Istina

Treći pješadijski puk nema Počasnu jedinicu

Nakon što je Treći pješadijski puk Oružanih snaga BiH, bez odobrenja Ministarstva odbrane BiH, učestvovao u obilježavanju 09. januara, dana Republike Srpske kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, nastalu situaciju pojasnila je nadležna ministrica, Marina Pendeš. Kako ministrica tvrdi, u Banjoj Luci nije postrojen Treći pješadijski puk, već njena počasna jedinica. Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH, Sifet Podžić ipak pobija tvrdnje ministrice.

Počasne jedinice iz Trećeg puka nema, jer Treći puk nema počasnu jedinicu. Prema tome, komandant 6. Brigade, general Ilić, je iz sastava 6. brigade, koja je u sastavu Trećeg puka, odobrio izlazak 40 vojnika i to nije dopustivo.

(Sifet Podžić, predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH, 10.01.2017.)

Budući da smo u proteklih nekoliko dana mogli čuti razne verzije vezane za učestvovanje Trećeg pješadijskog puka u obilježavanju Dana RS-a, Istinomjer je provjerio ko od gore navedenih na kraju govori istinu.

Prema Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine, Oružane snage sastoje se iz rodova organiziranih po sistemu pukova. Postoje tri pješadijska puka koja predstavljaju organizacije odgovorne za vojno naslijeđe i identitet jedinica i naroda iz kojih potiču (Prva pješačka (gardijska) pukovnija (nasljednik HVO), Drugi pješadijski (rendžerski) puk (nasljednik ARBiH) i Treći pješadijski (Republika Srpska) puk (nasljednik VRS). Oni nemaju operativna ni administrativna ovlaštenja.

Svaki od ukupno tri puka se dijeli na tri bataljona, od kojih je svaki raspoređen u po jednu pješadijsku brigadu OS BIH (4. pješadijska brigada, 5. pješadijska brigada i 6. pješadijska brigada).

U Oružanim snagama također postoji i šest ostalih pukova: puk artiljerijskih jedinica, puk oklopno-mehaniziranih jedinica, puk rodova vazduhoplovstva i protiv-vazdušne odbrane, puk inžinjerijskih jedinica, puk rodova borbene podrške i puk službi podrške.

Pravilnik o pukovima Oružanih snaga BiH pobliže reguliše organizaciju i odgovornost pješadijskih pukova, imenovanje pukovnika pukova, nošenje uniforme, obilježja pukova, te finansiranje istih.

Ni Zakon o odbrani, kao ni podzakonski akti koji oblast odbrane pobliže uređuju, ne spominju postojanje Počasne jedinice u sastavu gore navedenih pukova.

Ukoliko se pogleda sastav brigada OS BiH, sastavljenih od bataljona koji dolaze iz navedenih pukova, također se može vidjeti da u svojim sastavima nemaju Počasne jedinice.

Zašto je to tako? Zato jer je Počasna jedinica (PJ) Oružanih snaga BiH posebna jedinica operativne komande OS BIH, kojom se odaju vojne počasti na svim značajnim državnim i vojnim manifestacijama. Jedinica je formirana 26. novembra 2004. godine i bila je prva formirana jedinica novih OS BiH (iz sastava tadašnje Vojske FBiH i Vojske RS). Ne nalazi se u sastavu niti jednog puka, bataljona i brigade. Organizacijsko-formacijsku strukturu Počasne jedinice čini komanda PJ, zastavna grupa i tri počasna voda.

Kako Podžić u svojoj izjavi navodi, odobren je izlazak određenog broja vojnika 6. brigade, bataljona iz Trećeg puka, kako bi odali počast predsjedavajućem Predsjedništva BiH. I takva mogućnost zaista i postoji, dakle, mogućnost da se određeni broj vojnika, određenog puka pozove da odaju počast predsjedavajućem Predsjedništva BiH, kada oko toga postoji konsenzus Predsjedništva, što u ovom primjeru nije bio slučaj.

Na osnovu svega iznesenog da se zaključiti da je Podžić govorio istinu, Treći puk nema počasnu jedinicu. Da li je u konkretnom slučaju bilo dopustivo ono što se desilo ili ne, nadležni će utvrditi.
(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!