Gradačac: Milion KM za obnovu kule Zmaja od Bosne

Krajem marta ove godine Vlada FBiH, na inicijativu resornog ministarstva, odobrila je korištenje sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH u iznosu od 3,1 milion KM. Nakon što je odobreno korištenje sredstava, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma najavljena je realizacija nekoliko projekata, a između ostalog i izdvajanje milion KM za obnovu kule Husein-kapetana Gradaščevića u Gradačcu.

Ove godine transferi su usmjereni na obogaćivanje turističke infrastrukture (…) Tako će na obnovu i zaštitu kule Husein-kapetana Gradaščevića – Zmaja od Bosne u Gradačcu biti utrošen milion KM.

Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, 07.04.2018.

Federalna ministrica okoliša i turizma, Edita Đapo i načelnik Općine Gradačac, Edis Dervišagić potpisali su krajem augusta ove godine Ugovor za projekat obnove i zaštite „Husein Gradaščevića kule – Zmaja od Bosne“ kojim se resorno ministarstvo obavezalo izdvojiti sredstva u visini od milion KM za ovu namjenu.

Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije i početak radova na zaštiti kompleksa nacionalnog spomenika Starog grada u Gradačcu. Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prepoznala potrebu za sufinansiranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj Federacije BiH, među kojima je i ovaj projekat.

Saopćenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 29.08.2018.

Kako bismo provjerili da li su doznačena obećana sredstva, te da li je započela realizacija projekta obnove kule Istinomjer je kontaktirao Općinu Gradačac, iz koje nam je dostavljen na uvid pomenuti ugovor te rečeno sljedeće:

U toku je postupak snimanja stanja od strane stručne institucije i priprema za izradu Idejnog projektnog zadatka.
Od odbrenih milion KM procjenjuje se da će se trećina sredstava utrošiti za izradu Projektne dokumentacije. Ostatak će se utrošiti prema priotetima iz Projekta.
Mirel Bijedić, Služba za informisanje Općine Gradačac, 05.11.2018.

Obzirom da je resorno ministarstvo ispunilo svoj dio obaveza na ralizaciji projekta obnove i zaštite „Husein Gradaščevića kule – Zmaja od Bosne”, odnosno zaključilo ugovor sa Općinom Gradačac te izdvojilo obećana sredstva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, na čelu sa ministricom Editom Đapo dobija ocjenu ispunjeno.

Izvod iz ugovora Općine Gradačac i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 29.08.2018.

Shodno ugovorom određenim obavezama sada je na korisniku sredstava, odnosno Općini Gradačac, da dobijena sredstava iskoristi namjenski te o realizaciji projekta i utrošku sredstava periodično izvještava resorno ministarstvo.

Istinomjer će i dalje pratiti realizaciju projekta obnove gradačačke kule.

 

(Istinomjer.ba)

 

Imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH – Ista meta isto odstojanje

Odluke koje su u pravcu integracija u NATO donesene od strane nadležnih institucija na državnom nivou, o kojima je...

Dodik još jednom ustvrdio da je Vijeće ministara BiH pomoćni organ Predsjedništva BiH

Nakon što je otkazana vanredna sjednica Predsjedništva BiH na kojoj je trebalo biti raspravljano o imenovanju mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH, član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik još...Organizatori nagradne igre “10 računa izbroji i stan osvoji“ zadovoljni interesovanjem građana

Krajem maja tekuće godine ministrica finansija u Vladi Republike Srpske (RS), Zora Vidović najavila je organizovanje nagradne igre "u cilju podsticanja građana da uzimaju fiskalne račune i tako...