Radi se na tome

GP Bratunac – Ljubovija konačno u funkciji na proljeće 2021.

O izgradnji graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija priča se već dugi niz godina, još od 2011. godine kada je najavljena izgradnja mosta koji će spajati obale općina Bratunac i Ljubovija.

Godinama su se rokovi za početak izgradnje pomenutog mosta pomjerali, a radovi su započeli tokom 2015. godine, nakon čega je uslijedilo odgađanje roka za okončanje radova. Most je konačno izgrađen prije dvije godine o čemu je Istinomjer pisao u jednoj od svojih analiza.

Izgradnju pomenutog graničnog prijelaza ponovo je aktuelizirao predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Zoran Tegeltija, samo pet dana nakon uspostavljanja novog saziva VM BiH:

Možda ima jedna dobra vijest koja će nas u Republici Srpskoj obradovati, a to je da će u ponedeljak biti odobrena sredstva za izgradnju Graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija. Most je izgrađen prije dvije godine od strane Srbije, a granični prijelaz je bio blokiran. Ja se nadam da ćemo do kraja 2020. godine imati otvoren granični prijelaz.

Zoran Tegeltija, 28. decembar 2019.

Samo dva dana kasnije, 30. decembra 2019. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija“, kojom je prvobitna vrijednost sa 11.000.000 KM povećana na 14.500.000 KM.

U prvoj varijanti idejnog projekta iz 2017. godine granični prijelaz je predviđen kao međunarodni granični prijelaz za putnički promet i promet robe koja ne podliježe inspekcijskom nadzoru. Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o graničnim prijelazima iz 2018. godine, GP Bratunac – Ljubovija je kategoriziran kao granični prijelaz za međunarodni cestovni promet putnika i roba na kojem se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama. Dodatna sredstva od 3.500.000 KM, uz ranije obezbijeđena budžetska sredstva od 11.000.000 KM, bila bi dovoljna za izgradnju GP Bratunac – Ljubovija, kako je to i predviđeno projektantskom cijenom u ukupnom iznosu 14.500.000 KM.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 30. decembar 2019.

Ugovor o izgradnji novog graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija potpisan je 13. marta 2020. godine u Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), a pomenuti granični prijelaz bi trebao biti u funkciji u narednih godinu dana.

Novi granični prijelaz će biti buduća zajednička lokacija carinskih i policijskih organa Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a radi se o međunarodnom graničnom prijelazu na kojem će biti dozvoljen i promet roba koje podliježu inspekcijskom nadzoru. Budući novi granični prijelaz biće sagrađen na kompleksu ukupne površine 30.000 m2, imaće tri ulazne i tri izlazne trake, objekte za smještaj carinskih i policijskih službi dvije zemlje, inspekcijskih organa i sve ostale popratne sadržaje.

Saopćenje, UIO BiH, 13. mart 2020.

Početkom aprila 2020. godine javnost je obaviještena da su radovi na izgradnji GP Bratunac – Ljubovija kod mosta “Bratoljub” započeli, a rok za okončanje radova je 350 dana.

Predviđeno je da novi granični prelaz bude zajednička lokacija carinskih i policijskih organa BiH i Srbije i riječ je o međunarodnom graničnom prelazu na kojem će biti dozvoljen i promet robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru. Granični prelaz biće sagrađen na kompleksu ukupne površine 30.000 metara kvadratnih, imaće tri ulazne i tri izlazne trake, objekte za smještaj carinskih i policijskih službi dvije zemlje, inspekcijskih organa i sve ostale popratne sadržaje.

RTRS, 1. april 2020.

Početkom septembra 2020. godine iz Opštine Bratunac obavijestili su javnost o toku radova na ovom graničnom prijelazu te je saopćeno da se “intenzivno gradi zajednički granični prelaz BiH i Srbije”.

Radi se o projektu od istorijskog značaja ne samo za opštinu Bratunac, nego cijelu regiju sa lijeve i desne obale rijeke Drine. Ovo će biti međunarodni granični prelaz prve kategorije, a imajući u vidu da investitor kvalitetno i na vrijeme izvodi radove, nadamo se da će biti izgrađen i stavljen u funkciju do proljeća naredne godine.

Načelnik Opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović, 7. septembar 2020.

Mlađenović je istakao i da je “Opština Bratunac predvidjela Regulacionim planom izgradnju bescarinske zone koju će zajednički finansirati bratunačka opština i vlade Republike Srpske i Srbije”, te dodao da je “interesovanje za izgradnju bescarinske i industrijske zone u Bratuncu veliko, a njihovom izgradnjom biće omogućen brži razvoj opštine”.

Dan kasnije, prilikom radne posjete Bratuncu, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija posjetio je i gradilište ovog graničnog prijelaza te je izrazio nadu “sa će granični prelaz Bratunac – Ljubovija biti završen kako je i planirano do kraja marta 2021. godine”.

S obzirom na navedene aktivnosti, kao i da radovi na izgradnji GP Bratunac – Ljubovija teku planiranom dinamikom, Istinomjer će predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Zoranu Tegeltiji za pomenuto obećanje dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti dalju realizaciju ovog projekta.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!