Dennis Gratz

Rođen je 15.9.1978. u Sarajevu. Klasičnu gimnaziju, Königin Luise, završio je u Kölnu, Njemačka. Po povratku u Sarajevo upisuje Pravni fakultet, a poslijediplomski magistarski studij nastavlja na ACIPS-ovom Evropskom regionalnom magisteriju iz demokratije i ljudskih prava. Doktorski studij odvodi ga na Fakultet za društvene nauke na Univerzitetu u Hamburgu, gdje 2007. brani doktorsku tezu pod nazivom “ Elitozid in Bosnien und Herzegowina 1992-1995“ i stiče titulu doktora filozofskih nauka.

U periodu od 2009.-2010. godine kao gostujući naučnik je u okviru programa Fulbrightove stupendije boravio na Columbia University u New Yorku, USA.

Gostujući je docent na Institutu za istraživanje mira i sigurnosne studije (IFSH) Univerziteta u Hamburgu, Njemačka. Od 2009. je organizator i predavač naučnog seminara „Genocid i genocidalni zločini u međunarodnom pravu i teoriji“ na Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu – ACIPS (ERMA program).

Od 2001.-2006. je radio kao Viši stručni saradnik/advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Gracić Ešref i Vahidin Kadić“ u Sarajevu, a od 2005. radi kao advokat u zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Ešref Gracić i Dr.Dennis Gratz“ u Sarajevu. Stalni je sudski tumač za engleski i njemački jezik na Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Društveni angažman

U periodu od 1999. – 2000. bio je direktor projekta Fondacije Daniel Whalen (Institute for Multi-Track Diplomacy) u okviru programa “The PeaceTrails Leadership Adventure Program” u SAD i Bosni i Hercegovini.

Bio je član upravnog odbora i Političkog savjeta ACIPS-a od 2006. – 2010.

Kao panelista je u aprilu 2010. učestvovao na 15. Konvenciji Asocijacije za studije nacionaliteta pri Harriman Institutu, Columbia University u New Yorku, sa naučnim radom „Elitocide in Bosnia and Herzegovina and its Impact on the Genocidal Policy of Ethnic Cleansing“.

Od 2010. je i član Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ iz Sarajeva, a od 2009. i član sarajevskog Centra za politike i upravljanje – CPU.

Suosnivač je i član Izvršnog odbora Naše stranke u periodu od 2008.-2010., a u oktobru 2008. postaje i prvi kandidat Naše stranke za načelnika Općine Centar Sarajevo.

Također se bavi pisanjem, slikanjem i snimanjem kratkih igranih filmova, od kojih su neki prikazani i na Sarajevo film festivalu: 2002. film „Svitanje, te 2003. film “5.000.000 $ za srce tame”.

Zastupnik je u Predstavničkom Domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (2014-2018)

Aktivno govori engleski i njemački jezik, te francuski pasivno.