Kontrola porijekla imovine na čekanju

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je početkom 2016. godine najavio prilično ambiciozan plan njegove vlade za navedenu godinu, a jedan od važnijih zakona je trebao biti Zakon o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija KS.

U intervjuu koji je prenijela Federalna novinska agencija, on je kao jedan od značajnijih izdvojio Prijedlog zakona o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija u KS-u koji će se naći na dnevnom redu Skupštine u februaru ili martu. Prema ovom zakonu, kontrolu porijekla imovine trebao je vršiti Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije i Ured za kontrolu kvaliteta. Konaković je najavio i kada bi zakon trebao stupiti na snagu:

Zakon bi trebao biti funkcionalan do lokalnih izbora i svi oni koji se kandiduju trebaju biti svjesni da će se svaka marka porijekla imovine mnogo kvalitetnije kontrolisati nego što je do sada bio slučaj.

Elmedin Konaković, 02.02.2016.

Vlada Kantona Sarajevo je pripremila i u proceduru uputila Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo, a o njemu se u Skupštini raspravljalo na 16. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 1. juna 2016. godine. Zakon je usvojen i upućen u javnu raspravu koja je trebala da traje 60 dana.

U Skupštini se, na 20. radnoj sjednici, održanoj 19. oktobra 2016. godine na dnevnom redu našao Prijedlog zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika , nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo. Zakon, međutim, na ovoj sjednici nije usvojen, već povučen sa dnevnog reda. Kao jedan od razloga za povlačenje navedena je izmjena imena zakona, tj. dodavanje riječi ‘utvrđivanju’ u ime zakona. U mišljenju na zakon, koje je dostavilo Ministarstvo pravde KS navedeno je da je na taj način promijenjena suština zakona. Pored toga, Ministarstvo pravde je navelo i da je ovaj zakon diskriminirajući za dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u Kantonu Sarajevo.

Budući da navedeni zakon nije niti donesen u 2016. godini, a pogotovo nije profunkcionisao do lokalnih izbora, Konaković od Istinomjera dobija ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Skupština Srenjobosanskog kantona imenovala novu Vladu koju predvodi SDA

U skladu sa prethodnim najavama predsjednika Kantonalnog odbora SBK SDA, Asima Mekića na sjednici Skupštine SBK koja je...

Popunjenost Kluba Srba u prošlim sazivima Doma naroda PF BiH i trenutni problemi

Kada je u pitanju konstituisanje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nakon Opštih izbora 2018. godine, kako je rekao Radmanović, problemi u smislu popunjavanja Kluba delegata iz reda srpskog naroda...

Otvorena nova policijska zgrada u Doboju

Načelnik Policijske uprave Doboj, Dmitar Vračar je 25.12.2018. godine najavio da će pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja i Policijske stanice Doboj 1 veoma brzo biti smješteni u...