Dosljedno

Još jedan pokušaj Edina Forte da se ukine paušal profesionalnim zastupnicima

Sličnu inicijativu koju Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila, Forto je uputio još oktobra 2015. godine, a u međuvremenu je ovaj zastupnik Naše Stranke vratio 5.188 konvertibilnih maraka kojih je primio na ime poslaničkog paušala, uplativši pomenuti iznos na ime javnih prihoda Kantona Sarajevo.

Zastupnik Naše stranke, Edin Forto komentarišući sadržaj Nacrta zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Skupštine KS, između ostalog se osvrnuo i na pitanje paušala. Za Fortu je kako kaže, “najapsurdnije to što novi zakon o plaćama izabranih zvaničnika ne predviđa ukidanje prakse da zastupnici u Skupštini KS istovremeno primaju punu plaću kao profesionalci i paušal kao naknadu za isti rad”, te najavljuje da će zbog toga pokušati popraviti zakon kroz amandmane u javnoj raspravi:

Novi zakon predviđa, kao i stari, nešto što smo pokušavali u ovom mandatu promijeniti više puta, a to je da dobijete naknadu na utrošeno vrijeme, odsustvo s posla i slično, a to je takozvani paušal koji iznosi 550 KM. On ima smisla za one koji nisu profesionalizirani. Zamislite da vi radite u nekoj privatnoj firmi i dolazite na Skupštinu jednom ili dvaput mjesečno – taj paušal ima smisla da vam se nadoknade izostanci, putovanje i slično. Međutim, nema nikakvog smisla da oni koji su tu na punoj plaći primaju paušal, to je potpuno apsurdno.

Edin Forto, 27.06.2018.

Podsjećamo, Forto je još oktobra 2015. godine uputio u proceduru izmjene odredbi važećeg Zakona o plaćama i naknadama na osnovu kojeg zastupnici u Kantonu Sarajevo primaju platu kada se profesionaliziraju, ali da pored plate dobijaju i paušal:

Poslali smo prijedlog da se ukine praksa plaćanja dvostrukih naknada u Kantonu Sarajevo…Smatram da je ta praksa nepravedna, dakle da primate platu za posao koji radite, a da onda za isti taj posao dobijete i paušal.

Edin Forto, 22.10.2015.

Pomenutu inicijativu na sjednici održanoj 01.02.2016. godine, Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila, a u međuvremenu je zastupnik Forto vratio 5.188 konvertibilnih maraka kojih je primio na ime poslaničkog paušala, uplativši pomenuti iznos na ime javnih prihoda Kantona Sarajevo:

Ovim korakom želim da pošaljem konkretnu poruku građanima, te pozovem sve druge delegate koji primaju dvostruke paušale i plate da se odreknu neopravdanih privilegija koje imaju.

Edin Forto, 28.12.2015.

U skladu sa njegovim djelovanjem koje je ispoljavao tokom svog zastupničkog mandata, Istinomjer stav Edina Forte po pitanju ukidanja paušala za profesionalne zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo ocjenjuje dosljednim.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!