Neistina

Održavanje Lokalnih izbora nije odloženo zbog “epidemiološke procjene” CIK-a BiH

Komentarišući predizbornu kampanju za Lokalne izbore 2020. godine u kontekstu pandemije novog koronavirusa, Radovan Kovačević, savjetnik člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika, izjavio je još jednom da je Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) nelegalno izabrana, ali i ustvrdio da je CIK BiH odgodila izbore “zbog procjene da će epidemiološka situacija u novembru da bude bolja nego što je bila u oktobru”.

Jedna nelegalno izabrana Centralna izborna komisija koja je nelegalno bez bilo kakvog osnova u Izbornom zakonu BiH odgodila izbore za 45 dana iako Izborni zakon kaže da u određenim slučajevima je to moguće samo u određenim izbornim jedinicama, nikako ne na nivou čitave Bosne i Hercegovine učiniti, dakle odgoditi izbore na 30 dana, a oni su odogodili za 45 dana. Tada su nam rekli da je to zbog procjene da će epidemiološka situacija u novembru da bude bolja nego što je bila u oktobru. Dakle da oni nisu napravili tu vrstu manipulacije izbori bi već 15 dana bili iza nas. Bili bi realizovani, kompletna kampanja bi bila realizovana u mnogo povoljnijoj epidemiološkoj situaciji i po mnogo boljem vremenu. Dakle sve aktivnosti bi mogle da budu realizovane na otvorenom, dakle bez korištenja zatvorenog prostora koji su opasni. I tada su ih svi ljudi koji su stručni, epidemiolozi, ljekari upozoravali da to nije dobro.

Radovan Kovačević, 22. oktobar 2020.

Kada se radi o tvrdnji da je CIK BiH, kako Kovačević kaže, nelegalno odgodila Lokalne izbore 2020. godine za 15. novembar, podsjećamo da je upravo na inicijativu SNSD-a, 26.maja 2020. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine upućen zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke CIK-a donesene 23. maja tekuće godine kojom su Lokalni izbori odgođeni za 45 dana. Tom prilikom, Kovačević je izjavio:

Očekujemo da će zahtjev biti razmatran na prvoj sjednici Ustavnog suda i da će to biti riješeno u najkraćem mogućem roku. Znamo kakav je Ustavni sud BiH, a ovo je još jedan od testova da li živimo u iole pristojnom društvu ili u potpunom cirkusu od zemlje koja se zove BiH.

Radovan Kovačević, 26. maj 2020.

Na plenarnoj sjednici održanoj 2. 7. 2020. godine Ustavni sud BiH odbacio je kao nedopušten zahtjev 28 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) za ocjenu ustavnosti Odluke o odgađanju održavanja lokalnih izbora 2020. godine jer, kako je navedeno, “Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje.”

Suprotno tvrdnji Kovačevića, 22. 7. 2020. godine na adresu CIK BiH stiglo je rješenje, ovoga puta od strane Suda BiH, kojim se kao neosnovana odbija žalba Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske na odluku CIK-a od 23. maja o odgađanju Lokalnih izbora.

U obrazloženju Rješenja Suda BiH pored ostalog se navodi da “prema shvatanju vijeća Apelacionog odjeljenja, datum održavanja odgođenih izbora za 15. novembar ne predstavlja kršenje odredbe člana 14.2 stav 4. Izbornog zakona BiH., te Apelaciono vijeće Suda BiH konstatuje da je pobijana odluka CIK BiH pravilna i zakonita, a žalba neosnovana.”

Osim toga, ni tvrdnja Kovačevića da je CIK BiH odluku o odlaganju Lokalnih izbora za 15. 11. 2020. godine donio “zbog procjene da će epidemiološka situacija u novembru da bude bolja nego što je bila u oktobru” nije u skladu sa činjenicama.

Podsjećamo, Odluka o odgađanju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine donesena je 23. 5. 2020. godine.

Lokalni izbori 2020. godine, raspisani odlukom Centralne izborne komisije BiH od 7. 5. 2020. godine, čije održavanje je određeno za nedelju, 4. 10. 2020. godine, odgađaju se s obzirom da taj daan izbore nije moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH.

CIK BiH, 23. maj 2020.

Istoga dana na konferencii za novinare tadašnja predsjednica CIK-a BiH, Vanja Prutina – Bjelica obrazložila je razloge usljed kojih je donesena odluka o odlaganju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine.

S obzirom da sredstva nisu obezbjeđena bili smo prinuđeni primjeniti odredbe (14/12) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine prema kojem je CIK ovlašten donijeti odluku o odgađanju izbora.

Vanja Bjelica – Prutina, 23. maj 2020.

Na sjednici održanoj tri dana ranije, 20. 5. 2020. godine, Prutina-Bjelica podsjetila je javnost da je neusvajanje Budžeta Bosne i Hercegovine razlog zbog čega je CIK BiH bila spriječena pokrenuti najvažnije procedure javnih nabavki za šta je, po njenim riječima, CIK-u BiH potrebno 170 dana.

Tragali smo za alternativnim rješenjima i konsultirali se sa Agencijom za javne nabavke te smo odlučili raspisati javne nabavke na osnovu planiranih sredstava iz budžeta. Ugovor o realizaciji se može potpisati tek kada budu osigurana sredstva. Na ovo smo se odlučili cijeneći izjavu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Danas ćemo objaviti obavještenje o javnim nabavkama.

Vanja Bjelica – Prutina, 23. maj 2020.

U kontekstu obezbjeđivanja uslova za održavnanje Lokalnih izbora 2020. godine, Istinomjer je u više navrata pisao o problemu (ne)usvajanja Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Podsjećamo tako da je na 10. hitnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) održanoj 27. 7. 2020. godine usvojen Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Dva dana kasnije, 29. 7. 2020. godine Dom naroda PS BiH na svojoj 6. hitnoj sjednici također je usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Usvajanjem identičnog teksta Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u oba Doma PS BiH, BiH dobila je Budžet za 2020. godinu čime su obezbijeđena finansijska sredstva za održavanje Lokalnih izbora 2020. godine.

S obzirom na predočene odluke nadležnih sudskih instanci te obrazloženja predsjednice CIK-a BiH u vezi razloga odlaganja održavanja Lokalnih izbora 2020. godine, tvrdnje Radovana Kovačevića s tim u vezi Istinomjer ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!