Nedosljedno

Budžet i uštede: Dvostruki aršini Vlade RS

Kako je ranije i najavila, još uvijek aktuelna predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, budžet za narednu godinu nešto je manji u odnosu na prošlogodišnji i iznosit će oko 3,2 milijarde KM. Međutim, Nacrtom budžeta za 2019. godinu predviđeni su veći budžeti za predsjednika, ministre i poslanike u NSRS. Zatim, predviđen je, do sada, najveći transfer unutar ili između jedinica vlasti, a budžetski transferi institucijama Republike Srpske porast će za čak 93%.

Prvog radnog dana, u svojstvu predsjednice Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović je više puta naglasila da će “prioriteti rada Vlade biti uspostavljanje finansijske discipline”, te da je “Vlada spremna da se odrekne dijela prihoda u korist privrede”.

Ipak, budžeti RS-a proteklih godina, kao i Nacrt budžeta za 2019. godinu, pokazuju da Cvijanovićeva nije postupala kako je i obećala, a pri tom je pozivala na finansijsku disciplinu sviju, osim institucije vlasti.

Proteklih godina često smo svjedočili izjavama da Vlada RS ne može udovoljavati zahtjevima za povećavanjem budžetskih izdvajanja za neke namjene, jer treba da se “štedi”.

Tako je premijerka Cvijanović krajem 2016. godine, obrazlažući zašto se koeficijent minulog rada sa 0,3%, za zaposlene do 25 godina staža i 0,5% za one sa više od 25 godina, ne može povećavati, pravdala uštedama u budžetu.

Sindikati imaju pravo da protestuju, ali je to neprimjereno i ne postojni nikakva realna potreba za tako nečim. Moramo razvijati principe solidarnosti i u svemu ovome nema ničeg dramatičnog. Nije samo riječ o uštedama, nego i o drugačijem strukturisanju u našem budžetu, što znači da bi bila smanjenja potrošnja za ovu vrstu davanja, a povećanja za kapitalna ulaganja i sve što bi moglo da dovede do bolje ekonomske situacije i zapošljavanja.

Željka Cvijanović, 16.12.2016.

Iz godine u godinu svjedočili smo svemu, samo ne finansijskoj disciplini institucija vlasti u RS.

O prekomjernom zaduživanju Republike Srpske u proteklom periodu Istinomjer je pisao u nekoliko navrata. Zabilježili smo i niz nedosljednosti kada su u pitanju uštede na uštrb građana/ki RS, s jedne strane, i u skladu sa budžetom nesrazmjerna povećanja izdataka za nosioce javnih funkcija u RS, s druge strane. Najupečatljivije bilo je povećanje plata predsjednici vlade i ministrima u Republici Srpskoj. Podsjećamo i na to da je budžet predsjednika RS, do dolaska Milorada Dodika, bio oko 5 miliona KM, a njegovim ulaskom u Palatu ovaj iznos se već 2015. godine udvostručio. Sve to, iz godine u godinu, odobravala je Vlada RS na čelu sa Željkom Cvijanović.

Na disciplinu i uštede Cvijanović je pozivala i javna preduzeća. Komentirajući loše stanje u Željeznicama RS, predsjednica vlade, više puta, uputila im je savjet da trebaju da štede, jer budžet Republike Srpske ne može podnijeti veća izdvajanja za njih.

Čula sam tvrdnju da oni mogu da uštede 30 odsto i ja ih pozdravljam u tome da to uštede, jer je to jako važno za održanje tog sistema. Mnogo će napora i tereta pasti na Vladu Republike Srpske. Ne samo što sada plaćamo sve dospele kredite nego smo apsolutno svijesni da će najveći teret i u budućnosti pasti na budžet Srpske.

Željka Cvijanović, 19.08.2017.

Budžetom za 2018. godinu, sudeći prema donešenim odlukama, uzete su u obzir sve “potrebe” vlasti u RS, kao i predizborne kampanje za Opće izbore 2018.

Priprema se budžet, te ekonomska politika, odnosno program ekonomskih reformi, a ima i mnogo stvari oko kojih sada zauzimamo stavove, a rade se i konsultacije sa ministrima u vezi sa potrebama za sljedeću godinu.

Željka Cvijanović, 28.10.2017.

Naime, u predizbornoj godini, Vlada RS je izmjenama poreskog zakonodavstva pronašla način da zaposlenim osobama poveća platu, tako što je neoporezivi dio dohotka podignut sa 200 na 500 KM. Ovim su radnici/ce u Republici Srpskoj, dobili uvećanu septembarsku platu za oko 30 KM. U ovoj godini uvedena su i razna socijalna davanja te povećane penzije u RS, ali neznatno i nesrazmjerno, o čemu je Istinomjer također pisao.

Vlada Republike Srpske, krajem jula ove godine, donijela je odluku kojom su povećane plate predsjednici Vlade RS, te potpredsjednicima i ministrima u Vladi RS. Ovim je njihova septembarska plata bila veća za iznos u rasponu od od 315 KM do 425 KM.

Ni za Nacrt budžeta za 2019. godinu, obzirom da su istim umanjene ili ukinute razne subvencije građanima/kama, u prvom redu one za zapošljavanja i studente, dok s druge strane imamo enormno povećanje izdataka za institucije vlasti i plaće visokorangiranih funkcionera RS, ne može se reći da je odraz “principa solidarnosti” i “ušteda” o kojima je, tokom svog mandata, govorila Željka Cvijanović.

Sudeći prema Nacrtu budžeta za 2019. godinu, koji je nedavno objavila Vlada Republike Srpske, nastavljeno je udovoljavanje potrebama vlasti i tu, za razliku od drugih svera života, nema ušteda.

Naime, iduće godine najviše će rasti transferi unutar ili između jedinica vlasti, i to za 18%. Transferi institucijama RS porast će za čak 93%, a rast transvera prema gradovima i opštinama biće veći za oko 19%. Primici od zaduživanja u 2019. godini planirani su u iznosu od 363,3 miliona KM, dok će na otplatu dugova ići 489,9 miliona KM. Budžetski suficit koji su planirali u Vladi, pada sa 139,1 na 77,6 miliona KM.

Nacrtom budžeta RS za 2019. godinu predviđeno je da će prihodi sa 2,75 milijardi rasti na 2,79 milijardi, dok će rashodi sa 2,52 milijardi biti povećani na 2,63 milijarde.

Podsjećamo, tokom predizborne kampanje Cvijanovićeva je obećavala “kule i gradove”, od gradnje puteva do izgradnje velikih infrastrukturnih objekata kao što su bolnice, škole i sl. Obzirom da Nacrt budžeta za 2019. godinu predviđa značajno smanjene javnih investicija, i to sa 955,7 miliona KM na 658,2 miliona KM (31% manje nego ranije), biće veoma interesantno pratiti realizaciju svega obećanog.

Da uštede, na koje je pozivala, nisu svojstvene ni samoj Željki Cvijanović niti institucijama RS pokazali su prošlogodišnji revizorski izvještaji, iz kojih se jasno vidjelo da se iz godine u godinu povećavao budžet za Predsjednika RS kao i izdaci Vlade RS. Podsjećamo, zbog ovih revizorskih izvještaja svjedočili smo mnogim turbulentnim dešavanjima u RS, koja su za epilog imali smjenu glavnog revizora.

Za svoje stavove i dvostruke aršine kada su upitanju uštede, koje po njenom mišljenju trebaju da ostvaruju radnici/ce i RS, javna preduzeća i dr., a shodno dosadašnjim odlukama te Nacrtu budžeta za 2019., ne i institucije vlasti u RS, Željka Cvijanović dobija ocjenu nedosljedno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!