Neispunjeno

Fabrika za proizvodnju peleta u KS nije otvorena do kraja godine

Delegacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (KS) i Kantonalnog javnog preduzeća Sarajevo-šume boravila je početkom februara 2022. godine u radnoj posjeti firmi Kovan M.I. Gračanica, u okviru koje su posjetili i postrojenje ove firme za proizvodnju peleta u Olovu. Tom prilikom, kako su saopštili iz Vlade KS, ministar privrede Adnan Delić kazao je da ovo ministarstvo do kraja godine ima u planu osnivanje fabrike za proizvodnju peleta.

FOTO: Vlada KS

Nakon što je Vlada KS 21. aprila 2022. godine donijela Odluku o usvajanju Studije o opravdanosti izgradnje peletare na području KS, Delić je ponovio da će fabrika za proizvodnju peleta u ovom kantonu biti otvorena do kraja 2022. godine:

Otvaramo peletaru do Nove godine! Ukupna vrijednost ove investicije procijenjena je na 8.457.000 KM, a ona obuhvata kupovinu zemljišta, uređenje i rekonstrukciju postojećih objekata i komunalna infrastrukturna uređenja, kupovinu tehnološkog dijela za proizvodnju peleta, prateću opremu, mašine neophodne za dobavljanje, sječu i transport biomase od šume do postrojenja i druge troškove. Navedena sredstva su planirana i osigurana kroz budžet Ministarstva privrede KS i finansijski plan KJP „Sarajevo – šume“.

Adnan Delić, 21.4.2022.

Direktor KJP Sarajevo-šume Samir Omerović kazao je da KS posjeduje neophodne resurse kako bi krenuo u izgradnju fabrike za proizvodnju peleta, ali i da je ovaj korak nužan i zbog potreba za poboljšanjem kvaliteta zraka u ovom kantonu.

Ministar Delić ustvrdio je da Studija o opravdanosti izgradnje peletare na području KS “pokazuje da postoje izraženi dugoročni pozitivni efekti na smanjenje zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo u narednih nekoliko godina”. Kako su zaključili iz Ministarstva privrede, “blizina sirovinske baze i prodajnog tržišta omogućit će relativno niske troškove” proizvodnje i dostave peleta građanima KS.

Delić i Omerović potpisali su 23.8.2022. godine sporazum o sufinansiranju izgradnje peletare, za koju su predviđena inicijalna sredstva u iznosu 8.457.000 KM, od čega Ministarstvo izdvaja 6.370.000 KM, a preduzeće Sarajevo-šume preostala 2.100.000 KM.

Tom prilikom Delić ja naveo da KS s proizvodnjom peleta može početi “tokom naredne godine”, suprotno ranijim najavama:

Obzirom da je Zakon o javnim nabavkama kompleksan, ne možemo projicirati kad će sve biti realizovano, ali ono što je sigurno jeste da ne možemo očekivati da ćemo s proizvodnjom početi do početka ovogodišnje sezone grijanja. Stoga, molimo građane da se ove godine strpe i snađu za grijanje, a već tokom naredne godine mi ćemo u punom kapacitetu krenuti s proizvodnjom i plasmanom peleta proizvedenog u našoj kantonalnoj peletari.

Adnan Delić, 23.8.2022.

KJP Sarajevo-šume objavilo je 2. novembra 2022. godine konkurs za dostavljanje ponuda građevinskog zemljišta na kojem će se graditi postrojenje za proizvodnju peleta, a krajnji datum za dostavljanje ponuda po ovom konkursu bio je 5.12.2022. godine.

Međutim, KJP Sarajevo-šume je 14.12.2022. godine donijelo odluku o poništavanju tendera kupovine građevinskog zemljišta za izgradnju fabrike peleta u KS zbog nepotpunih i neadekvatnih ponuda. U odluci ovog preduzeća navedeno je da je na javni poziv pristiglo šest ponuda, od čega su dvije bile nepotpune, te nisu razmatrane, dok je za ostale četiri ponude utvrđeno da su dostavljene od nekvalifikovanih ponuđača.

Budući da do kraja 2022. godine nije ni započela izgradnja fabrike za proizvodnju peleta u KS, obećanje ministra privrede Adnana Delića da će peletara biti otvorena do kraja godine Istinomjer ocjenjuje neispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!