Neistina

CIK BiH može diskvalifikovati neku partiju

Jedna u nizu reakcija koja je uslijedila nakon nepravosnažne Odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) kojom se poništava ovjera za učešće na izborima stranke Ujedinjenja Srpska i kažnjava njen lider Nenad Stevandić sa 10.000 KM, bila je i ona predsjednika Socijalističke partije, Petra Đokića.

Izjavivši tako da je navedena Odluka CIK-a BiH “ishitrena i nepromišljena i da ne spada u red odluka svojstvenih demokratskim državama i društvima”, Đokić je između ostalog naglasio “da postoje mnoge mjere, kazne i sankcije koje se mogu propisati prije onih najgrubljih i najtežih, jer se na taj način direktno utiče na izborne rezultate” te na kraju dodao:

Narod je taj koji može diskvalifikovati neku partiju, a ne CIK.

Petar Đokić, 8. oktobar 2020.

Međutim, kao što je Istinomjer već naveo u svojoj analizi pod naslovom Za Stevandića nema ništa sporno u spotu koji je njegova stranka objavila, CIK BiH u pomenutoj odluci pozvala se na članove 1.13, 6.2, stav 2, 6.7, stav 1 i 3, te 7.3, stav 1, tačka 7 Izbornog zakona BiH.

Član 1.13

Prijava za ovjeru za učestvovanje na izborima uključuje izjavu, potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije ili od nezavisnog(ih) kandidata, da će se ta politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat(i) u svojim aktivnostima pridržavati Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 6.2

Izborne komisije mogu, po saznanju za učinjenju povredu iz svoje nadležnosti, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti protiv političkog subjekta i zaposlenog ili na drugi način angažovanog u izbornoj administraciji zbog kršenja odredaba ovog zakona.

Član 6.7

Centralna izborna komisija BiH, kada odlučuje po službenoj dužnosti ili kada odlučuje o prigovorima i žalbama, ima ovlašćenja da naredi izbornoj komisiji, Centru za birački spisak ili biračkom odboru da preduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti. Centralna izborna komisija BiH takođe ima ovlašćenja da izrekne sljedeće sankcije:

stav (1) novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka;

(…)

stav (3) poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata…

Član 7.3

Kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te zaposlenima ili na drugi način angažovanim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno:

(…)

stav (7) koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu imati takavo dejstvo.

Izborni zakon BiH

Da, suprotno Đokićevoj trvdnji, CIK BiH može diskvalifikovati neku partiju jasno je iz navedenog člana 6.7, stav 3 koji kaže da “poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata” spada u jedno od ovlaštenja CIK BIH.

Ovim Istinomjer tvrdnju Petra Đokića da CIK BiH ne može diskvalifikovati neku partiju ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!