Neistina

Konaković ponovio neistinu o BDP-u Rumunije i platama u Bugarskoj

Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković gostovao je 10.11.2023. godine u programu Face TV-a. Tom prilikom govorio je o aktuelnim političkim i društvenim temama, pri čemu je ponovio sličnu tvrdnju koju je iznio u septembru ove godine, a koju je Istinomjer tada ocijenio kao većim dijelom neistinitu.

Izvor: Facebook / Elmedin Konaković

Konaković je govorio o rastu BDP-a u Rumuniji i povećanju plata u Bugarskoj:

Rumunija ušla u EU 2007. godine. Njihov BDP bio je 20% prosjeka EU, 2010. 44% prosjeka, 2018. 77% evropskog prosjeka. Sada su negdje na evropskom prosjeku. Dakle, povukli 150 milijardi iz fondova. Bugarska za četiri godine udvostručila plate u Bugarskoj. Uduplala ih.

Elmedin Konaković, 10.11.2023.

Identične brojke prilikom navođenja primjera Rumunije i Bugarske Konaković je iznio i tokom konferencije za medije 8. novembra ove godine.

Podsjećamo, Konaković je ovaj put djelimično promijenio tvrdnju, s obzirom na to da je u septembru izjavio da je BDP Rumunije 2020. godine bio 77%, a ne 2018, kao u posljednjoj izjavi:

Rumunija 2007. godine pristupa Evropskoj uniji, njen BDP je 20% od evropskog prosjeka, 2010. je već 40%, 2020. je 77%, sad je vjerovatno na prosjeku Evropske unije, što znači pune džepove građana Rumunije para. Bugarska uduplala prosječne plate svojim građanima u samo četiri godine. Prosječna plata – duplo veća.

Elmedin Konaković, 6.9.2023.

Eurostat ne raspolaže podacima BDP-a po glavi stanovnika u odnosu na prosjek Evropske unije za 2007. i 2010. godinu, stoga smo navedene podatke preuzeli sa zvanične web stranice Svjetske banke.

BDP Rumunije po glavi stanovnika u odnosu na prosjek Evropske unije iznosio je 44% u 2007. godini, dok je u 2010. godini on bio 53%. U 2018. godini BDP Rumunije u odnosu na prosjek EU iznosio je 50,5%, a u 2022. godini iznosio je 77%.

Kada je riječ o platama u Bugarskoj, podaci Nacionalnog statističkog instituta Bugarske demantuju tvrdnju Elmedina Konakovića da su u periodu od četiri godine “uduplane prosječne plate u Bugarskoj”. S obzirom na to da Konaković nije precizirao na koji tačno četverogodišnji period misli, Istinomjer je analizirao zvanične podatke o prosječnoj plati od 2008. godine naovamo.

Iako se od 2008. godine do danas bilježi konstantan rast prosječne plate, ni u jednom četverogodišnjem periodu prosječna plata u Bugarskoj nije se povećala za 100%. Najveće povećanje zabilježeno je između 2018. i 2022. godine, kada je prosječna plata povećana za 46,9% (s 1.215 BGN u 2018. godini na 1.947 BGN u 2022. godini).

Što se tiče najvećeg godišnjeg povećanja, ono je zabilježeno u 2022. godini, kada je prosječna plata povećana za 12,33% u odnosu na prethodnu godinu.

S obzirom na to da se podaci Svjetske banke o BDP-u po glavi stanovnika u odnosu na prosjek EU ne poklapaju s onima koje je iznio Konaković te budući da prosječna plata u Bugarskoj ni u jednom četverogodišnjem periodu od 2008. godine do danas nije udvostručena, Istinomjer njegovu tvrdnju ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!