Adnan Delić

Politička partija: Narod i Pravda

Trenutna pozicija: Ministar rada i socijalne politike FBiH

Adnan Delić rođen je u Doboju 1985. godine. Opću gimnaziju završio je u Maglaju, a diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja na Univerzitetu u Sarajevu. Na Lokalnim izborima 2020. godine bio je kandidat za načelnika Općine Novi Grad Sarajevo na prijedlog Naroda i Pravde, a kao zajednički kandidat tadašnje Četvorke.

Nakon imenovanja Vlade KS početkom 2021. godine, stupa na funkciju ministra privrede Kantona Sarajevo.

Na Općim izborima 2022. godine našao se na listi Naroda i Pravde za Parlament FBiH te je osvojio mandat, nakon čega je imenovan za ministra rada i socijalne politike.

Izvor: adnandelic.ba

Obećanja
Neispunjeno 2
Ispunjeno 4
Ispunjeno sa zakašnjenjem 1
Istinitosti
Neistina 2
Poluistina 1
Pitajte Istinomjer!