Neistina

Martinović tvrdi da posao CIK-a BiH nije i da predlaže zakone

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, gostujući u emisiji “Kompas” na RTV Herceg-Bosne, između ostalog je komentarisao i šta je posao Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH).

Foto: Oslobođenje.ba

Tako je na pitanje voditelja “da li je posao Središnjeg izbornog povjerenstva da predlaže zakone,” Martinović ustvrdio:

Apsolutno nije. Znači, nije to institucija koja treba predlagati zakon. To je institucija koja treba provoditi zakon i mislim da je tu stvar potpuno jasna.

Tomislav Martinović, 27.10.2021.

Međutim, Martinovićevu tvrdnju da posao Centralne izborne komisije BiH, pored ostalog, nije i da predlaže zakone demantuje Izborni zakon BiH, odnosno njegov član 2.9.

“Centralna izborna komisija BiH je nezavisan organ koji podnosi izvještaj neposredno Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i čije ovlasti iz nje proizlaze”, navodi se u tom članu, te se u njegovom stavu (1), tačka 16, pored ostalog, precizira da CIKBiH ima ovlasti da i inicira izmjene Izbornog zakona BiH:

“Podnosi godišnji izvještaj Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini, provedbi ovog Zakona i inicira izmjene ovog Zakona.”

Izborni zakon BiH, član 2.9

Ovo ovlaštenje CIKBiH iskoristio je 15.9.2021. godine, kada je ovo tijelo, pozivajući se na navedeni član 2.9 Izbornog zakona BiH, kao i član 18. Poslovnika CIK-a BiH, usvojilo Zaključak kojim je izglasana Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, a koji je, nakon usvajanja Zaključka, upućen u Parlamentarnu skupštinu BiH na razmatranje.

Podsjećamo, Istinomjer je ranije, u analizi “Kakva će biti sudbina inicijative CIK-a BiH o tehničkim izmjenama Izbornog zakona BiH?”, imao priliku kontekstualizirati navedenu inicijativu.

S obzirom na to da Izborni zakon BiH daje ovlasti CIK-u BIH da predlaže izmjene tog zakona, Istinomjer tvrdnju Tomislava Martinovića s tim u vezi ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!