Ispunjeno sa zakašnjenjem

Uspostavljeni registri poticaja maloj privredi i poljoprivredi u KS-u

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić, gostujući u emisiji “Polis” na TVSA krajem januara ove godine, najavio je uspostavljanje registara poticaja za malu privredu i poljoprivredu. Pomenuti registri su uspostavljeni na web sajtu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS-a u martu, a podaci su unijeti u registar mjesec kasnije.

Fotografija: FENA

Krajem januara, Delić je istakao kako je cilj uspostave registra poboljšanje transparentnosti kao jednog od načina borbe protiv korupcije, te da će objava registra uticati na povećanje vidljivosti programa poticaja.

U narednih 40 dana dogovor je da ti registri budu objavljeni, dosadašnji registri poticaja za malu privredu i za poljoprivredu. To su te zakonske osnove, a u narednom periodu razgovaramo i o objavi registra za koncesije i o objavi kompletne imovine kantona u vlasništvu Kantona Sarajevo.

Adnan Delić, 28. 1. 2021.

Podsjećamo, uspostava registra poticaja najavljena je na radnom sastanku održanom 22. 1. 2021. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i predstavnici Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Tom prilikom su dogovorene i konkretne aktivnosti u cilju poboljšanja transparentnosti procesa dodjele ove vrste novčanih sredstava subjektima male privrede i poljoprivrednim proizvođačima sa područja Kantona Sarajevo. Naglašeno je i kako se ove aktivnosti odnose na izmjenu akata koji regulišu dodjelu ove vrste budžetskih sredstava od Ministarstva, kao i uspostavljanje predmetnih registara poticaja maloj privredi i poljoprivredi, koji će biti instalirani u okviru postojećeg informacionog sistema Ureda.

Registar korisnika poticaja poljoprivredi i registar poticaja razvoja male privrede uspostavljeni su na sajtu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u martu, ali tom prilikom u iste nisu uneseni podaci koji se odnose na poticaje.

S tim u vezi, Istinomjer je na e-mail adrese nadležnih 19. 3. 2021. poslao upit kada se može očekivati ažuriranje registara, a odgovore smo dobili od ministra privrede Adnana Delića i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 10.03.2021. godine donijela Odluku o Registru poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo u kojoj su u članu 7. propisani rokovi unosa sadržaja podataka u Registar poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo. Kada su u pitanju poticaji iz prethodnih godina, član 7. stav (4) ranije navedene Odluke propisuje obavezu unosa podataka u Registar samo za poticaje koji su dodijeljeni korisnicima, a kod kojih zaključeni ugovori sa korisnicima poticaja nisu istekli do dana stupanja na snagu ove Odluke. Rok za unos ovih podataka u Registar je 60 dana od dana stupanja na snagu predmetne Odluke. Također, Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 10.03.2021. godine donijela Odluku o Registru korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u kojoj su u članu 7. propisani rokovi unosa sadržaja podataka u Registar korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo. Stav (4) istog člana Odluke propisuje obavezu unosa podataka u Registar korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli podsticajnih sredstava.

Adnan Delić, 19. 3. 2021.

U svom odgovoru slično su nam naveli i iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

U vezi sa Vašim upitom dostavljenim putem e-maila 19.03.2021. godine, informišemo Vas da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo uspostavio Registar poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo i Registar korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u skladu sa odredbama Odluke o Registru poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo i Odluke o Registru korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo, koje je Vlada Kantona Sarajevo donijela na sjednici održanoj 10.03.2021. godine. Registri se nalaze na Web stranici Ureda. Kada je u pitanju unos podataka u predmetne registre, ranije navedeni akti Vlade Kantona Sarajevo regulišu to pitanje, u smislu sadržaja i rokova unosa podataka u iste od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS-a, 19. 3. 2021.

Iz oba dobijena odgovora evidentno je bilo da će rok od 40 dana za objavu registara, koji je prvobitno najavio ministar Delić, biti probijen.

U registre poticaja, koji se nalaze na sajtu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS-a, podaci su unijeti 14. 4. 2021. godine. Tom prilikom, šef Ureda Erduan Kafedžić pozvao je javnost, nevladine organizacije i medije da “koriste ove registre u svojim analizama i istraživanjima, kako bi svi zajedno prevenirali i otkrili korupciju koja se može desiti kroz dodjelu ovih sredstava”. Kafedžić je također naglasio da će se u registrima naći i podaci iz 2020. godine.

Danas je veoma važan dan kada je u pitanju borba protiv korupcije. Na inicijativu Ureda, ministar privrede KS Adnan Delić je prihvatio da se uspostave ova dva važna registra. To su: Registar poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo i Registar korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo. (…) Sa aspekta borbe protiv korupcije veoma je važno da smo uspostavili ove registre i da smo osvijetlili taj veoma mračni prostor sa jako puno rizika i jako puno novca.

Erduan Kafedžić, 14. 4. 2021.

U saopćenju Vlade se navodi da je ministar “detaljno informisao javnost i o kompletnom procesu izrade i uspostave ovih registara, kao i o administrativnim preprekama na koje su nailazili, a koje su uspješno prevaziđene”. Ministar Delić je najavio da će poticaji biti objavljeni u online formi, kao i da će se u narednom periodu na poticaje moći aplicirati u istom digitalnom formatu.

Prihvatili smo ovu inicijativu upravo zbog toga, kako bismo stvorili infrastrukturu koja je dostupna javnosti i kako bi se vidjelo gdje se troše pare građana Kantona Sarajevo. To će nam unaprijediti i procese, kada je u pitanju sama analitičnost.

Adnan Delić, 14. 4. 2021.

Delić je ustvrdio da će se svi poticaji, iznosi poticaja, korisnici i modeli poticaja biti vidljivi u registru.

Svaki naredni poziv i poticaj bit će uneseni u ovaj registar. Trenutno je uneseno 198 predmeta za poticaj poljoprivredi, 46 za poticaj maloj privredi. Cilj je nastavak transparentnosti, vraćanje povjerenja u zvanične institucije države BiH. Svi smo svjedoci da je povjerenje poljuljano, zbog čega često imamo mali broj onih koji se prijavljuju na poticaje. Ovo će omogućiti i analizu poticaja i rješenja.

Adnan Delić, 14. 4. 2021.

Budući da su na web stranici Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS-a uspostavljeni registri poticaja maloj privredi i poljoprivredi u Kantonu Sarajevo, te uzimajući u obzir i činjenicu da su podaci u registre uneseni sa zakašnjenjem, Istinomjer će obećanje ministra privrede KS-a Adnana Delića ocijeniti kao ispunjeno sa zakašnjenjem.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!