Ispunjeno

RS: Nezaposlene porodilje u 2018. dobile obećani “minimalac”

Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović prošle godine je u više navrata ponovila da će Vlada RS nastojati da u 2018. godini građanima/kama Republike Srpske obezbijedi bolji život. Tako su za ovu, izbornu godinu, najavljena povećanja penzija, najnižih plata, a u obećanjima nisu izostavljene ni nezaposlene porodilje kojima je Vlada RS obećala, a NSRS “izglasala” minimalac.

Vlada Srpske će od naredne godine uvesti naknade za nezaposlene porodilje u visini minimalne plate, a to znači da će sve nezaposlene porodilje primati 405 KM mjesečno, i to 12 mjeseci za prvo i drugo, odnosno 18 mjeseci za treće dijete.

(Željka Cvijanović, 11.09.2017.)

Premijerka Cvijanović tvrdi da su se ove naknade mogle i ranije uredno isplaćivati da nije bilo “blokada iz Sarajeva” te da će u 2018. godini Vlada RS obezbijediti novac za ovu namjenu.

Ja sam rekla da će nezaposlene porodilje primati mjesečnu naknadu u visini najniže plate, prema tome, to već implicira da će se povećati i najniža plata. (…) Vrlo brzo.

(Željka Cvijanović, 08.10.2017.)

Narodna skupština Republike Srpske je krajem 2017. godine, na 25. posebnoj sjednici usvojila Zakon o dječijoj zaštiti, kojim se uvodi pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje u iznosu 405 KM u trajanju 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci.

Poslanici su usvojili amandman na ovaj Zakon u kom se precizira da pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu prije rođenja djeteta i da je nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta, kao i majka koja je strani državljanin sa stalnim ili privremenim mjestom boravka u Republici takođe nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta.

(Saopštenje NSRS, 13.12.2017.)

Za konačnu ocjenu ovog obećanja Istinomjer je čekao i prve isplate obećanog materinskog dodatka.

U martu je započela isplata materinskog dodatka u visini od 405 KM za 688 majki koje su rodile djecu u januaru i februaru. Za isplatu je obezbijeđeno 420.390 KM, od čega za januar 141.750 KM (za 350 porodilja), a za februar 278.640 KM (za 338 majki). Pravo na dodatak može ostvariti i “nezaposleni otac, staratelji ili usvojitelj, ukoliko majka nije živa, ako je dijete napustila ili je iz objektivnih razloga spriječena da brine od djetetu.”

Naknade su počele da se isplačuju tek početkom marta jer, kako je navedeno iz Fonda za dječiju zaštitu RS, trebalo je vremena da se prikupe informacije od centara za socijalni rad te završe neka tehnička pitanja u vezi s obradom podataka.

Nedeljko Jović, direktor Fonda za dječiju zaštitu RS potvrdio je da je za isplatu naknada do kraja godine Vlada RS obezbijedila 16 miliona KM.

Očekujemo da će broj porodilja u Srpskoj biti sve veći i da će do kraja godine izmijenjeno pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje koristiti blizu 6.000 majki, za šta je u budžetu Fonda već obezbijeđeno 16 miliona KM.

(Nedeljko Jović, direktor Fonda za dječiju zaštitu, 06.03.2018.)

I dok je premijerka optimistična i smatra da je stanje u budžetu RS znatno bolje, opozicija u RS-u ovo obećanje smatra nerealnim, tvrdeći da budžet RS, uz već nagomilana dugovanja i postojeće obaveze iz socijalnog i zdravstvenog osiguranja to neće moći podnijeti.

Vlada RS, na čelu sa premijerkom Cvijanović za svoje obećanje da će porodilje u RS u 2018.godini dobiti “minimalac” dobija ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će i dalje pratiti implementaciju Zakon o dječijoj zaštiti RS i da li će porodiljama biti redovno isplaćivana naknada.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!