Analize

Grad Bijeljina: Treća godina mandata gradonačelnika Miće Mićića

Tokom treće godine mandata gradonačelnika Bijeljine, Miće Mićića napravljen je određeni pomak u pogledu ispunjavanja datih obećanja u odnosu na prethodnu godinu. Tako je od ukupno trideset, u cjelini ispunjeno tri obećanja, devet je dobilo ocjenu “u progresu”, njih šest je “započeto”, dok u vezi 12 obećanja još uvijek nisu zabilježene aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

I pored toga što aktuelni gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić nije imao program za Lokalne izbore 2016. godine, Istinomjer je kroz svoje istraživanje uspio prikupiti 30 njegovih obećanja registrovanih na zvaničnim video izvještajima bijeljinskog SDS-a tokom izborne kampanje 2016. godine.

Tako je nakon tri godina svoga mandata gradonačelnik Mićić u potpunosti ispunio tri obećanja a koja se odnose se na rješavanje problema vodosnabdijevanja u naselju Modran, zatim na osposobljavanje svlačionice lokalnog fudbalskog kluba „Sloga Junajted“, te izgradanju vrtića i škole u naselju Ledinicima.

Ocjenom “u progresu” do ovog momenta ocijenjeno je devet obećanja, od kojih izdvajamo ono u vezi izmještanja autobuske stanice. Krajem septembra ove godine Grad Bijeljina je, po riječima predsjednika Skupštine grada, Slaviše Markovića “od Vlade Republike Srpske dobila odluku da zemljište kod stare željezničke stanice, na lokaciji koja je predviđena za izmještanje Autobuske stanice iz najužeg centra grada, bude sa Republike Srpske preneseno na upravljanje gradu”.

Aktivnosti u pravcu ispunjavanja ovoga obećanja nastavljene su i u oktobru 2019. godine postigizanjem “dogovora o rješavanju imovinskih sporova sa pet vlasnika stanova i sa vlasnikom skladišta “Stankom” koji se nalaze na lokaciji gdje je predviđena izgradnja nove stanice”.

Pored navedenog, i obećanje u vezi zaštite od poplava je također “u progresu” obzirom da su intenzivirani radovi na uređenju kanala Drina-Dašnica koje počelo je 22.06.2018. godine. S tim u vezi, početkom jula ove godine iz firme “Buk promet”, koja je izvođač radova, naveli su u da je do tada na uređenju kanala Dašnica završeno više od 60 odsto planiranih poslova, a završetak radova se očekuje na ljeto 2020. godine.

Pored navedenog, 30.05.2019. godine počeli su radovi i na uređenju korita rijeke Janje u dužini od 1,8 kilometara.

Napredak u trećoj godini mandata ostvaren je i kada je obećanjekoje se odnosi na projekat gasifikacije Bijeljine u pitanju, gdje je Generalni direktor “Srbija gasa” Dušan Bajatović, kompanije koja je preuzela većinski dio dionica preduzeća “Bijeljinagas“, početkom juna 2019. godine izjavio kako će “vrlo brzo biti završena gasifikacija Bijeljine, koja će uskoro biti prvi grad u Srpskoj koji će biti u potpunosti gasifikovan.”

Završetak industrijske zone je također “u progresu” obzirom da je polovinom aprila tekuće godine gradonačelnik Mićić “ozvaničio završetak radova na izgradnji novoasfaltirane saobraćajnice u Poslovno-industrijskoj zoni dva, koja je koštala 650.000 KM”, a za koju je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) donirala 350.000 KM, dok je iz gradskog budžeta izdvojeno 300.000 KM.

Na šest obećanja, od ukupno njih trideset, registrovane su aktivnosti ka njihovom ispunjavanju na osnovu kojih je Istinomjer dao ocjenu “započeto”.

Jedno od njih je i izgradnja sportske hale u Patkovači gdje je Gradska uprava Bijeljine početkom 2019. godine izradila projekat za izgradnju pomenute sale, u skladu sa kojim bi izgradnja koštala 960 00 KM.

Gradonačelnik Mićić je obećao i poboljšanje uslova rada u MZ Golo Brdo, te je s tim u vezi Skupština Grada Bijeljina na svojoj 21. sjednici održanoj 29.10.2018. godine donijela Odluku o mjesnim zajednicama na području Grada Bijeljina na osnovu koje se “radi efikasnijeg, djelotvornijeg i ekonomičnijeg izvršavanja određenih poslova iz djelokruga Gradske uprave i efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa građana, u okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije”.

Tako se u skladu sa Odlukom “za naseljena mjesta Popovi, Amajlije, Pučile, Patkovača, Golo Brdo, Hase, Brijesnica i Ljeljenča poslovi iz djelokruga mjesnih kancelarija obavljaju se u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.”

Pored toga se članom 25. Odluke, “a u skladu sa iskazanim interesima građana” na području Grada Bijeljina obrazuju nove mjesne zajednice od kojih je i jedna Mjesna zajednica Golo Brdo “koja obuhvata naseljeno mjesto Golo Brdo sa sjedištem u Golom Brdu.”

Iz grupe obećanja čije je ispunjavanje započeto, izdvajamo još i sanaciju šteta od poplava u Balatunu gdje je početkom aprila ove godine gradonačelnik Mićić uručio ugovore o sanaciji 12 stambenih jedinica u Brocu, Balatunu i Pučilama, u okviru projekta kojim je planirana popravka ukupno 125 poplavljenih objekata oštećenih tokom majskih poplava 2014. godine na području Grada Bijeljina.

Na izmaku treće godine mandata gradonačelnika Bijeljine, Istinomjer i dalje nije zabilježio nikakvu vrstu aktivnosti na ispunjavanju 12 obećanja, te ona i dalje imaju ocjenu “nije započeto”. Pored ostalih, u tu grupu spadaju obećanja kao što su ono u vezi izgradnje čitaonice u Donjim Zagonima, postavljanje rasvjete i izgradnja puteva u Srednjem Dragaljevcu, projekat čišćenja rijeke Lukavac, te uređenje Doma kulture u Ljeskovcu.

Nakon treće godine mandata napravljen je određeni pomak u pogledu ispunjavanja datih obećanja u odnosu na prethodnu godinu, te će Istinomjer nastaviti pratiti u kolikoj mjeri će ona biti ispunjena do oktobra 2020. godine kada bi ponovo trebali biti održani lokalni izbori u Bosni i Hercegovini.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!