Nusret Helić

Politička partija: SDP BiH

Trenutna pozicija: Gradonačelnik Gračanice

Rođen je 11. 04.1952. godine u Gračanici. Po zanimanju pravnik. Radni staž započeo u Općini Gračanica, prvo kao pripravnik, a poslije kao sekretar Društveno-političkog vijeća.

U dva mandata je bio na čelu Općinske službe za urbanizam, građenje, stambeno–komunalne i imovinsko-pravne poslove, a jedan mandat na čelu organa nadležnog za poslove uprave. U dva mandata bio je član Izvršnog odbora Općine. U ranijem periodu bio je aktivista omladinskih organizovanja, profesionalni predsjednik Općinske omladinske organizacije 1978-1980, član Predsjedništva Saveza omladine BiH i Ferijalnog saveza BiH.

Od 2001. godine je na funkciji načelnika, a na Lokalnim izborima 2020. osvojio je šesti mandat.

Izvor: Grad Gračanica

Pitajte Istinomjer!