Još uvijek ništa od uvođenja načela “dvostepenosti” u Zakon o policijskim službenicima u KS

Rok od dva mjeseca koji je naveden u Ekspozeu premijera Vlade KS je istekao, a najavljene izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima u odredbama koje se odnose na imenovanje policijskog odbora nisu usvojene u Skupštini Kantona Sarajevo.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo (KS), Edin Forto izlažući svoj Ekspoze pred Skupštinom ovoga kantona 26.12.2018. godine, pored ostaloga je iznio namjeru “uvođenja funkcionalnog načela dvostepenosti kroz izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima u odredbama koje se odnose na imenovanje policijskog odbora. (U roku od dva mjeseca od formiranja Vlade)”.

Od trenutka imenovanja Vlade KS do danas prošlo je više od dva mjeseca, a najavljene izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima u odredbama koje se odnose na imenovanje policijskog odbora nisu usvojene u Skupštini Kantona Sarajevo.

Ovim Istinomjer pomenuto obećanje iz Ekspozea aktuelnog premijera Vlade KS, Edina Forte ocjenjuje neispunjenim, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti da li će u budućnosti biti aktivnosti nadležnih institucija u pravcu izmjena i dopuna navedenog zakona na način na koji je to najavljeno.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...