Analize

Kuda ide Aluminij d.d. Mostar?

Da postoje problemi u privrednom kombinatu Aluminij d.d. Mostar, kako po pitanju poslovanja i unutrašnjih neslaganja Nadzornog odbora i uprave, tako i zbog sve većeg gomilanja dugovanja, javnost i nadležni, u prvom redu Vlada FBiH kao jedan od suvlasnika, bili su upoznati još sredinom 2018. godine, a bilo je i ranijih nagovještaja. Aluminij trenutno duguje više od 280 miliona KM za isporuku električne energije zbog čega ovom preduzeću ponovo prijeti obustava isporuke ovog energenta.

“Ako Aluminij d. d. Mostar i nakon opomene ne izvrše obveze preuzete ugovorom o isporuci električne energije za tekuću godinu i ne plati dospjela potraživanja, naša Uprava bit će primorana raskinuti ugovor” navodi se, između ostalog, u posljednjoj opomeni Elektroprivrede HZ HB Mostar.

Podsjećamo kako je došlo do postizanja dogovora i potpisivanja ugovora o isporuci električne energije koji je prekršen i zbog kojeg sada svjedočimo istim problemima kao i prije godinu dana.

U junu 2018. godine, Nadzorni odbor Aluminija smijenio je Maria Gadžića s mjesta direktora ove kompanije. Umjesto Gadžića na čelo kompanije kao v.d. direktor imenovan je Dražen Pandža, koji je do tada upravljao odjelom finansija Aluminija. Netom prije smjene, samo nekoliko sati nakon što je Nadzorni odbor najavio njegovu smjenu, Gadžić je optužio dio uprave ove kompanije, Nadzorni odbor i sindikat, za “korupcijsku aferu povezanu s uzimanjem mita za zapošljavanje”. Nova uprava najavila je kako “može spasiti Aluminij od propasti”, za koju je okrivila prethodnu upravu, obzirom da su gubici ove kompanije dosegnuli 360 miliona KM. Predsjednik Nadzornog odbora Aluminija, Dalibor Miloš potvrdio je tada da je u proteklih godinu dana ovo privredno društvo napravilo dodatnih 43 miliona KM gubitka.

I prošle godine se zamalo došlo do tačke sa koje nema povratka, obzirom da je i tada Aluminij mogao ostati bez napajanja električnom energijom zbog dugovanja. To je moglo dovesti do “katastrofičnog scenarija”, kako ga je nazvala uprava ove kompanije, jer bi došlo do smrzavanja tekućeg aluminija u elektrolitičkim ćelijama, a to bi, osim nemjerljive štete, moglo uzrokovati i eksplozije. Ponovno pokretanje Aluminijevih 256 elektrolitičkih ćelija, ukoliko bi naglo i neplanski bile ugašene, koštalo bi blizu milijardu KM.

Vlada FBiH i resorno ministarstvo oglasili su se tek nakon pomenutih upozorenja, iako se o krizi u Aluminiju znalo i govorilo mjesecima ranije. Tako je federalni ministar energije, industrije i rudarstva, Nermin Džindić najavio da će “predstavit set mjera za ovu mostarsku kompaniju” i da će jedna od njih biti dokapitalizacija Aluminija, na način da se po berzovnoj cijeni otkupi većinski paket vlasništva.

Mininistrica finansija FBiH, Jelka Milićević tada je najavila povlačenje sredstava iz budžetskih rezervi za spas Aluminija, a premijer FBiH, Fadil Novalić odlučno je poručio da će Vlada FBiH učiniti sve, kao i do sada, za spas Aluminija.

Nije tačno da Vlada FBiH ne pomaže: samo u junu smo za doprinose i penzionisanje 884 radnika Aluminija izdvojili više od dva miliona KM. Vlada FBiH radi strategiju rješenja za Aluminij i po tom pitanju premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić s bankama razgovara o mogućnosti reprogramiranja duga za električnu energiju, kao i visine mjesečne rate koju bi Aluminij mogao plaćati, te bi se tako riješio dug prema Elektroprivredi HZ HB. Također, premijer razgovara s potencijalnim investitorima u Aluminij.

Saopćenje Ureda premijera Vlade FBiH, 14.10.2018.

Sjednica Vlade FBiH, posvećana problemima Aluminija, održana je 19.10.2018. godine. Tada je Vlada FBiH donijela je nekoliko zaključaka, te usvojila informaciju resornog ministarstva o stanju u Aluminiju d.d. Mostar, te zadužila ovo privredno društvo i JP Elektroprivredu HZ – HB Mostar “da pokrenu aktivnost reprograma duga”. Vlada FBiH je zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH da razmotre mogućnost osiguranja sredstava (garancija) kod banaka za Aluminij, s ciljem nabavke električne energije i sirovina neophodnih za proces proizvodnje.

Pored toga, Vlada FBiH je zadužila Aluminij i “da osigura sve mogućnosti uštede i da, u skladu s tim, sačini prijedlog mjera”, te da “pokrene proceduru finansijske konsolidacije društva”.

Uprava i Nadzorni odbor Aluminija dobili su zaduženje od Vlade FBiH “da nađu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja Aluminija”, a s tim u vezi Vlada FBiH je odobrila i “izdvajanje 1.100.000 KM iz tekuće rezerve za angažovanje revizorske kuće koja će napraviti dubinsku analizu stanja u ovoj kompaniji, te za druge troškove”. Revizorska kuća trebala je do sredine novembra 2018. godine završiti dubinsku analizu poslovanja Aluminija.

Odgovarajući na pitanja da li se počelo postupati po zaključcima Vlade FBiH, ministar Džindić je na pres konferenciji održanoj 23.10.2018. godine izjavio da je “postignut dogovor o rezervaciji struje sa dvije elektroprivrede za privredni kombinat Aluminij”, i to po cijeni od “60 eura po megavat satu”, kako bi Aluminij preživio ovu godinu.

Dogovoreno je da je to plan za narednu godinu, dakle 2019. godinu. Obje elektroprivrede su se izjasnile da su spremne da uđu u aranžman za rani dogovor, za kontinuirano snadbijevanje Aluminija električnom energijom, i one su već od tog sastanka napravile rezervaciju za narednu godinu. Dakle, pola godine Elektroprivreda HZHB, a pola godine Elektroprivreda BiH.

Nermin Džindić, 23.10.2018.

Aluminij je “preživio” godinu, postignuti dogovor o snadbijevanju strujom nije ispoštovan, a problemi u ovom preduzeću ponovo su eskalirali.

Kako kupac Aluminij d. d. Mostar nije izmirio obveze, u ugovorenom roku dana 6. lipnja poslali smo im opomenu zbog neplaćanja, pred raskid ugovora i obustavu isporuke električne energije kojom smo, između ostalog, tražili izmirenje navedenog duga s krajnjim rokom od osam dana.

Marija Buntić, Elektroprivreda HZ HB, 13.06.2019.

Komentirajući ovaj rok koji je dat Aluminiju, resorni ministar Nermin Džindić rekao je sljedeće:

Našli su za 15 dana premosnicu i biće dovoljna dok mi u ponedjeljak ne donesemo zaključke.

Nermin Džindić, 13.06.2019.

Revizija koja je trebala biti završena još krajem prošle godine, prema Džindićevim riječima, tek je nedavno okončana.

Revizija je završena, proces revizije nije bio nimalo lagan, to je sveobuhvatna revizija zbog situacije sa Aluminijem. Ja ću u ponedjeljak poslije sastanka održati press i te zaključke ćemo svima dati. Dva moguća scenarija: Pronalazak strateškog partnera, što je bliža opcija, a druga opcija je stečaj.

Nermin Džindić, 13.06.2019.

Podsjećamo, Džindić je svojevremeno izjavio i da “postojeći federalni zakoni daju Vladi Federacije BiH mogućnost da zatraži udio u kapitalu Aluminija”, ali da će to biti prepušteno narednoj vladi, jer “zato jednostavno nema vremena”.

Nakon što dobijemo zvanične rezultate revizije, mi ćemo pozvati i vladu Republike Hrvatske da se očituje, i zajedno sa nama uđe u proces rješavanja problema Aluminija. Finansijska konsolidacija, otvaranje tog paketa omogućava privrednom društvu Aluminij da pregovara sa svim dobavljačima, sa svim fondovima, Poreznom upravom itd. Mogućnost reprograma ili ulaska u vlasništvo postoji, i ta opcija da kroz Elektroprivredu HZHB, koja je 90% vlasništvo Vlade FBiH, vlada uđe u većinski paket.

Nermin Džindić, 23.10.2018.

Inače, Vlada FBiH, u vlasničkom udjelu Aluminija sudjeluje u omjeru od 44%, isto kao i mali dioničari, dok je Republika Hrvatska vlasnik 12% udjela u vlasništvu.

Nakon prvog sagledavanja situacije, te predloženih mjera i rješenja, premijer Novalić je prošle godine rekao da postoje “dvije varijante za spas Aluminija”. Prva je da se nakon revizije donese odluka hoće li biti proizvodnja povećana. Druga je varijanta prelazak “u topli režim”, a to znači da neće biti proizvodnje ali da će se ćelije održavati na životu.

U ovom momentu je potrebno izvršiti kompletnu reviziju. Cijene aluminija padaju, a cijene električne energije rastu, što je dovelo do ovakve situacije Aluminija. Angažirati ćemo renomiranu svjetsku revizorsku firmu da istraži slučaj. Mi nismo većinski vlasnik, te ne možemo autonomno donositi odluke. Nadamo se da će se u ovaj proces uključiti i Vlada Republike Hrvatske. Ono što sa sigurnošću mogu reći je da Vlada FBiH garantuje da se Aluminij Mostar neće zatvoriti.

Fadil Novalić, 19.10.2018.

Novalić je za stanje u Aluminiju svojevremeno okrivio situaciju i cijene na svjetskom tržištu, potencirajući pri tome da je “situacija neočekivana”, te da je “moguće obaranje plata” i “topli režim”.

Međutim, nadležni sada tvrde da postoje samo dvije opcije za spas Aluminija- “stečaj ili strateški partner”. Iako su sve oči uprte u rezultate revizije i dubinske analize poslovanja Aluminija, otvorena je i mogućnost kontrolisanog stečaja, bez obzira na ishod revizije.

Ja sam jutros održao sastanak sa Upravom i Nadzornim odborom i saslušali smo probleme. Donijeli smo neke zaključke, prvi je da ćemo u ponedjeljak održati sastanak sa premijerom Novalićem i ministrima iz Vlade FBiH. (…) Drugi zaključak su efekti i koristi od ulaska u finansijsku konsolidaciju, obzirom da smo 2018. godine proširili uredbu i Aluminij ubacili u program konsolidacije. Naredni zaključak je da uprava pripremi eventualne modele privatizacije ili eventualnog pronalaska strateškog partnera. Obzirom da danas Uprava i NO imaju sastanak u Mostaru, očekujem da će ti zaključci biti u ponedjeljak na stolu.

Nermin Džindić, 13.06.2019.

Jedno je sigurno, a to je da se nadležni nisu pravovremeno bavili problemima poslovanja i dugovanja ovog preduzeća i, prema sopstvenom priznanju, Aluminij ostavljaju novoj vladi za koju niko trenutno sa sigurnošću ne može reći kada će biti imenovana. Trenutno stanje u Aluminiju, dugogodišnji neodgovoran odnos nadležnih spram ove komapnije, prebacivanje odgovornosti na neku buduću vladu, ali i trenutna ukupna situacija na političkoj sceni u BiH čini se da daje za pravo onima koji sa pesimizmom gledaju na budućnost ovog veoma značajnog privrednog subjekta.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!