Ispunjeno

Naselje Šargovac dobilo novu saobraćajnicu

U okviru investicionog ciklusa “Banja Luka se gradi” u martu 2019. godine započela je izgradnja saobraćajnice kroz naselje Šargovac čija je vrijednost radova oko milion KM.

Raspisivanje javnog tendera, kao i početak radova na izgradnji saobraćajnice kroz naselje Šargovac, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić najavljivao je do kraja 2018. godine. U oktobru 2018. godine raspisan je javni tender za izvođača radova na proširenju i modernizaciji dotrajale ulice, koji je i okončan u novembru iste godine, a istovremeno se pristupilo i rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

Prvi korak u realizaciji projekta je da izaberemo izvođača radova i zaključimo ugovor kako bi sredstva bila operativna. Uporedo s tim, rješavaćemo i imovinsko-pravne odnose i ovim putem pozivam građane Šargovca na saradnju, jer će od rješavanja imovinskih odnosa zavisiti i dinamika radova.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić, 12.10.2018.

Za izvođače radova izabrani su “Građenje Đurić” i “Elektroobnova”, a prvobitni plan da radovi započnu do kraja 2018. godine pomjeren za narednu godinu, odnosno za početak sljedeće građevinske sezone.

Ukoliko vremenski uslovi dozvole, dio poslova možemo odraditi do kraja godine, ali je najrealnije da će gradnja krenuti početkom sljedeće građevinske sezone.

Slaviša Sandić, 12.10.2018.

Izgradnja saobraćajnice u Šargovcu konačno je započela 14. marta 2019. godine, a rok za završetak radova je 180 dana.

Gradi se moderna saobraćajnica u dužini od 900 metara, širine šest metara, sa obostraninm trotoarima, oborinskom i fekalnom kanalizacijom te autobuskim stajalištima. Moramo reći da je ovo jedno od onih naselja gdje su ljudi išli ispred infrastrukture, doseljavali se i gradili kuće, a naš zadatak je da sada uradimo komunalnu infrastrukturu. Rok za završetak radova je 180 dana.

Igor Radojičić, 14.03.2019.

Tokom aprila 2019. godine iz nadležnog Odjeljenja za saobraćaj i puteve istakli su da radovi teku planiranom dinamikom te da se radi na “otkopu i proširenju saobraćajnice”, kao i “izgradnji fekalnog i oborinskog kolektora”.

Početkom jula javnost je obavještena da radovi teku po planu bez obzira na određene poteškoće koje su se javile prilikom izvođenja radova. Naime, kako su istakli iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve tokom izvođenja radova javio se problem podzemnih voda, te se odmah pristupilo rješavanju pomenutog problema nakon čega će započeti i “pripreme za ugradnju tampona i betonskih ivičnjaka”.

Izgradnja centralne saobraćajnice kroz naselje Šargovac, vrijedne oko milion KM, teče predviđenom dinamikom, bez obzira na nepredviđene probleme koji su se pojavili tokom izvođenja radova. U toku radova pojavile su se podzemne vode na jednom dijelu saobraćajnice zbog čega smo dali nalog preduzeću „Građenje Đurić“ da izradi drenažu i odvodnju tih voda kako ne bi ugrozile put.

Saopćenje, Odjeljenje za saobraćaj i puteve, 07.07.2019.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve 24. septembra 2019. godine obavijestili su javnost da je “postavljanjem prvog sloja asfalta na pješačkim stazama počela završna faza izgradnje centralne saobraćajnice kroz naselje Šargovac”. U saopćenju se navodi da se radi na izgradnji trotoara i priključaka za domaćinstva, kao i na pripremi za asfaltiranje same saobraćajnice.

Ulazimo u završnu fazu izgradnje nove saobraćajnice u Šargovcu koja bi narednog mjeseca trebalo da bude puštena u funkciju.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, Slaviša Sandić, 24.09.2019.

Dvije sedmice kasnije, 08. oktobra 2019. godine novoizgrađena saobraćajnica otvorena je za saobraćaj. Realizacijom ovog projekta naselje Šargovac dobilo je 900 metara moderne saobraćajnice “sa obostranim pješačkim stazama, te, što je od posebne važnosti za ovo naselje, izgrađenom fekalnom i oborinskom kanalizacijom”.

Stanovnici ovog izuzetno naseljenog kraja, a posebno đaci, sada su dobili puno bolje uslove za život. Ovo je prva faza gradnje ove saobraćajnice u dužini od oko 900 metara, a iduće godine planiran je nastavak radova.

Igor Radojičić, 08.10.2019.

S obzirom da su radovi na izgradnji saobraćajnice kroz banjalučko naselje Šargovac uspješno okončani gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!