Aleksandar Džombić: Vlada RS obezbijedila dodatna sredstva za boračke kategorije

Aleksandar Džombić
Aleksandar Džombić

Džombić je rekao da je Vlada Srpske spremna da obezbijedi dio dodatnih sredstava za ove namjene. On je naveo da će Vlada, zajedno sa BORS-om, obezbijediti najneophodniji dio sredstava kako bi se ublažilo nezadovoljstvo 10.000 do 11.000 pripadnika boračkih kategorija.

(Glas Srpske, 21.03.2012.)

Predstavnici Vlade i Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) potpisali su danas sporazum na osnovu koga će Vlada obezbijediti 9.088.000 KM za lica koja su stupanjem na snagu Zakona o pravima boraca i Zakona o PIO dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na ranije važeće propise kada je riječ o novčanim primanjima.

(Glas Srpske, 06.04.2012.)

Vlada Republike Srpske jučer je na posebnoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca i u hitnoj proceduri uputila ga Narodnoj skupštini na usvajanje.

(Oslobođenje, 10.04.2012.)

Komentar:

Nakon što je po stupanju na snagu Zakona o PIO i Zakona o pravima boraca, usvojenog u NSRS krajem prošle godine, a kojim su umanjena primanja po osnovu garantovanog penzijskog osnova za više od 17 hiljada boraca, Boračka organizacija RS (BORS) zaprijetila je masovnim izlascima na proteste. Ipak na kraju je postignut Sporazum o razumijevanju i saradnji kojim će za borce mlađe od 60 godina sa ostvarenim pravom na starosnu penziju biti doznačen iznos od 2.866.776 maraka, što je ekvivalentno mjesečnom boračkom dodatku, za borce korisnike invalidskih penzija iznos od 3.839.915 maraka te 2.331.362 KM za socijalno najugroženije korisnike porodične penzije iza umrlih boraca iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Dogovoreno je da sporazum stupi na snagu odmah po stvaranju zakonskih pretpostavki, a posljednjom odlukom Vlade RS, da prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca uputi po hitnom postupku u parlamentarnu procedure, govori da je Vlada ozbiljno shvatila sporazum, a time je ispunjeno i Džombićevo obećanje da će “obezbijediti dodatna sredstva za ovu namjenu”.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!