim propisima, a predstavljaju prihod budžeta Republike, opština i gradova, fondova i drugih korisnika javnih prihoda. Nakon uspostavljanja registra, neće biti moguće uvesti dodatne obaveze bez saglasnosti Vlade, a ujedno, radićemo i na ukidanju ili smanjenju pojedinih vrsta parafiskalnih nameta.“

Željka Cijanović, ekspoze, 17.12.2014.

Premijerka je isto ponovila i u intervjuu koji je u Euro Blicu objavljen 6. januara 2016. godine, a SNSD je inače u svom predizbornom programu za Opće izbore 2014. godine naveo i da će „uraditi kompleksnu analizu svih neporeskih opterećenja (koja nisu propisana poreskim zakonima), razmotriti njihovu opravdanost, učestalost plaćanja, visinu cijene i sve neproduktivne namete smanjiti ili eliminisati“.

Početni registar parafiskalnih davanja u ovom bh. entitetu uspostavljen je tek nedavno, a u njemu su evidentirana 373 nameta. Prema najnovijim informacijama iz Ministarstva finansija RS, primjedbe na Početni registar poreskih i neporeskih davanja mogle su se dostaviti do 3. juna ove godine, a Ministarstvu finansija ostavljen je rok od 60 dana da izvrši neophodne izmjene i dopune tog registra.

Dakle i ovo obećanje ostalo je neispunjeno više godina u odnosu na početni rok koji je dala premijerka RS.

Zdravstvo na trezorskom sistemu poslovanja

Željka Cvijanović je obećala i prelazak zdravstvenih institucija na trezorski sistem poslovanja.

U 2015. godini cilj je uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sektor, da bi se omogućila bolja kontrola trošenja sredstava. Bolnički sektor će biti uveden u trezorski sistem preko resornog ministarstva, a domovi zdravlja biće uvezani preko trezora jedinica lokalne samouprave, da bi svaki nivo vlasti preuzeo punu odgovornost za fiskalnu održivost sistema kojim upravlja.

Željka Cijanović, ekspoze, 17.12.2014.

Sistem zdravstvene zaštite u 2015. godini nije prešao na trezorsko poslovanje, a od četiri zdravstvene ustanove u RS koje su u sklopu pilot projekta početkom 2018. godine trebale preći na trezorsko poslovanje, to su učinili samo Dom zdravlja Sveti vračevi u Čelincu i Zavod za stomatologiju Banjaluka.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, Dragan Bogdanić rekao je početkom ove godine da je odlučeno da trezorsko poslovanje za početak uvede samo Dom zdravlja Čelinac, a da bi tek u drugoj polovini godine na trezor trebalo da pređu i ostali domovi zdravlja.

Među neispunjenim obećanjima Željke Cvijanović iz njenog ekspozea našlo se i ono u kojem je premijerka najavila pojačanu kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i uvođenje veće transparentnosti i odgovornosti pri trošenju javnih sredstava, a sve “u cilju dodatnog fiskalnog jačanja ukupnog budžetskog sistema Republike Srpske”.

Istinomjer se ovom temom bavio u aprilu 2017. godine, a već u to vrijeme Vladu RS, Služba predsjednika i Narodna skupština RS, zajedno su potrošili 9.257.722 KM samo na službena putovanja i smještaj, što je cifra koja sama za sebe govori koliko su zvaničnici RS bili štedljivi.

Dakle, iz samo nekoliko primjera, obećanja koja je premijerka RS dala u svom ekspozeu, a koja su ostala neispunjena, možemo zaključiti kako ni ovoga puta Željka Cvijanović nije izgovorila istinu kada je ustvrdila da “ne daje lažna obećanja”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!