Neistina

Krišto: (Ne)zasluženi odmor

borjana kristo“Osobno radim kao da ne ide ljeto. Mislim kako se pričom o ukidanju kolektivnih godišnjih odmora radi o prikupljanju jefitinih političkih poena u predizborno vrijeme. Niti netko može nekome zabraniti korištenje njegovog prava kao što je godišnji odmor, niti će se bilo štoriješiti ako se bude sjedilo. Zna se tko su i koje institucije treba da rade na saniranju šteta i osiguravanju sredstava za obnovu i rekonstrukciju. Dao Bog da mi možemo kao parlamentarci to riješiti”, navela je Krišto.

(Fena, 10.06.2014.)

Komentar:

Prije početka sezone godišnjih odmora, zastupnica u Domu naroda PSBiH, Borjana Krišto je ustvrdila kako ona „osobno radi kao da ne ide ljeto“, ali i da su inicijative o ukidanju kolektivnog godišnjeg odmora u stvari prikupljanje jeftinih političkih poena . Jasno je da svi imaju pravo na odmor, kako je to rekla i Krišto, ali veoma je interesantno pogledati koliko je zaista radila Krišto u ovoj godini i koliko je zaista zaslužilasvoj odmor.

Prema podacima CCI-a, sa web stranice vlasti.bih, Dom naroda PSBiH održao je 7 sjednica u ovoj godini, što praktično znači da je ovaj dom u prosjeku zasjedao samo jednom mjesečno. Borjana Krišto, prema ovim podacima, prisustvovala je svim sjednicama, ali na samo 3 je bila aktivna. Tokom godine postavila je samo dva pitanja, a diskutovala je oko 11 tačaka dnevnog reda.

Ako pogledamo ostale aktivnosti, poražavajuće je da Borjana Krišto nije pokrenula niti jednu inicijativu niti je predložila ijedan zakon. Važno je napomenuti da je Borjana Krišto za samo prva tri mjeseca ove godine za svoj (ne)rad uredno inkasirala čak 20.512 KM i prema visini primanja spada među najplaćenije poslanike u BiH.

Uz sve to Krišto je čak izjavila i da ona kao parlamentarka, dakle pripadnica zakonodavne vlasti u jednoj zemlji, malo toga može uraditi na saniranju šteta od majskih poplava.

Dakle, ako izjavu Borjane Krišto o tome da „osobno radi kao da ne ide ljeto“ uporedimo sa rezultatima njenog rada, možemo samo zaključiti kako je ona neistinita, a isto bi se moglo reći i za većinu poslanika u državnom parlamentu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!