Neistina

Konaković neistinito o 14 prioriteta Evropske komisije

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković (NiP) bio je panelista na GLOBSEC forumu u Bratislavi 30. maja 2023. godine, tokom kojeg je govorio, pored ostalog, o EU integracijama BiH i 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Screenshot: GLOBSEC

Tokom izlaganja, Konaković je ustvrdio da BiH “u posljednjoj deceniji” nije ispunila nijedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU:

Svi smo mi, naravno, svjesni svojih grešaka, znamo da ništa nismo radili i isporučivali, govorim o BiH, u posljednjih nekoliko godina, u posljednjoj deceniji, da kažemo, od 14 prioriteta, ispunili smo nula.

Elmedin Konaković, 30.5.2023.

Evropska komisija je 29.5.2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, u kojem je sadržano 14 prioriteta koje je EU iznijela pred vlasti BiH, a koje je nužno realizovati kako bi naša zemlja započela pregovore o pristupanju EU.

Dakle, ne radi se o procesu koji traje već deceniju, kako je Konaković izjavio.

Pored toga, suprotno tvrdnji ministra vanjskih poslova BiH, institucije su u potpunosti ispunile jedan od 14 prioriteta te je još nekoliko njih realizovano djelimično.

Istinomjer je u više navrata analizirao učinak BiH u pogledu ispunjenja 14 prioriteta, a jedini koji je u potpunosti ispunjen jeste onaj pod rednim brojem 3 – “Osiguravanje pravilnog funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje”. Naime, na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), održanoj 25.6.2020. godine, usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta. Predstavnički dom PSBiH potvrdio je odluku Doma naroda, čime je proces imenovanja članova Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji dolaze iz BiH završen. Na prvom sastanku izabranih članova PSBiH u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, održanom 22.7.2020. godine, usvojen je Poslovnik o radu odbora, čime je realizovan ovaj prioritet iz Mišljenja Evropske komisije.

Prioritet broj 1 – “Osigurati da se izbori provode u skladu s evropskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru” – ispunjen je u dijelu koji se odnosi na održavanje lokalnih izbora u Mostaru.

Kada je u pitanju prioritet broj 5 – “Poduzeti konkretne korake na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo naslijeđe rata” – u izvještaju Evropske komisije o BiH za 2022. godinu navedeno je da je napredak napravljen usvajanjem revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina u septembru 2020. godine.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u augustu 2022. godine dijelom je ispunjen prioritet broj 7 iz oblasti “Vladavina prava”, a ukidanjem smrtne kazne u Ustavu Republike Srpske u oktobru 2019. godine polovično je ispunjen prioritet pod rednim brojem 10, u dijelu “Osnovna prava”.

Tokom 2022. godine poduzeti su i koraci ka ispunjenju prioriteta broj 12 o unapređenju zaštite i inkluzije ranjivih grupa, i to usvajanjem akcionih planova za društvenu inkluziju Roma, odnosno za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba,

Finalno, korak ka realizaciji posljednjeg prioriteta, koji se tiče reforme javne uprave, napravljen je krajem 2020. godine, kada je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o usvajanju Akcijskog plana za reformu javne uprave.

Shodno navedenom, tvrdnju Elmedina Konakovića da BiH nije ispunila nijedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!