Analize

Aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta nisu urodile plodom

Bez obzira na sve aktivnosti koje su vlasti u Bosni i Hercegovini provodile u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u zemlji, u posljednjem Doing Business izvještaju Svjetske banke koji mjeri lakoću pokretanja poslovanja u 190 zemalja svijeta, naša zemlja zabilježila je ponovni pad za 3 pozicije. BiH tako sada zauzima 89. mjesto na ovoj listi i najlošije je pozicionirana zemlja u regionu, a u posljednje četiri godine je nazadovala za 9 pozicija, s obzirom da je 2015. godine zauzimala 79. mjesto, a 2016. godine 81. mjesto, da bi u 2017. godini pala na 86. poziciju.

Oblast poboljšanja poslovne klime bila je sadržaj Akcionih planova za provedbu Reformske agende na nivou Vlada FBiH i RS, a mnogo više na tom planu urađeno je u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH, gdje je cijeli set zakona koji se bavi olakšavanjem pokretanja poslovanja zapeo u parlamentarnoj proceduri.

Vlada RS usvojila je set zakona kojima se omogućava uspostava jednošalterskog sistema poslovanja još u drugoj godini mandata, a sve je to rezultiralo da se broj procedura pri registraciji poslovnog subjekta već u 2017. godini smanji sa 10 na 5 procedura, da se vrijeme registracije smanji sa 23 na maksimalno 5 radnih dana, te da se smanji broj učesnika u procesu registracije kao i troškovi osnivanja. Inače, Agencija za posredničke informatičke i finansijske usluge RS omogućava podnošenje jedne registracione prijave na 11 lokacija u Republici Srpskoj.

Krajem oktobra ove godine, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, predstavilo je i web portal, “Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje“, s ciljem da privrednim subjektima i građanima pruži informacije o načinu registracije poslovnog subjekta za obavljanje određene privredne djelatnosti, uključujući i pružanje usluga.

Sa druge strane, iako je više puta naglašavao kako je to prioritet Vlade, premijer FBiH, Fadil Novalić bio je vidno razočaran kada je objavljen Doing Business izvještaj za 2017. godinu, čime se u to vrijeme bavio i Istinomjer.

Veoma sam razočaran činjenicom da, iako smo poboljšali poziciju u smislu takozvane ‘distance to frontier’, ipak smo pali za nekoliko mjesta u rejtingu lakoće poslovanja. To znači da druge zemlje puno brže napreduju na reformskom putu, te da su tokom posljednjih nekoliko godina znatno poboljšale poslovni ambijent.”

Fadil Novalić, 31.10.2017.

I nakon posljednjeg izvještaja Novalić je dao sličan komentar te je rekao da u tom pogledu predstoji jako mnogo posla kako bi se poboljšala realizacija još ranije zacrtanih ciljeva.

Postoje neki nepotrebni nameti koji tjeraju investitore i to pogotovo na kantonalnom nivou. Set zakona uz pomoć kojih ćemo uspostaviti sistem “one-stop-shop” je ‘zaglavio’ u parlamentu. Ovo su veoma bitna pitanja koja se trebaju naći među prioritetima zakonodavne vlasti. Što se, pak, tiče konkretno Vlade, pred nama je rad na reformi javne uprave i vladavini prava. Neke stvari smo pokrenuli s mrtve tačke, ali taj dio Reformske agende je tek započet i ima tu najviše posla”

Fadil Novalić, 15.11.2018.

Inače, još 2017. godine prilikom susreta Željke Cvijanović i Fadila Novalića, zaključeno je kako je RS ostvarila veći napredak u ovoj oblasti, a federalni premijer Fadil Novalić je najavio kako će se uskoro pristupiti harmonizaciji rješenja.

Ipak od toga nije bilo ništa, a utvrđivanjem zakonskog okvira za uspostavljanje jednošalterskog sistema za registraciju poslovnih subjekata, Vlada FBiH se bavila tek početkom maja ove godine kada su utvrđeni i nacrti izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima i Zakona o registraciji poslovnih subjekata, te Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH, kao i Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

Na istoj sjednici usvojen je i Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. U izvještaju je navedeno da je prema rokovima Akcionog plana za uspostavljanje jednošalterskog sistema od 42 aktivnosti koje su trebale biti realizirane do tada, ispunjeno tek njih 18 ili 42,82 % planiranih aktivnosti. Inače, za registraciju firme u FBiH još uvijek je potrebno više od mjesec dana.

Dakle, bez obzira na sve najave Vlade FBiH da će se ubrzati aktivnosti na olakšavanju pokretanja poslovanja u FBiH, urađeno je jako malo, pa zbog toga, ali i zbog mnogo bržeg napretka drugih zemalja u tom smislu, ne čudi ponovni pad za 3 pozicije na “Doing Business” listi Svjetske banke.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!