Neistina

Bevanda: Određeni rezultati kojih nema

Vjekoslav Bevanda
Vjekoslav Bevanda

„Mislim da sam pokazao, otkako sam u ovom mandatu, da se, ipak, naporom, strpljenjem i pokušajem da se poslušaju drugi i kompromisno, može doći do određenih rezultata. Naravno da, kada imate neriješene, to zasjenjuje i dobre stvari.

Treba držati dignitet i svoje funkcije i tijela kojim rukovodite. U uvjerenju sam da će kolege u Vijeću ministara i svi ostali imati taj osjećaj i da ćemo imati kontinuitet rada. Na dogovoru i kompromisu časno okončati mandat.“

(Dnevni avaz, 03.01.2014.)

Komentar:

Kada pogledamo rezultate rada Vijeća ministara BiH u prošloj godini (ali i u cijelom mandatu) može se konstatovati da gotovo da nije bilo goreg saziva Vijeća ministarau poslijeratnom periodu u BiH.

Naime, ako pogledamo samo zakonodavne aktivnosti Vijeće ministara BiH u 2013. godini, prema godišnjem izvještaju CCI-a, u prošloj godini planirano je donošenje 68 zakona.

Od tog broja utvrđeno je njih 20, od čega su samo 3 zakona nova, dok se u ostalih 17 radilo o izmjenama i dopunama već postojećih zakonskih rješenja. Pored toga, Vijeće ministara je utvrdilo i u Paralament poslalo još 14 zakona koji nisu bili u planu rada.

Dakle, u parlamentarnu proceduru Vijeće ministara BiH je u prošloj godini poslalo 34 zakona, a od njih je usvojeno 25, od čega je 11 bilo u planu rada Vijeća ministara, dok 14 nije bilo u planu rada ove institucije. Interesantan je i podatak da je od svih usvojenih zakona njih tek 8 novih, dok se 26 usvojenih zakona odnosilo na izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja.

U 2012. godini, Vijeće ministara planiralo je donošenje 63 zakona. Od tih zakona njih 31 se odnosilo na donošenje novih zakonskih rješenja, dok su se 32 planirana zakonska rješenja odnosila na izmjene i dopune postojećih. No, u toku 2012. godine, Vijeće ministara je utvrdilo tek 29 zakona (19 planiranih i 10 neplaniranih), a što je opet manje od polovine planiranih zakona u ovoj godini.

U pogledu ispunjavanja predizbornih obećanja partija koje sudjeluju u radu Vijeća ministara, također se može konstatovati da su rezultati nezadovoljavajući. Do kraja augusta 2013. godine, prema rezultatima istraživanja koje provodi Istinomjer, ispunjeno je tek 6 obećanja koja se odnose na državni nivo vlasti. Od ukupno 450 predizbornih obećanja partija koje učestvuju u radu Vijeća ministara, veliku vjerovatnoću za ispunjenost do kraja aktuelnog mandata ima svega 7 obećanja (1,56%), srednju vjerovatnoću ima 79 obećanja (17.56%), a malu ili nikakvu vjerovatnoću čak 364 obećanja (80.89%).

Dakle, ako pogledamo aktivnosti Vijeća ministara u prošloj i pretprošloj godini, to jest u periodu otkad je Vjekoslav Bevanda postao predsjednik ovog tijela, jasno se vidi da ova institucija tokom mandata nije ispunila niti polovinu aktivnosti koje su sami planirali. Ako tome dodamo i broj (ne)ispunjenih predizbornih obećanja, možemo se s pravom zapitati koji su to „određeni rezultati“ koje spominje predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Sa druge strane, rezultati nerealizacije planiranih aktivnosti i obećanih mjera i konstantne krize vlasti, koje se gotovo pravilno ponavljaju na nivou Vijeća ministara BiH, više su nego osjetni u svakodnevnom životu građana i građanki Bosne i Hercegovine. S obzirom da je u svojoj izjavi očito mislio na pozitivne, a ne negativne rezultate rada Vijeća ministara, Bevanda za ovu izjavu može dobiti samo ocjenu “neistina”.

Pitajte Istinomjer!