Neistina

Broj mladih koji glasa na izborima kreće se oko 50%

U debati na N1 televiziji 9. septembra 2022. godine govorilo se o demografiji, natalitetu i politikama za mlade. U ovoj debati učestvovali/e su kandidatkinja za Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS) Olivera Đeorđić-Nedić iz PDP-a i kandidati/kinje za Parlament FBiH – Jasna Duraković iz SDP-a BiH i Enver Bijedić, predsjednik stranke Socijaldemokrati BiH.

Foto: SD BiH
Foto: SD BiH

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) i predsjednik Socijaldemokrata BiH Enver Bijedić izrekao je tvrdnju da više od 80% mladih u Bosni i Hercegovini ne izlazi na izbore:

Mladi ljudi je potrebno da izađu na izbore i da svojim glasom odrede kako će to u budućnosti izgledati. Siguran sam da više od 80% mladih ljudi ne izlazi na izbore i onda poslije toga kažu: ne valja ova stranka, ne valja ovo, ova vlada, ovaj ministar.

Enver Bijedić, 9.9.2022.

Prema Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (član 4), precizno je definisano ko su “mladi”:

“Omladina” ili “mladi” su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti;

Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine

U Zakonu o omladinskom organizovanju Republike Srpske (član 2) također se precizira ko spada u kategoriju “mladih”:

“Omladinu i mlade” čine lica od 16 do navršenih 30 godina.

Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske

U Zakonu o mladima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (član 2) mlade osobe su, kao i u Federaciji BiH, “lica od 15 do navršenih 30 godina”.

Pogledajmo službene statistike Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) o izbornim pokazateljima.

Na Lokalnim izborima 2020. godine, prema podacima CIK-a, u Centralnom biračkom spisku (CBS) na nivou BiH nalazilo se 559.176 osoba mlađih od 30 godina (od ukupno 3.384.244 birača/ice). Od toga je glasalo njih 287.641, što iznosi 51,44%.

Na Opštim izborima 2018. godine, također prema podacima CIK-a, u CBS-u se na nivou BiH nalazilo 579.614 osoba mlađih od 30 godina (od ukupno 3.355.659 birača/ica). Od toga je glasalo njih 289.459, što iznosi 49.93%.

Na Opštim izborima 2014. godine u CBS-u na nivou BiH nalazilo se 618.689 osoba mlađih od 30 godina (od ukupno 3.282.581 birača/ice). Od toga je glasalo njih 319.464, što iznosi 51.63%.

Budući da službeni podaci CIK-a BiH pokazuju da se broj mladih osoba upisanih u Centralni birački spisak koji glasa u Bosni i Hercegovini kreće oko 50%, tvrdnju Envera Bijedića da više od 80% mladih ljudi ne izlazi na izbore Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!