Poluistina

CIK o popuni domova naroda, PS BiH o odluci Ustavnog suda BiH

Zastupnica HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto komentarisala je jučerašnju sjednicu Centralne izborne komisije (CIK) i cjelokupnu situaciju u vezi Izbornog zakona BiH.

Zastupnica HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Borjana Krišto komentarišući jučerašnju sjednicu Centralne izborne komisije (CIK) i cjelokupnu situaciju u vezi Izbornog zakona BiH između ostalog je izjavila:

CIK u ovom trenutku nema pravo da razmišlja, jer to nije njihov posao. Svako o svemu može razgovarati, ali popuna domova naroda je stvar implementacije odluke Ustavnog suda BiH. Jasno je rečeno da se ona može provesti samo kroz Izborni zakon BiH, a to može uraditi samo Parlamentarna skupština BiH.

Borjana Krišto, 01.11.2018.

Kada je popuna domova naroda u pitanju, konkretno Doma naroda Parlamenta FBiH, Izborni zakon BiH u svom članu 10.12 između ostalog nalaže CIK-u da podzakonskim aktom “određuje, nakon svakog popisa, broj delegata koji se biraju iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih, a koji se biraju iz zakonodavnog tijela svakog kantona”, te je samim tim CIK dužan da, na osnovu postojećeg ustavno-pravnog okvira, odredi način popunjavanja Doma naroda Parlamenta FBiH, te izjava Borjane Krišto u tom dijelu ne odgovara istini.

Sa druge strane, tačno je da je Parlamentarna skupština BiH, u svojstvu zakonodavca, bila dužna provesti odluku Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića za ocjenu ustavnosti odredbi članova Izbornog zakona BiH, te da je samo ovo zakonodavno tijelo u mogućnosti da, ne samo provede odluku Ustavnog suda BiH, već i da mijenja Izborni zakon BiH.

Podsjećamo, nakon što se Parlamentarna skupština BiH oglušila na zahtjev Ustavnog suda BiH da “najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke uskladi odredbu Potpoglavlja B člana 10.12. stav 2. u dijelu: “Svakom konstitutivnom narodu se daje jedno mjesto u svakom kantonu” i odredbe Poglavlja 20 – Prelazne i završne odredbe člana 20.16.A stav 2. tač. a-j. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine…sa odredbama člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine”, šest mjeseci kasnije sporna odredba je izbrisana iz Izbornog zakona BiH.

Obzirom da način popune Doma naroda Parlamenta FBiH određuje CIK, a da provođenje odluke Ustavnog suda BiH može uraditi samo Parlamentarna skupština BiH, Istinomjer izjavi Borjane Krišto daje ocjenu poluistinito.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!