Neistina

Bosna i Hercegovina nije konfederacija

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, gostujući u emisiji “Direktno” na Alternativnoj televiziji, komentarisao je odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inzka, a tom prilikom je ustvrdio da je Bosna i Hercegovina konfederacija.

Fotografija: Ömer Evren Atalay – Anadolu Agency

Dodik je naveo kako je Republika Srpska “konfederalna jedinica” koja ima pravo “da odbije zakone s nivoa Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva izlazak iz suda i tužilaštva na nivou BiH, ukidanje Obavještajne službe i zabranu djelovanja na teritoriji Republike Srpske.”

Nultifikacija je dio procesa koji je poznat u složenim zemljama konfederalnog uređenja, u kome konfederalna jedinica, mi jesmo u Bosni i Hercegovini to, zato što stalno Bosna i Hercegovina pokušava to centralizovat da ne budemo konfederalna jedinica, ima pravo da odbije zakone sa tog nivoa konfederalnog da se primjenjuju ovdje.

Milorad Dodik, 28.7.2021.

Podsjećamo, Istinomjer je nedavno neistinitom ocijenio sličnu tvrdnju zastupnika u Predstavničkom domu PSBiH Nenada Nešića, a više o tome možete pročitati ovdje.

U skladu sa članom 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina “nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, s unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom i s postojećim međunarodno priznatim granicama”.

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modifikovanom ovim Ustavom i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih nacija, i kao Bosna i Hercegovina može zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama u okviru sistema Ujedinjenih nacija, kao i u drugim međunarodnim organizacijama.

Ustav Bosne i Hercegovine

U članu 3. Ustava Bosne i Hercegovine navodi se kako se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Amandmanom I na Ustav Bosne i Hercegovine, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine proglašen je “jedinicom lokalne samouprave sa vlastitim institucijama, zakonima i propisima”.

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji postoji pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i spada pod nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine onako kako te nadležnosti proizlaze iz ovog ustava, čija je teritorija u zajedničkoj svojini (kondominijumu) entiteta, jedinica je lokalne samouprave sa vlastitim institucijama, zakonima i propisima, i sa ovlašćenjima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala za spor u vezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog. Odnos između Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine i entiteta može se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine nadležan je da odlučuje o bilo kakvom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlašćenja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ili između Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, po ovom ustavu i odlukama Arbitražnog tribunala.

Svaki takav spor takođe može pokrenuti većina poslanika u Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koja uključuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda.

Ustav Bosne i Hercegovine

Pod konfederacijom se podrazumijeva zajednica neovisnih država koja nastaje zaključenjem međunarodnog ugovora kojim se predviđaju ciljevi te zajednice i načini za ostvarenje tih ciljeva koji su u zajedničkom ineteresu država u zajednici.

Tako mr. sc. Željko Petrović, pozivajući se na niz naučnih radova i dokumenata, u svom tekstu “Međunarodno određenje konfederacija i federacija”, objavljenom u časopisu Logos u junu 2019. godine, pored ostalog, kaže:

Konfederacija je savez samostalnih država, koje imaju državne funkcije, te obično nije trajnog karaktera i predstavlja prelazni oblik državne zajednice, bilo da dolazi do nastanka federacije ili prestanka postojanja zajednice između država. Države članice konfederacije su samostalni međunarodnopravni subjekti i one zadržavaju svoju suverenost. Iz suverne vlasti država članica konfederacije izvodi se konfederalna vlast. Države članice izvan ciljeva koji su postavljeni ugovorom imaju puni suverenitet kako u vanjskim tako i unutarnjim poslovima i da bi se dio suvereniteta prenio mora postojati izričit pristanak svih država članica konfederacije. Konfederacija nema svoje jedinstvene teritorije niti jedinstvenog državljanstva. Konfederacija je labav savez država u kojem države članice imaju pravo na samoodređenje, što mogu ostvariti bez pristanka drugih država članica. Konfederacija je zajednica samostalnih i suverenih država koje samostalno nastupaju u vanjskoj politici i zadržavaju svoj međunarodnopravni subjektivitet. Konfederacija nema svojih zakonodavnih, sudskih i upravnih organa, ali privid državnosti daje joj jedno stalno zajedničko tijelo koje predstavlja vezu između država.

Logos, mr. sc. Željko Petrović, 3.6.2019.

Budući da Bosna i Hercegovina, u skladu s međunarodnim pravom i općeprihvaćenim standardima, nije konfederacija, Istinomjer tvrdnju Milorada Dodika ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!