Ivanić prošle godine nije postrojio nikakvu svečanu jedinicu OS BiH

Nakon što je predsjednik Republike Srspke, Milorad Dodik prije nekoliko dana od člana Predsjedništva BiH, Mladena Ivanića zatražio angažman Trećeg pješadijskog puka OS BiH na obilježavanju 9. januara u Banjaluci, Ivanić je između ostalog u svom odgovoru naveo kako on za to nema nadležnosti.

U mojoj isklјučivoj nadležnosti je mogućnost postrojavanja svečane jedinice Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, na način kako smo to uradili prošle godine. Iz svih istupa sam shvatio da takav način prisustva Puka Vama i Organizacionom odboru, za razliku od prošle godine, ovog puta nije prihvatlјiv i nemam namjeru na tome insistirati.”

Mladen Ivanić, 07.01.2018.

Veliku polemiku u javnosti izazvalo je prošlogodišnje postrojavanje pripadnika Trećeg pješadijskog puka OS BiH na svečanoj ceremoniji 9. januara, a zbog propusta u radu, odnosno potpisvanja Odluke o njihovom učešću u proslavi Dana RS, tada je ostavku podnio i zamjenik ministrice odbrane Sead Jusić. Ivanić je tada postrojio 40 pripadnika Trećeg pješadijskog puka OS BiH, iako to nije mogao učiniti bez saglasnosti druga dva člana Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića.

Ipak u svom odgovoru koji je uputio Miloradu Dodiku prije dva dana, Ivanić je kazao kako on ima isključivu nadležnost za postrojavanje svečane jedinice pomenutog puka, iako to nije tačno.

Naime, Pravilnik o pukovima Oružanih snaga BiH koji reguliše organizaciju i odgovornost pješadijskih pukova, imenovanje pukovnika pukova, nošenje uniforme, obilježja pukova, te njihovo finansiranje, ne spominju postojanje Počasne jedinice u sastavu sva tri pješadijska puka OS BiH, a to ne reguliše ni Zakon o odbrani BiH. Ukoliko se pogleda sastav brigada OS BiH, sastavljenih od bataljona koji dolaze iz navedenih pukova, također se može vidjeti da ni u svojim sastavima nemaju Počasne jedinice.

Pri OS BiH postoji samo Počasna jedinica (PJ) Oružanih snaga BiH koja predstavlja posebnu jedinicu operativne komande OS BIH, a koja odaje vojne počasti na svim značajnim državnim i vojnim manifestacijama. Jedinica je formirana 26. novembra 2004. godine i bila je prva formirana jedinica novih OS BiH (iz sastava tadašnje Vojske FBiH i Vojske RS). Ne nalazi se u sastavu niti jednog puka, bataljona i brigade. Organizacijsko-formacijsku strukturu Počasne jedinice čini komanda PJ, zastavna grupa i tri počasna voda.

Kako je Istinomjer pisao i prije godinu dana, Odluka koju je potpisao tadašnji zamjenik ministrice odbrane, odobrila je izlazak 40-ak vojnika 6. brigade, bataljona iz Trećeg puka, koji su odali počast tadašnjem predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću, iako za to nije postojao konsenzus sva tri člana Predsjedništva BiH.

Prema Zakonu o odbrani BiH, Predsjedništvo BiH ima vrhovnu kontrolu i komandu nad oružanim snagama, te svoje odluke donosi konsenzusom (član 11.).

Da je prošle godine postrojio pripadnike Trećeg pješadijskog puka OS BiH, Ivanić je potvrdio krajem prošle godine kada je i sam tražio od Dodika da omogući prisustvo ovog puka na današnjoj proslavi.

Bilo je pokušaja da se sve ospori, da se ne dozvoli, bilo je napada, optužnica, i sam sam davao izjave tužilaštvu povodom 9. januara, bilo je napada na oficire. Sve smo izdržali i pobijedili i pripadnici Trećeg RS puka su bili prisutni na obilježavanju 9. januara.”

Mladen Ivanić, 27.12.2017.

Dakle, Ivanić u svom odgovoru Miloradu Dodiku izgovorio evidentnu neistinu pošto “svečana jedinica” Trećeg pješadijskog puka uopšte ne postoji te shodno tome nije mogla ni sudjelovati u proslavi Dana RS-a prošle godine.

(Istinomjer.ba)

U Republici Srpskoj broj opština nije 62

Da broj opština u Republici Srpskoj nije 62 kako kaže Dodik, uvjerili smo se na zvaničnoj stranici Ministarstva uprave...

Najviše penzije u RS zabilježile najveći rast

Nakon sastanka najviših funkcionera i vladajuće koalicije u RS, predsjednica ovog entiteta, Željka Cvijanović ponovo je govorila o rastu penzija proteklih godina. Imali smo i usklađivanje...(Ne)iskrenost i (ne)ispunjena obećanja federalnog ministra za boračka pitanja

Komentirajući nezadovoljstvo pripadnika boračke populacije, federalni ministar za boračka pitanja, Salko Bukvarević u više navrata je ponovio da je s borcima uvijek bio iskren te da im nikada nije...