Neistina

Crna Gora nije zatvorila 90% pregovaračkih poglavlja sa EU

Crna Gora otvorila je 33 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja s Evropskom unijom, od čega su privremeno zatvorena samo tri.

Screenshot: RTV HB

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović (HDZ BiH) tokom gostovanja na RTV HB 7. juna 2024. godine iznio je tvrdnju da je Crna Gora zatvorila 90% pregovaračkih poglavlja s Evropskom unijom.

Ovo što se događalo sa Crnom Gorom u trenutku kad nisu imali popunjen Ustavni sud, sjetite se njihove političke krize, dovelo je do toga da su potpuno obustavljeni pregovarački procesi Crne Gore i EU u situaciji kad je Crna Gora imala negdje oko 90% zatvorenih pregovaračkih poglavlja.

Tomislav Martinović, 7.6.2024.

Crna Gora je u decembru 2010. godine postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a pregovore s EU zvanično je počela 29. juna 2012. godine. S Crnom Gorom započet je novi pristup u pregovorima, po kome su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost) i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa.

Do danas je Crna Gora otvorila 33 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, od čega su privremeno zatvorena tri poglavlja: poglavlje 25 (“Nauka i istraživanje” – 18. decembra 2012. godine), poglavlje 26 (“Obrazovanje i kultura” – 15. aprila 2013. godine) i poglavlje 30 (“Vanjski odnosi” – 20. juna 2017. godine). Posljednje je otvoreno poglavlje 8 (“Konkurencija” – 30. juna 2020. godine).

U zaključcima Vijeća EU iz decembra 2023. godine Vijeće je pozdravilo ukupan napredak postignut u pristupanju Crne Gore i navelo da je ispunjavanje privremenih mjerila vladavine prava (poglavlja 23 i 24) najveći prioritet za dalji napredak. Kako je navedeno, dok se ova prekretnica ne dostigne, nijedno poglavlje neće biti privremeno zatvoreno.

Budući da je Crna Gora zatvorila samo tri, a ne 90% pregovaračkih poglavlja s Evropskom unijom, kako je ustvrdio Tomislav Martinović, Istinomjer njegovu tvrdnju ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!