Neispunjeno

Ni sjednice Vlade ni prijedloga zakona

Iako je federalna ministrica turizma i okoliša, Edita Đapo izjavila da će se Izmjene i dopune Zakona o radu naći na sjednici Vlade FBiH u utorak, to se nije desilo.

Đapo je na konferenciji za medije održanoj 16. aprila 2020. godine rekla kako je Vlada FBiH ponudila Udruženju poslodavaca i SSS BiH da sami dogovore sporazum koji bi, zatim, Vlada potpisala i na osnovu kojeg bi bile napravljene Izmjene i dopune Zakona o radu. Ipak, to se nije desilo.

Moramo reći da su ovi pregovori zaista bili zahtjevni i komplikovani, vrlo teški i nisu urodili plodom. Savez samostalnih sindikata predstavlja sve radnike u javnoj upravi i u javnom sektoru. Nadali smo se da će se u ovom trenutku solidarisati sa radnicima iz privatnog sektora i da će omogućiti da poslodavci u realnom sektoru u ovom trenutku imaju jedan fleksibilniji odnos, a sve u cilju očuvanja radnih mjesta. Obzirom da socijalni partneri nisu postigli sporazum Vlada Federacije mora biti odgovorna i donijeti određene Izmjene i dopune Zakona o radu koje će se naći na sjednici Vlade u utorak.

Edita Đapo, 16. aprila 2020.

Istinomjer će pratiti da li će se, shodno najavi ministrice Đapo, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH naći na dnevnom redu Vlade FBiH u utorak 21. aprila 2020. godine.

Sjednica Vlade FBiH nije održana u utorak 21. aprila 2020. godine, dok je Kolegij Skupštine KS zakazao sjednicu za taj isti dan, sa jednom tačkom dnevnog reda: Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH.

S obzirom na navedeno, najavu ministrice Edite Đapo da će se Izmjene i dopune Zakona o radu “naći na sjednici Vlade u utorak”, Istinomjer ocjenjuje kao neispunjenu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!