Neistina

Državni zakon o električnoj energiji još uvijek na usaglašavanju

U svom gostovanju na Alternativnoj televiziji Banja Luka (ATV) 21. 1. 2021. godine, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, između ostalog, komentarisao je i posljednje pregovore nadležnih institucija u BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), a koji do ovog momenta nisu dali rezultate.

Izjavivši tako da su svaki put do sada u razgovorima sa MMF-om na stolu bila teška ekonomska pitanja, Tegeltija je rekao i da je tema bila i zakon o električnoj energiji na nivou “zajedničkih institucija”, ustvrdivši da je taj zakon davno usaglašen:

I onda počnete postavljati neka pitanja poput računa, koji je skroz besmislen, drugo, povlačite ona nekakva ograničenja koja imate sa evropskom komisijom i… pitanje pregovora zakona o električnoj energiji na nivou zajedničkih institucija koje smo davno usaglasili, sad ste ga stavili u pismo namjere ili zakon o elektronskom potpisu i tome slično.

Zoran Tegeltija, 21. 1. 2021.

Prije svega, ovom prilikom još jednom podsjećamo da termin “zajedničke institucije”, koji je Tegeltija koristio u intervjuu, ne postoji u Ustavu BiH, o čemu je Istinomjer pisao u nekoliko navrata.

Kada se radi o usaglašavanju zakona o električnoj energiji na državnom nivou, 14. 1. 2021. godine ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH (FBiH) Nermin Džidnić obrazložio je razloge zastoja u donošenju tog zakona, ali i zakona o gasu, istakavši da je problem u nesuradnji dva entiteta, te da je zakon ponovo vraćen u proceduru:

Kompletan zakonodavni okvir za električnu energiju na državnoj razini je bio usaglašen i dogovoren. Ali zbog insistiranja Republike Srpske da se jednim zakonom rješavaju pitanje električne energije i gasa, zakon je ponovno vraćen u proceduru.

Nermin Džindić, 14. 1. 2021.

Istog dana, a tokom tematske sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH (ZD PFBiH) o ovoj temi, direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač podsjetio je, između ostalog, da BiH nije usvojila zakon o električnoj energiji, kao ni zakon o gasu, naglasivši i da je trebalo usvojiti i entitetske zakone u toj oblasti, te ih harmonizirati:

Nema razdvajanja operatera prijenosnog sistema na nivou države, jer nema ni državnog zakona u toj oblasti. U Federaciji BiH nije izvršeno prestrukturiranje elektroenergetskog sektora. Ne postoji organizirano veleprodajno elektroenergetsko tržište, dok je maloprodajno tržište formalno liberalizirano, ali u praksi dominiraju tri elektroprivrede.

Janez Kopač, 14. 1. 2021.

S obzirom na to da je zakonodavni okvir za električnu energiju na državnoj razini bio usaglašen i dogovoren, ali da je isti ponovno vraćen u proceduru, Istinomjer tvrdnju Zorana Tegletije da je zakon o električnoj energiji na državnom nivou usaglašen ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!