Neistina

Još jedna netačna tvrdnja o razlozima pomjeranja dana održavanja Lokalnih izbora

Pomoćnik generalnog sekretara Vlade Republike Srpske (RS) za pravne poslove, Marko Šukalo jedan je u nizu funkcionera iz ovog entiteta koji je komentarisao odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) o pomjeranju dana održavanja Lokalnih izbora 2020. godine.

Šukalo je 31. oktobra bio gost Centralnih vijesti ATV-a te je, govoreći o predstojećim izborima, ustvrdio da je “najveća odgovornost Centralne izborne komisije BiH za održavanje lokalnih izbora u izrazito nepovoljnim uslovima”.

Upravo je CIK BiH odložila, nezakonito da ponovimo, ove izbore za više od mjesec dana i jedan od razloga kada je odlagala izbore i proglašavala tu odluku jeste bio zbog epidemiološke situacije tada u oktobru. (…) Ipak, CIK BiH je navela da je jedan od razloga odlaganja izbora baš ta epidemiološka situacija. Dolazimo do zaključka da je CIK BiH svjesno odložila izbore u kasnu jesen ne bi li to odgovaralo nekim partijama, znamo mi kojim to partijama odgovara. To su one političke stranke čiji predstavnici sjede u CIK-u BiH, čiji sastav je nelegalno izabran, a to su predstavnici SDS-a i PDP-a.

Marko Šukalo, 31. oktobar 2020.

Samo dan kasnije i predsjednica RS, Željka Cvijanović komentarisala je rad CIK-a BiH, i tom prilikom je istakla da je “besmisleno sve što je Centralna izborna komisija BiH do sada radila”. “Činjenica je da su izbori mogli biti sprovedeni kada je trebalo, jer je bila bolja epidemiološka situacija. Iako su stručnjaci upozoravali da će od novembra biti najgori period, CIK je pomjerio termin izbora” navela je Cvijanović.

Istinomjer se i prije nekoliko dana u tekstu Održavanje Lokalnih izbora nije odloženo zbog “epidemiološke procjene” CIK-a BiH osvrnuo na netačne tvrdnje Radovana Kovačevića, savjetnika člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je ustvrdio “da je CIK BiH nelegalno izabrana, ali i da je CIK BiH odgodila izbore zbog procjene da će epidemiološka situacija u novembru da bude bolja nego što je bila u oktobru”.

Kada je u pitanju tvrdnja da je CIK BiH pomjerila datum održavanja ovogodišnjih izbora zbog epidemiološke situacije, podsjećamo da je Odluka o odgađanju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine donesena 23. maja 2020. godine, a istog dana na konferenciji za novinare tadašnja predsjednica CIK-a BiH, Vanja Prutina – Bjelica obrazložila je razloge usljed kojih je donesena odluka o odlaganju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine.

S obzirom da sredstva nisu obezbjeđena bili smo prinuđeni primjeniti odredbe (14/12) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine prema kojem je CIK ovlašten donijeti odluku o odgađanju izbora.

Vanja Bjelica – Prutina, 23. maj 2020.

Na sjednici održanoj tri dana ranije, 20. maja 2020. godine, Prutina-Bjelica podsjetila je javnost da je neusvajanje Budžeta Bosne i Hercegovine razlog zbog čega je CIK BiH bila spriječena pokrenuti najvažnije procedure javnih nabavki za šta je, po njenim riječima, CIK-u BiH potrebno 170 dana.

Tragali smo za alternativnim rješenjima i konsultirali se sa Agencijom za javne nabavke te smo odlučili raspisati javne nabavke na osnovu planiranih sredstava iz budžeta. Ugovor o realizaciji se može potpisati tek kada budu osigurana sredstva. Na ovo smo se odlučili cijeneći izjavu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Danas ćemo objaviti obavještenje o javnim nabavkama.

Vanja Bjelica – Prutina, 23. maj 2020.

U kontekstu obezbjeđivanja uslova za održavnanje Lokalnih izbora 2020. godine, Istinomjer je u više navrata pisao o problemu (ne)usvajanja Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Usvajanjem identičnog teksta Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u oba doma PS BiH, BiH dobila je Budžet za 2020. godinu čime su obezbijeđena finansijska sredstva za održavanje Lokalnih izbora 2020. godine.

Što se tiče tvrdnje da je CIK BiH nelegalno odgodila, odnosno pomjerila datum održavanja ovogodišnjih izbora na 15. novembar 2020. godine, na inicijativu SNSD-a, 26. maja 2020. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine upućen zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke CIK-a BiH donesene 23. maja tekuće godine kojom su Lokalni izbori odgođeni za 45 dana.

Na plenarnoj sjednici održanoj 2. jula 2020. godine Ustavni sud BiH odbacio je kao nedopušten zahtjev 28 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Odluke o odgađanju održavanja lokalnih izbora 2020. godine jer, kako je navedeno, “Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje”.

Krajem jula, na adresu CIK-s BiH stiglo je rješenje od strane Suda BiH, kojim se kao neosnovana odbija žalba Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske na odluku CIK-a od 23. maja o odgađanju Lokalnih izbora.

U obrazloženju Rješenja Suda BiH pored ostalog se navodi da “prema shvatanju vijeća Apelacionog odjeljenja, datum održavanja odgođenih izbora za 15. novembar ne predstavlja kršenje odredbe člana 14.2 stav 4. Izbornog zakona BiH, te Apelaciono vijeće Suda BiH konstatuje da je pobijana odluka CIK BiH pravilna i zakonita, a žalba neosnovana”.

S obzirom na činjenicu da razlog pomjeranja datuma održavanja Lokalnih izbora 2020. godine nije bio zbog epidemiološke situacije, već zbog neusvajanja Budžeta BiH za 2020. godine, kao i na predočene odluke nadležnih sudskih instanci koje su do ovog momenta donesene, Istinomjer tvrdnje Marka Šukala ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!