Neistina

Bosna i Hercegovina je nezavisnost proglasila na legalan način

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić gostovao je u emisiji “Drugi ugao” u programu RTRS-a 24. oktobra 2022. godine i tom prilikom ustvrdio da je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1992. godine bio nelegalan.

FOTO: Socijalistička partija

U tom kontekstu, Đokić je konstatovao sljedeće:

Mi smo, koji smo dugo u politici, suočavali se sa tim namjerama dugi vremeneski period i mi znamo te projekcije da su oni uvijek željeli da se Bosna i Hercegovina prekomponuje, da se ona vrati na nivo odnosa koji su bili u Bosni i Hercegovini u vrijeme nelegalnog proglašenja njene samostalnosti od Jugoslavije, negdje marta 92. godine.

Petar Đokić, 24.10.2022.

Istinomjer je o ovoj temi pisao prošlog mjeseca, kada smo neistinitom ocijenili tvrdnju člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da odluka o referendumu o utvrđivanju statusa Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine nije bila legalna, odnosno da nije donesena u skladu s tada važećim zakonskim normama.

Da je odluka o raspisivanju republičkog referenduma o utvrđivanju statusa Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (SRBiH) legalna, svjedoči, prije svega, objava u Službenom listu SRBiH od 27.1.1992. godine, u kojoj se navodi:

Na osnovu člana 152. Ustava Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Amandmana LXXI tačka 5. alineja 9. na Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 3. i 26. Zakon o referendumu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, na zajedničkoj sjednici vijeća Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine održanoj 24. i 25. januara 1992. godine, donijela je Odluku o raspisivanju republičkog referenduma o utvrđivanju statusa Republike Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednik Skupštine SRBiH Mariofil Ljubić, 25.1.1992.

U objavi se, između ostalog, javnost obavještava da će se referendum održati 29. februara i 1. marta 1992. godine te da će se na njemu građani SRBiH izjasniti o pitanju jesu li za “suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive”.

Pored toga, Ustavni sud BiH je 6. jula 2017. godine, u predmetima U 18/16 i U 22/16, potvrdio da je referendum o statusu BiH proveden 29.2. i 1.3.1992. godine na cijeloj teritoriji BiH, da su bili pozvani svi građani BiH, bez bilo kakve razlike, koji imaju pravo glasa, te da je glasalo više od 64% građana, od čega se 99,44% izjasnilo “za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive”.

Također, prema mišljenju međunarodnih posmatrača, kako je navedeno u Odluci Ustavnog suda BiH, “referendum je obavljen prema međunarodnim demokratskim standardima”.

S obzirom na to da je, kako je navedeno u Službenom listu SRBiH, Odluka o raspisivanju republičkog referenduma o utvrđivanju statusa Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine donesena u skladu s tada važećim ustavom i legislativom, kao i da je i Ustavni sud BiH potvrdio da je proveden u skladu s tadašnjim važećim zakonima, Istinomjer tvrdnju Petra Đokića da je BiH “nelegalno proglasila samostalnost od Jugoslavije” ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!