Bojkot SNSD-a: Protuposlovnički ili ne?

DENIS-BEĆIROVIĆZastupnik SDP-a i bivši predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH, Denis Bećirović, izjavio je u ponedjeljak 23. februara za Dnevni list kako je neprisustvo kluba poslanika SNSD-a na sjednicama u suprotnosti sa poslovnikom ovog doma, te je zatražio i njegovo službeno tumačenje.

„Tvrdim kako klub zastupnika, prema poslovniku, nema pravo napuštati sjednice. To može učiniti samo pojedinac i to uz opravdano obrazloženje. Tvrdim, i kao zastupnik i kao bivši predsjedatelj, kako je ovo protuposlovničko ponašanje i sutra očekujem i službeni odgovor na to moje pitanje“, rekao je Bećirović.

Podsjećamo, zastupnici SNSD-a i DNS-a ne prisustvuju sjednicama Predstavničkog doma, nakon što su, početkom godine, zatražili ostavku predsjedavajućeg Zastupničkog doma Šefika Džaferovića, za kojeg tvrde da nije spriječio i kasnije prijavio ratne zločine nad Srbima. Džaferovićeva smjena je zatražena nakon što je bivši potpredsjednik Federacije BiH, Mirsad Kebo, dostavio Tužilaštvu BiH dokumentaciju koja se odnosi na sumnju o počinjenom krivičnom djelu neprijavljivanja ratnog zločina nad civilom srpske nacionalnosti u Vozući u općini Zavidovići. Poslanici SNSD-a i DNS-a su nakon toga najavili kako neće prisustvovati sjednicama sve dok Džaferović ne bude smijenjen.

Ovaj bojkot poslanika SNSD-a i DNS-a izazvao je posebno jake reakcije kada je Staša Košarac, poslanik SNSD-a, najavio da ove dvije stranke neće prisustvovati ni zajedničkoj sjednici oba doma PS BiH, sazvanoj povodom potpisivanja izjave o opredijeljenosti BiH za EU integracije, koju je usvojilo Predsjedništvo BiH:

“Što se tiče zajedničke sjednice dva doma na kojoj je predviđeno i obraćanje visoke predstavnice Federice Mogherini, ni zastupnici ni izaslanici SNSD-a i DNS-a neće joj nazočiti. Uvažavamo autoritet gospođe Mogherini, poštujemo njezinu dobru volju i to smo pokazali i ranije kad je riječ o europskim integracijama, aktivno radeći na pitanju “Sejdić-Finci” ili mehanizmu koordinacije. No, Džaferović je potpisao poziv na zajedničku sjednicu i on će njom predsjedati. To je za nas neprihvatljivo.” rekao je Košarac, a prenio Dnevni list.

Ukoliko pogledamo Poslovnik Zastupničkog doma PSBiH, možemo vidjeti da on ne tretira prisustvo, odnosno odsustvo klubova poslanika, već samo individualno prisustvo ili odsustvo poslanika/ce. U Članu 7. Poslovnika, koji se odnosi na učešće u radu sjednica Doma i komisija, u trećoj tački se navodi:

„Poslanik koji je spriječen prisustvovati sjednici Doma ili komisije čiji je član, ili koji mora napustiti sjednicu za vrijeme njenog trajanja, na vrijeme obavještava predsjedavaju}eg Doma ili predsjedavajućeg komisije, te iznosi razloge svog odsustva.“

Tačno je, dakle, da svaki poslanik mora individualno najaviti svoje odsustvo sa sjednice i obrazložiti valjane razloge za isto. No, u Poslovniku se nigdje eksplicitno ne spominje da je klubovima poslanika zabranjeno napuštati sjednice Zastupničkog doma. Stoga je izjava Denisa Bečirovića istinita u dijelu koji se odnosi na individualno odsustvo poslanika/ca sa sjednica, ali ostaje pitanje kako se to odnosi na situaciju u kojoj je cijeli klub postupio na taj način. U svakom slučaju, biće interesantno vidjeti kakvo će biti službeno tumačenje.

 

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH)...

Društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U skladu sa najavom gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića iz maja ove godine, obnova društvenog doma u Mišinom hanu započela je 18. septembra 2019. godine. Sada se rade projekti sanacije...Nakon “tehničke greške” PDP najavio ispravku

Jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) bio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH...