Istina

Bez HDZ-a BiH nema dvotrećinske većine u Gradskom vijeću Grada Mostara

U intervjuu datom za Hrvatski medijski servis 4. 2. 2021. godine, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko Čavara, pored ostalog, komentarisao je i proces uspostave izvršne vlasti u Gradu Mostaru.

Foto: Bljesak.info

Izjavivši tako da se bez HDZ-a BiH ne može napraviti većina za usvajanje izmjena Statuta i donošenja drugih odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća, kako bi se implementirao drugi dio sporazuma za Mostar, Čavara je, između ostalog, i ustvrdio:

Stvar je matematički jasna, bez HDZ-a BiH nema potrebne dvotrećinske većine za donošenje bilo kakvih odluka, što je jasno i SDA, ali, ponavljam, njih zanimaju neki drugi ciljevi, a ne napredak Grada Mostara.

Marinko Čavara, 4. 2. 2021.

Kada se radi o donošenju odluka dvotrećinskom većinom, Statut Grada Mostara u članu 33, Glasanje, između ostalog, kaže:

1. Odluke Gradskog vijeća Grada se usvajaju većinom glasova izabranih gradskih vijećnika, ukoliko ovim Statutom ili zakonom nije drugačije određeno.

 1. Izuzetno od odredaba o postupku glasanja iz stava 1. ovog člana, usvajanje slijedećih odluka zahtijeva dvotrećinsku većinu glasova izabranih vijećnika:

 2. a) o urbanističkom planu za teritoriju Grada;

 3. b) o izmjenama i dopunama Statuta;

 4. c) o usvajanju i izvršavanju budžeta;

 5. d) o priznanjima i nagradama Grada;

 6. e) smjeni gradonačelnika, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća:

 7. f) o izgledu grba, zastave i ostalim simbolima iz člana 4. stav 3. ovog Statuta;

 8. g) o davanju naziva ulicama, trgovima i mostovima;

 9. h) te o ostalim pitanjima koja su utvrđena ovim Statutom

Statut Grada Mostara

Osim toga, a u skladu sa Statutom, dvotrećinska većina potrebna je i prilikom donošenja i nekih drugih odluka poput one u vezi grba, zastava i drugih simbola Grada, opoziva predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća, dodavanja tačaka na dnevni red tokom sjednice, ali i u okviru postupka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa:

1. Ukoliko više od jednog predsjednika ili zamjenika predsjednika tvrde da odluka potpada pod listu vitalnih interesa iz člana 34., za usvajanje takve odluke potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Gradskom vijeću.

 1. Predsjednik i zamjenici predsjednika moraju odlučiti, u roku od jedne sedmice, da li odluka potpada pod listu iz člana 34.

 2. Ukoliko samo jedan predsjednik ili zamjenik predsjednika tvrdi da odluka potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda u Gradskom vijeću može proglasiti da dotično pitanje potpada pod listu vitalnih interesa.

 3. U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Gradskom vijeću odluči da se odluka odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takve odluke potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Gradskom vijeću.

Statut Grada Mostara

Dvotrećinska većina glasova izabranih gradskih vijećnika neophodna je i za izbor gradonačelnika, a ukoliko nijedan od kandidata ne dobije dovoljan broj glasova u prvom krugu, vrši se drugi krug izbora između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu.

Ukoliko je, usljed neriješenog ishoda izbora među kandidatima u prvom krugu, nemoguće ustanoviti koja su dva kandidata dobili najveći broj glasova, organizirat će se poseban krug za ove kandidate kako bi se izvršio odabir kandidata ili kandidatâ koji će se kvalificirati za drugi krug. Ukoliko nijedan od preostala dva kandidata ne dobije dvotrećinsku većinu glasova u drugom krugu, vrši se treći krug izbora. U trećem krugu, prosta većina glasova izabranih gradskih vijećnika je potrebna za izbor gradonačelnika od dva preostala kandidata. Ukoliko preostala dva kandidata dobiju isti broj glasova u trećem krugu, mlađi od ta dva kandidata biti će izabran za gradonačelnika.

Statut Grada Mostara

Za odluku o smjeni gradonačelnika također je potrebna dvotrećinska većina glasova izabranih gradskih vijećnika, kao i za smjenu šefa Službe unutrašnjeg nadzora.

Na kraju, i sam Statut Grada Mostara može se mijenjati i dopunjavati samo “dvotrećinskom većinom glasova izabranih gradskih vijećnika”.

U skladu sa potvrđenim rezultatima Lokalnih izbora u Mostaru održanih 20. 12. 2020. godine, od ukupno 35 izabranih vijećnika, iz HDZ-a BiH izabrano je njih 13:

Novi saziv Gradskog vijeća čine:

HDZ BiH: Mario Kordić, Goran Bošnjak, Radmila Komadina, Miroslav Grubišić, Miljana Kovačević, Damir Šunjić, Tomislav Primorac, Ivan Zelenika, Marko Novak, Stanko Ćosić, Antonio Zelenika, Snježana Brkić, Kažimir Milićević

Koalicija za Mostar: Zlatko Guzin, Nataša Jekić, Salem Marić, Anel Kljako, Adil Šuta, Haris Nazdraić, Adem Macić, Mirza Drežnjak, Ibro Husnić, Jasmin Pandur, Alis Čolaković.

BH Blok: Arman Zalihić, Adela Gosto, Lamija Vinković-Duranović, Irma Baralija, Sanel Žuljević i Boška Ćavar

HRS: Slaven Bevanda, Vesna Šunjić, Slaven Raguž

Ostajte ovdje: Velibor Milivojević

Prva mostarska partija: Nazif Derviškadić

Grad Mostar, 20. 1. 2021.

Dvotrećinsku većinu, od ukupno 35 izabranih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara, čini njih 24. S obzirom na to da HDZ BiH ima 13 vijećnika, bez učešća najmanje dva vijećnika iz te političke partije takvu većinu nije moguće uspostaviti.

U skladu sa činjeničnim stanjem, Istinomjer tvrdnju Marinka Čavare da bez HDZ-a BiH nema potrebne dvotrećinske većine u Gradskom vijeću Grada Mostara ocjenjuje istinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!